A man photographing a black male model in a studio with a laptop in front showing the picture in EOS Utility software.

SOFTVER

CANON EOS UTILITY

Daljinski upravljajte EOS fotoaparatom i lako prebacujte datoteke pomoću besplatnog softvera kompanije Canon za PC i Mac računare.

Besplatni softver za prenos datoteka i daljinsko snimanje za EOS fotoaparate

Prebacujte slike i video zapise na PC ili Mac računar ili daljinski upravljajte fotoaparatom pomoću računara radi daljinskog snimanja. Koristite USB kabl ili Wi-Fi vezu* za bežični prenos slika i daljinsko upravljanje.

Upravljajte snimanjem fotografija

Koristite fotoaparat na uobičajeni način, a dok je povezan na EOS Utility, snimljene slike biće automatski prebačene na računar, na memorijsku karticu fotoaparata ili oboje. Neka klijent odabere omiljene snimke direktno na snimanju.

A man photographing a black male model in a studio, a woman in red headscarf pointing at the laptop standing in the foreground showing the picture in EOS Utility software.
Laptop standing on a table in the garden showing a picture of a bird feeder and a bird in EOS Utility software. A camera on a tripod in the background facing into the garden.

Daljinsko upravljanje fotoaparatom

Obezbedite savršeno kadriranje uz pregled uživo pomoću mreža za kadriranje i alatki za kompoziciju. Upravljajte fotoaparatom sa računara uz žično ili bežično* snimanje, koje je idealno za studijske snimke mrtve prirode ili za sportske događaje. EOS Utility vam takođe omogućava da aktivirate funkciju tajmera intervala za video snimke sa ubrzanim protokom vremena.

Organizujte prenesene datoteke

Prenete slike mogu automatski da se preimenuju i čuvaju u fasciklama na osnovu datuma/vremena snimanja i drugih postavki, kako biste ih lakše organizovali. Takođe možete da dodajete ili menjate metapodatke i informacije o autorskim pravima za slike.

A man creating a folder structure in EOS Utility software on a laptop. A camera is shown next to it on the table.
Laptop showing multiple pictures of the same black male model in EOS Utility software with DPP connected. A camera is next to the laptop on a table.

Dodajte prilagođene stilove slike i povežite se na DPP

Registrujte preuzete stilove slike na EOS fotoaparatu, kreirajte sopstvene simulacije i profile boja. EOS Utility takođe omogućava jednostavnu integraciju sa softverom Digital Photo Professional, za besprekoran radni proces.

Ažurirajte postavke fotoaparata i firmver

Olakšajte podešavanje fotoaparata uz EOS Utility. Ažurirajte postavke fotoaparata, uključujući mrežne i FTP postavke, sinhronizujte vreme i datum sa računarom i instalirajte ispravke firmvera na fotoaparatu i objektivima.

A black man shown with camera in his hands in front of the laptop, updating firmware on the camera.
A laptop on a table with camera next to it. Camera screen is showing a picture of a black male model. Laptop screen is showing EOS Utility software with a selection of images of the same man.

Prenosite slike i video zapise sa fotoaparata

Koristite EOS Utility za prenos slika i video zapisa sa fotoaparata na PC ili Mac računar. Izaberite određene slike, sve slike ili samo one koje još niste preneli. Delite slike sa udaljene lokacije sa drugima radi trenutnog dobijanja povratnih informacija.

* Detalje potražite u priručniku za fotoaparat.

Dostupno je za Mac i Windows

Preuzmite softver Canon EOS Utility

Srodni članci

Možda će vas interesovati i…