Informacije o kolačićima

Šta su tehnologije za praćenje?

Tehnologije za praćenje, poput kolačića, oznaka, piksela, očitavanja otiska prsta, veb-monitora i sličnih skripti, koriste se za čuvanje i/ili deljenje informacija o posetiocima veb stranice, njihovim sistemima i pregledačima. Informacije koje prikupljaju kolačići i tehnologije za praćenje razlikuju se u zavisnosti od komponenti svake veb stranice i oni mogu biti podaci lične prirode i nelični podaci. Podaci lične prirode mogu obuhvatati, ali se ne ograničavaju na, podatke o uređaju koji koristite, pregledaču koji koristite, vašoj IP adresi, prethodnoj veb stranici koju ste posetili, o tome da li ste kliknuli na neku od naših reklama i vašem ponašanju pri pregledanju (trajanje posete i obavljene radnje). Na lokaciji canon-europe.com i njenim podređenim domenima koristimo ove tehnologije da bismo personalizovali sadržaj, olakšali korisničku navigaciju, prilagodili i prikladno izabrali reklame i ponudili bezbednije iskustvo.

Neki od kolačića i tehnologija za praćenje koje koristimo na našoj veb stranici su strogo neophodni i njihova uloga je da tehnički omoguće rad veb stranice i njenih komponenti, kao i da omoguće bezbednosne mere. Ovi strogo neophodni kolačići, koji se nazivaju i funkcionalni kolačići, aktiviraju se bez saglasnosti korisnika jer su neophodni za pravilan i bezbedan rad veb stranice. Za sve ostale kolačiće i tehnologije za praćenje koji nisu klasifikovani kao strogo neophodni potrebna je saglasnost posetioca veb stranice.

Ovo obaveštenje o kolačićima i tehnologijama za praćenje („Obaveštenje o kolačićima“) sadrži detaljne podatke o svakom kolačiću i drugim tehnologijama za praćenje koje se koriste na našoj veb stranici, kao i kategorijama informacija koje prikupljamo, svrhama u koje kolačići i druge tehnologije za praćenje prikupljaju informacije i njihovoj klasifikaciji u četiri kategorije tehnologija koje koristimo. Ovo obaveštenje o kolačićima se odnosi na canon-europe.com i poddomene ove lokacije.

Funkcionalni: Ovi kolačići su neophodni za pravilan rad i bezbednost veb stranice i ne mogu da se onemoguće u okviru naših sistema. Oni mogu da obuhvate elemente kao što su izabrani jezik, željene postavke u vezi sa saglasnošću ili kolačići koji se odnose na server, a koji su dizajnirani da omoguće neprekidan rad i funkcionalnost naše lokacije.

Marketinški: Sarađujemo sa brojnim marketinškim partnerima koji vam mogu ponuditi prilagođene reklame. Podaci koje prikupljamo obuhvataju (ali se ne ograničavaju na) lokaciju, uređaj, pregledač i/ili IP adrese.

Analitički: Analitičke alatke koje koristimo pomažu nam da poboljšamo veb stranicu tako što prikupljamo podatke o ponašanju korisnika. Ovi podaci mogu da obuhvataju stranice koje je korisnik otvorio, trajanje posete i neke prilagođene događaje podešene za praćenje razgovora. Kolačići koje koristimo ovde pomažu nam da detaljno shvatimo korisničke interakcije.

Za personalizaciju: Ovi kolačići se uglavnom koriste za čuvanje podataka koje koriste naše alatke za personalizaciju. Ovi podaci se zatim koriste za optimizovanje naše veb stranice kako bismo ponudili bolji korisnički doživljaj.

Da bi u potpunosti mogao da iskoristi sadržaj i personalizovane funkcije na lokaciji Canon-europe.com i njenim poddomenima, računar, tablet ili mobilni telefon mora da prihvati kolačiće (što često čini podrazumevano), pošto mi možemo da vam ponudimo određene personalizovane funkcije na ovoj veb lokaciji samo ako koristimo kolačiće.

Promena postavki u vezi sa kolačićima ili odbijanje

Naši kolačići ne čuvaju osetljive informacije, kao što su vaše ime, adresa ili podaci o plaćanju. Međutim, ako želite da ograničite, blokirate ili izbrišete kolačiće sa lokacije canon-europe.com i njenih poddomena, upravljajte svojim postavkama ovde da biste izmenili željene postavke kolačića.

Kolačići koje koristimo:
Upravljanje pristankom na kolačiće

Kategorija

Naziv

Opis

Istek (tj. kada će se kolačić izbrisati s vašeg računara)

Tip strane

Reklamiranje

_fbc

Kolačić „_fbc“ koristi platforma Facebook i on čuva informacije o vašoj poslednjoj poseti ovoj veb stranici.

3 meseca

Prva strana

Reklamiranje

_fbp

Kolačić „_fbp“, koji koristi platforma Facebook, čuva i prati informacije o posetama na različitim veb stranicama.

3 meseca

Prva strana

Reklamiranje

_uetsid

Kolačić „_uetsid“ koristi platforma Microsoft Bing Ads. Bing Ads pomoću njega komunicira sa korisnicima koji su ranije posetili ovu veb stranicu.

1 dan

Prva strana

Reklamiranje

_uetvid

Kolačić „_uetvid“ koristi platforma Microsoft Bing Ads. Bing Ads pomoću njega komunicira sa korisnicima koji su ranije posetili našu veb stranicu.

1 godina i 1 mesec

Prva strana

Funkcionalni kolačići

RecentlyViewedInSupportWebForm

Ovaj kolačić prikazuje nedavno izabrane proizvode prilikom slanja zahteva za obraćanje podršci. On na praktičan način upućuje na proizvode za koje ste nedavno bili zainteresovani dok tražite pomoć.

6 meseci

Prva strana

Reklamiranje

_pin_unauth

Kolačić „_pin_unauth“, koji koristi platforma Pinterest, grupiše radnje koje obavljaju korisnici koje Pinterest ne može da identifikuje. On pomaže u prikupljanju i analizi podataka za korisnike koji nisu prijavljeni ili ne mogu da se identifikuju.

1 godina

Prva strana

Funkcionalni kolačići

ADRUM

Kolačić „ADRUM“ sadrži URL adresu stranice za upućivanje i informacije o vremenu. Koristi se za prikupljanje podataka o vremenu primarnog bajta (vremenu potrebnom da prvi bajt veb stranice bude primljen) za određene tipove pregledača.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

CONSENTMGR

Kolačić „CONSENTMGR“ čuva parove ključeva/vrednosti u vezi sa upitima za saglasnost i željene opcije na veb stranici. Pomaže u upravljanju i čuvanju izbora i željenih opcija koje odaberete u okviru upita za saglasnost i željene opcije.

1 godina

Prva strana

Funkcionalni kolačići

ct_visitor

Kolačić „ct_visitor“ evidentira posete korisnika na veb stranici. On beleži i prati koliko puta korisnik poseti veb stranicu.

1 mesec

Prva strana

Analitika

ki_r

Qualaroo koristi kolačić „ki_r“ i on evidentira originalnog uputioca dokumenta (prethodna posećena veb stranica) kada je dostupan. Ove informacije se koriste u svrhe ciljanja, kako bi Qualaroo mogao da pruži relevantniji sadržaj koji se zasniva na izvoru posetioca.

1 godina

Prva strana

Analitika

ki_s

Qualaroo koristi kolačić „ki_s“ koji čuva trenutno stanje bilo koje ankete koju je korisnik pregledao ili sa kojom je imao interakciju. Olakšava praćenje napretka ili odgovora korisnika u anketi.

1 godina

Prva strana

Analitika

ki_t

Qualaroo koristi kolačić „ki_t“ koji čuva vremenske oznake i brojače pregleda. Olakšava praćenje vremena korisničke interakcije i koliko puta su određeni sadržaj ili ankete bili pregledani.

1 godina

Prva strana

Analitika

ki_u

Qualaroo koristi kolačić „ki_u“ koji obezbeđuje anonimni identitet koji se povezuje sa odgovorima korisnika. On prati i dodeljuje odgovore koje je dao korisnik bez otkrivanja njegovih ličnih podataka.

1 godina

Prva strana

Funkcionalni kolačići

liveagent_oref

Softver LiveAgent podešava ovaj kolačić kako bi omogućio pružanje pomoći putem ćaskanja uživo za postojeće klijente.

1 godina

Treća strana

Funkcionalni kolačići

liveagent_ptid

Ovaj kolačić povezuje prethodna ćaskanja i transkripte jednog posetioca.

1 godina

Treća strana

Funkcionalni kolačići

liveagent_vc

Ovaj kolačić broji korisnikove jedinstvene sesije pregledanja na veb stranici nakon zatvaranja prethodnih sesija.

1 godina

Treća strana

Personalizacija

optimizelyEndUserId

Kolačić „optimizelyEndUserId“, koji koristi platforma Optimizely, čuva jedinstveni identifikator posetioca. Prepoznaje i identifikuje svakog posetioca zasebno u cilju optimizovanja i personalizovanja njihovog iskustva na veb stranici.

6 meseci

Prva strana

Reklamiranje

tint-anonymous-uid

Kolačić „tint-anonymous-uid“ podešavaju preko naše lokacije marketinški partneri. Koristi se za pravljenje profila, ali ne čuva direktno lične podatke. Umesto toga, koristi jedinstveni indentifikator vašeg pregledača i internet uređaja da ponudi ciljane reklame ili personalizovana iskustva.

1 godina

Prva strana

Funkcionalni kolačići

usersite

Ovaj kolačić se koristi za prikazivanje zaglavlja na veb stranici u zavisnosti od toga da li je u pitanju lokacija Consumer, Business ili Pro.

1 mesec

Prva strana

Reklamiranje

_scid

Kolačić „_scid“, kojeg koristi Snapchat, prati individualne sesije na veb stranici. Omogućava veb stranici da prikuplja statističke podatke iz više poseta i može se koristiti za generisanje lidova u marketinške svrhe na lokaciji Snapchat.com.

1 godina i 1 mesec

Prva strana

Reklamiranje

_tt_enable_cookie

Kolačić „_tt_enable_cookie“, kojeg koristi TikTok, koristi se za praćenje vaše aktivnosti na veb stranici. Pomaže u optimizovanju marketinških napora prikupljanjem podataka o vašim interakcijama na veb stranici.

1 godina i 1 mesec

Prva strana

Reklamiranje

_ttp

Kolačić „_ttp“ se koristi za razlikovanje korisnika. Ovaj kolačić olakšava razlikovanje posetilaca koji pristupaju veb stranici.

1 godina i 1 mesec

Treća strana

Funkcionalni kolačići

AWSALB

Kolačić „AWSALB“ je AWS (Amazon Web Services) kolačić koji se koristi za fiksirane sesije za balansiranje količine posla. Ovaj kolačić održava doslednu vezu između korisnika i određenog servera u okruženju sa balansiranom količinom posla.

1 nedelja

Treća strana

Funkcionalni kolačići

AWSALBCORS

Kolačić „AWSALBCORS“ sadrži iste informacije kao originalni kolačić stickiness (AWSALB), ali sadrži i atribut SameSite. Ovaj kolačić održava doslednu vezu između korisnika i određenog servera u okruženju sa balansiranom količinom posla i istovremeno obezbeđuje dodatne bezbednosne mere koje određuje atribut SameSite.

1 nedelja

Prva strana

Funkcionalni kolačići

basketStatus

Podešavamo kolačić koji evidentira prisustvo proizvoda u vašoj korpi. Ovaj kolačić nam pomaže da prikažemo ispravan status vaše korpe dok nastavljate da pregledate veb stranicu. Zahvaljujući njemu, vidite tačne informacije o proizvodima koje ste dodali u korpu čak i dok istražujete druge strane veb stranice.

2 godine

Prva strana

Funkcionalni kolačići

CSRF-TOKEN

Kolačić „CSRF-TOKEN“ zadržava vrednost tokena CSRF (Cross-Site Request Forgery) posebno za detalje prijavljivanja. Ovaj token pomaže u zaštiti od neovlašćenog pristupa i čuva bezbednost akreditiva za prijavljivanje.

10 dana

Treća strana

Funkcionalni kolačići

idccsrf

Kolačić „idccsrf“ je CSRF (Cross-Site Request Forgery) kolačić. On pomaže u zaštiti od neovlašćenih zahteva i zaslužan je za bezbednost veb stranice kroz proveru autentičnosti interakcija korisnika.

10 dana

Prva strana

Reklamiranje

cto_bundle

Kolačić „cto_bundle“ pomaže u pružanju ciljanih reklamnih i marketinških sadržaja. On optimizuje isporuku personalizovanog sadržaja i reklama na osnovu željenih postavki i ponašanja korisnika.

1 godina i 1 mesec

Prva strana

Funkcionalni kolačići

ecomm_basket_count

Kolačić „ecomm_basket_count“ čuva trenutni broj proizvoda u korpi. On evidentira broj stavki u korpi i omogućava veb stranici da prikaže tačan broj proizvoda u korpi.

1 mesec

Prva strana

Funkcionalni kolačići

JSESSIONID

Kolačić „JSESSIONID“ koji generišu Servlet kontejneri koristi se za upravljanje sesijom u J2EE veb aplikacijama pomoću HTTP protokola. Kada veb server koristi kolačić za upravljanje sesijom, on kreira i šalje klijentu kolačić JSESSIONID. Klijent zatim dodaje ovaj kolačić u naknadne HTTP zahteve i omogućava serveru da održava sesiju i prati interakcije korisnika.

Sesija

Prva strana

Reklamiranje

leady_session_id

LEAD GENERATION (LEADY) Leady prikuplja informacije koje nam omogućavaju da razumemo interakcije sa našim veb stranicama kako bismo poboljšali korisnički doživljaj za posetioce.

Sesija

Prva strana

Reklamiranje

ln_or

Kolačić „ln_or“, koji podešava platforma LinkedIn, evidentira kako posetioci koriste veb stranicu radi prikupljanja statističkih podataka.

1 dan

Prva strana

Funkcionalni kolačići

LSKey-c$CookieConsentPolicy

Ovaj kolačić čuva važne željene opcije u vezi sa vašom saglasnošću. On evidentira vaše izbore kako bi veb stranica mogla da ih zapamti za buduće posete.

1 godina

Prva strana

Funkcionalni kolačići

CookieConsentPolicy

On čuva parove ključeva/vrednosti u vezi sa upitima za saglasnost i željene opcije.

1 godina

Prva strana

Reklamiranje

nQ_cookieId

Albacross: Ovaj kolačić podešava jedinstveni ID radi lakše identifikacije korisnika. Ovaj ID može da se koristi za prepoznavanje posetioca pri ponovnoj poseti i primenu svih željenih opcija ili izbora.

1 godina

Prva strana

Reklamiranje

nQ_userVisitId

Albacross: Ovaj kolačić podešava jedinstveni ID radi lakše identifikacije korisničke sesije. Ovo veb stranici omogućava da dobije podatke o ponašanju posetilaca u statističke svrhe.

30 minuta

Prva strana

Analitika

pctrk

Kolačić „pctrk“, deo sistema SF Experience Cloud, koristi se za praćenje jedinstvenih posetilaca i njihovih interakcija i korišćenja sadržaja na veb stranici.

1 godina

Prva strana

Funkcionalni kolačići

PHPSESSID

Kolačić „PHPSESSID“ je kolačić sesije koji se koristi za identifikaciju vaše sesije na veb stranici. Primarno se koristi u veb aplikacijama za čije se kreiranje koristi PHP. Ovaj kolačić čuva jedinstveni identifikator dodeljen vašoj sesiji na serveru zahvaljujući kojem veb stranica može da vas prepozna kao istog korisnika na različitim stranicama. On ažurira status vaše prijave i čuva sve željene opcije ili postavke koje ste izabrali u toku sesije. Čim napustite veb stranicu ili zatvorite pregledač, ovaj kolačić se briše.

Sesija

Prva strana

Reklamiranje

PicassoLanguagec102cb4f-d552-40e5-ac9d-e36950a91272Published

Koristi se za prilagođavanje oglašavanja tako da bolje odgovara interesovanjima korisnika preko kanala za oglašavanje i društvenih mreža.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

previous_transaction_id

Kolačić „previous_transaction_id“ zadržava vrednost ID-a prethodne transakcije, ako je dostupan. Ovaj kolačić se koristi za čuvanje informacija o prethodnoj transakciji koju ste obavili na veb stranici. On omogućava veb stranici da zapamti ID povezan sa vašom prethodnom transakcijom, a koji može biti koristan za potrebe praćenja ili upućivanja.

3 meseca

Prva strana

Funkcionalni kolačići

ProductsRecentlyViewed

Kolačić „ProductsRecentlyViewed“ čuva informacije o proizvodima koje ste nedavno pogledali na veb stranici. On evidentira specifične stavke koje ste pogledali i omogućava veb stranici da zapamti i prikaže listu proizvoda koje ste nedavno pogledali. Ovo može biti korisno za brz pristup ili ponovnu posetu stranici sa proizvodom koji vam je bio interesantan tokom sesije pregledanja.

7 dana

Prva strana

Funkcionalni kolačići

prvsosurl

Kolačić „prvsosurl“ se koristi za prikazivanje SalesForce obrazaca širom veb stranice. Ovaj kolačić prikazuje odgovarajuće obrasce korisnicima u relevantnim odeljcima veb stranice.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

renderCtx

Kolačić „renderCtx“ se koristi za čuvanje parametara lokacije prodavnice u okviru vaše sesije za ponovno korišćenje u okviru različitih zahteva. On poboljšava funkcionalnost i performanse na veb stranici. Veb stranica čuva ove parametre kako bi zapamtila određene postavke ili konfiguracije specifične za vašu sesiju čime omogućava tečniji i efikasniji doživljaj pregledanja.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

RV-category

Na stranicama prodavnice, ovaj kolačić čuva nedavno pregledanu kategoriju za korisnika.

1 dan

Prva strana

Funkcionalni kolačići

RV-product

Na stranicama prodavnice, ovaj kolačić čuva nedavno pregledani proizvod za korisnika.

1 dan

Prva strana

Funkcionalni kolačići

support_tab_banner_cookie

Ovo je funkcionalni kolačić za baner podrške. On olakšava praćenje statusa ili željenih postavki u vezi sa banerom podrške.

2 sata

Prva strana

Funkcionalni kolačići

support_tab_selection_cookie

Ovo je funkcionalni kolačić za snimanje izbora kartice. Njegova namena je da čuva informacije o određenim karticama koje birate kako bi veb stranica mogla da evidentira vaše željene postavke.

1 dan

Prva strana

Funkcionalni kolačići

SupportCookietimer

Ovaj kolačić se koristi za prikaz ankete nakon 90 sekundi aktivnosti u našem odeljku podrške.

Odmah

Prva strana

Funkcionalni kolačići

Supportsite

Kolačić „Supportsite“ se koristi za prikaz poslednjih posećenih stranica podrške kako bi veb stranica mogla da zapamti i prikaže listu poslednjih posećenih stranica podrške.

11 časova

Prva strana

Funkcionalni kolačići

SupportSurvey

Kolačić „SupportSurvey“ olakšava evidentiranje vaših željenih postavki u vezi sa učešćem u anketi koja se sprovodi na veb stranici. Ovaj kolačić omogućava veb stranici da zapamti vaš izbor u vezi sa iskačućim prozorom sa anketom.

1 mesec

Prva strana

Funkcionalni kolačići

RecentlyViewed

Kolačić „RecentlyViewed“ je funkcionalni kolačić koji se koristi za čuvanje informacija o proizvodima koje ste nedavno pogledali na veb stranici. On prati i pamti specifične stavke koje ste pogledali i omogućava veb stranici da prikaže listu proizvoda koje ste nedavno pogledali.

6 meseci

Prva stranaKolačići na veb stranici za registraciju korisnika

Možete da koristite našu veb stranicu za registraciju kako biste kreirali nalog kod kompanije Canon i upravljali njime (Canon nalog). Tokom korišćenja ove veb stranice biće kreirani sledeći kolačići.

Kategorija

Naziv

Opis

Istek (tj. kada će se kolačić izbrisati s vašeg računara)

Tip strane

Funkcionalni kolačići

NSC_tmpvhi-iuuqt-wjq102 ili sličan

Kolačić „NSC_“ se koristi za upravljanje resursima za isporuku veb stranice. On optimizuje dodeljivanje i distribuciju resursa neophodnih za isporuku sadržaja veb stranice korisnicima.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

user_accepts_cookies

Pomoću ovog kolačića se evidentira da li je posetiocu prikazano obaveštenje o našim smernicama u vezi sa kolačićima.

1 mesec

Prva stranaEvidon

Evidon je naša alatka za saglasnost za kolačiće koju obezbeđuje kompanija Crownpeak. Ona nam pruža podršku kada treba da obavestimo posetioce naših veb stranica o prikupljanju njihovih podataka, kao i razlozima za prikupljanje. Takođe omogućava korisnicima da daju ili odbiju saglasnost za korišćenje njihovih podataka.

Kategorija

Naziv

Opis

Istek (tj. kada će se kolačić izbrisati s vašeg računara)

Tip strane

Analitika

_evidon_suppress_notification_cookie

Ovaj kolačić neće prikazivati korisniku baner za kolačić u periodu od jedne godine kada ga odbijete.

1 godina

Prva strana

Analitika

consent_sync

Ovaj kolačić se koristi za sinhronizaciju vašeg izbora po pitanju saglasnosti između Canon prodavnice i poddomena Canon veb stranice.

Sesija

Prva strana

Analitika

_evidon_consent_cookie

Kolačić „_evidon_consent_cookie“ se koristi za upravljanje željenim postavkama kolačića na ovoj veb stranici. On kontroliše da ste prihvatili ili odbili praćenje i/ili ciljanje od strane kompanije Canon.

1 godina i 1 mesec

Prva stranaAkamai kolačići

Akamai predstavlja deo naše mreže Content Delivery Network (CDN). Koristi se za brže prikazivanje stranica posetiocima naših veb stranica u regionu EMEA postavljanjem kopije sadržaja na servere u zemlji (ili blizu zemlje) iz koje dolazi posetilac.

Kategorija

Naziv

Opis

Istek (tj. kada će kolačić biti izbrisan sa vašeg uređaja)

Tip strane

Funkcionalni kolačići

ak_bmsc

Ovaj kolačić se koristi za optimizovanje performansi i poboljšavanje korisničkog doživljaja na Akamai veb lokacijama.

2 sata

Prva strana

Funkcionalni kolačići

Akamai_AnalyticsMetrics_clientId

Ovaj kolačić čuva jedinstveni ID koji se dodeljuje svakom korisniku. On pomaže u identifikaciji i razlikovanju pojedinačnih korisnika koji posećuju veb stranicu.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

AkamaiAnalyticsDO_visitStartTime

Ovaj kolačić se koristi za evidentiranje vremena kada je počela vaša poseta veb stranici. Ovaj kolačić snima tačno vreme kada ste prvi put pristupili veb stranici.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

AkamaiAnalytics_VisitCookie

Ovaj kolačić čuva informacije o broju trenutno otvorenih kartica.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

AkamaiAnalytics_VisitIsPlaying

Ovaj kolačić čuva informacije o strimovanju sadržaja na bilo kojoj kartici.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

AkamaiAnalyticsDO_bitRateBucketsCsv

Ovaj kolačić čuva informacije potrebne za izračunavanje podataka o brzini u bitovima za posetu.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

AkamaiAnalyticsDO_visitMetricsCsv

Ovaj kolačić čuva statističke podatke u vezi sa posetom u obliku CSV datoteke.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

AkamaiAnalytics_VisitLastCloseTime

Ovaj kolačić čuva vreme poslednjeg zatvaranja pregledača.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

AkamaiAnalytics_VisitUnqueTitles

Ovaj kolačić čuva nazive jedinstvenih naslova koji se reprodukuju u pregledaču.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

bm_sv

Ovaj kolačić je neophodan za funkciju Akamai keša. On ima ključnu ulogu u optimizaciji isporuke sadržaja veb stranice kroz Akamai mrežu za isporuku sadržaja (CDN). Ovaj kolačić pomaže u poboljšavanju performansi veb stranice tako što kontroliše i kešira resurse za bržu i efikasniju isporuku sadržaja korisnicima.

2 sata

Prva stranaBazaarvoice

Sarađujemo sa kompanijom Bazaarvoice da bismo klijentima omogućili da recenziraju naše proizvode. Bazaarvoice koristi kolačiće za prikupljanje informacija od klijenata, koje koristi za praćenje ponašanja klijenata na više veb stranica: pogledajte Bazaarvoice politiku privatnosti ovde – https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/ – za više informacija o Bazaarvoice kolačićima.

Kategorija

Naziv

Opis

Istek (tj. kada će kolačić biti izbrisan sa vašeg uređaja)

Tip strane

Analitika

BVBRANDID

Ovaj kolačić omogućava internoj Bazaarvoice veb analitici da bude povezana sa istim korisnikom za sve interakcije korisnika u okviru određenog klijentskog domena. Ovaj kolačić pomaže u povezivanju aktivnosti i ponašanja korisnika na veb stranici klijenta radi bolje analize i razumevanja.

1 godina

Prva strana

Analitika

BVBRANDSID

Ovaj kolačić omogućava internoj Bazaarvoice veb analitici da bude povezana sa istom sesijom pregledanja korisnika u okviru određenog klijentskog domena. Pomaže u povezivanju interakcija i ponašanja korisnika tokom sesije pregledanja za precizniju analizu i uvide.

30 minuta

Prva strana

Analitika

BVImplmain_site

Ovaj kolačić se koristi za klijentske A/B testove. On evidentira varijaciju veb stranice koja vam je dodeljena tokom testa. Bit je ID korišćene konfiguracije.

Sesija

Prva stranaContentSquare

ContentSquare je rešenje koje prikuplja podatke o korišćenju i učestanosti radi poboljšavanja korisničkog doživljaja.

Kategorija

Naziv

Opis

Istek (tj. kada će kolačić biti izbrisan sa vašeg uređaja)

Tip strane

Analitika

_cs_c

Ovaj kolačić se koristi za čuvanje željenih opcija saglasnosti za kolačiće.

1 godina

Prva strana

Analitika

_cs_cvars

Ovaj kolačić se koristi za snimanje prilagođenih promenljivih.

Sesija

Prva strana

Analitika

_cs_id

Ovaj kolačić sadrži Content Square korisnički identifikator.

1 godina

Prva strana

Analitika

_cs_mk

Ovaj kolačić se koristi za Google Analytics i Adobe Analytics integracije.

30 minuta

Prva strana

Analitika

_cs_s

Ovaj kolačić sadrži broj pregleda stranica u okviru aktivne sesije za rešenje Content Square.

30 minuta

Prva stranaGoogle Analytics kolačići

Servis Google Analytics je servis za veb analitiku koji obezbeđuje kompanija Google, Inc. Google Analytics postavlja kolačiće kako bi nam omogućio da ocenimo korišćenje naše internet stranice i napravimo izveštaj o tome. Koristi se na čitavoj mreži i svi podaci su anonimni. Ti kolačići nam pomažu da razumemo ponašanje posetilaca i omogućavaju nam da poboljšamo korisnički doživljaj.

Kategorija

Naziv

Opis

Istek (tj. kada će kolačić biti izbrisan sa vašeg uređaja)

Tip strane

Analitika

_dc_gtm_ UA-73032448-1

Ovaj kolačić se koristi za ubrzavanje zahteva. Pomoću njega se kontroliše učitavanje oznake GA skripte.

1 minut

Treća strana

Analitika

_ga

Ovo je glavni kolačić koji koristi usluga Google Analytics i on omogućava uslugama da razlikuju jednog posetioca od drugog. Svaka lokacija koja koristi uslugu Google Analytics, uključujući Google usluge, koristi kolačić „_ga“. Svaki kolačić „_ga“ je jedinstven za određenu svojinu pa se ne može koristiti za praćenje korisnika ili pregledača preko nepovezanih veb stranica.

2 godine

Prva strana

Analitika

_gac_73032448

Ovaj kolačić sadrži informacije za korisnika koje se odnose na kampanju. Oni dolaze iz usluge Google Analytics i koriste ih oglašivači da izmere aktivnost korisnika i performanse svojih reklamnih kampanja.

3 meseca

Treća strana

Analitika

__utma

Ovaj kolačić beleži koliko je puta korisnik posetio lokaciju koja je povezana sa kolačićem, vreme prve posete i vreme poslednje posete. Google Analytics koristi informacije iz ovog kolačića da izračuna parametre, kao što su Dani i Posete za kupovinu.

2 godine

Treća strana

Analitika

__utmb

Kolačići B i C zajedno računaju koliko traje poseta. Kolačić __utmb snima vremensku oznaku istog trenutka kada posetilac otvori lokaciju, a kolačić __utmc snima vremensku oznaku istog trenutka kada korisnik napusti lokaciju. Kolačić __utmb ističe na kraju sesije. Kolačić __utmc ističe nakon 30 minuta. Kolačić __utmc ne može znati kada je korisnik zatvorio pregledač ili napustio veb stranicu pa čeka 30 minuta da korisnik prikaže drugu stranicu, a ako se to ne desi, kolačić ističe.

30 minuta

Treća strana

Analitika

__utmc

Kolačići B i C zajedno računaju koliko traje poseta. Kolačić __utmb snima vremensku oznaku istog trenutka kada posetilac otvori lokaciju, a kolačić __utmc snima vremensku oznaku istog trenutka kada korisnik napusti lokaciju. Kolačić __utmb ističe na kraju sesije. Kolačić __utmc ističe nakon 30 minuta. Kolačić __utmc ne može znati kada je korisnik zatvorio pregledač ili napustio veb stranicu pa čeka 30 minuta da korisnik prikaže drugu stranicu, a ako se to ne desi, kolačić ističe.

Sesija

Treća strana

Analitika

__utmt

Ovaj kolačić se koristi za čuvanje broja zahteva za uslugu poslatih na veb stranici. Ove informacije mogu da se koriste za različite namene, na primer za analizu korišćenja usluge, optimizovanje dodele resursa ili praćenje performansi usluge.

10 minuta

Treća strana

Analitika

__utmz

Ovaj kolačić evidentira odakle je došao posetilac, koji pretraživač ste koristili, na koju vezu ste kliknuli, koju ključnu reč ste koristili i gde ste se nalazili kada ste pristupili veb stranici.

6 meseci

Treća strana

Analitika

__utmx

Ovo je Google Analytics Experiment kolačić koji se koristi za A/B testiranje različitih verzija veb stranice.

18 meseci

Treća strana

Analitika

__utmxx

Ovaj kolačić se koristi za određivanje isteka eksperimenata u koje je korisnik uključen.

18 meseci

Treća strana

Analitika

_ga_PCGB3MYLJC

Ovaj kolačić se koristi za razlikovanje jedinstvenih korisnika, kao i jedinstvenih sesija jednog korisnika.

2 godine

Prva strana

Analitika

_gcl_au

Ovaj kolačić održava Google Ads informacije u kolačiću prve strane tako da konverzije mogu da se dodele van posećene stranice.

3 meseca

Prva strana

Analitika

_gid

Ovaj kolačić se koristi za registraciju jedinstvenog ID-a koji se koristi za generisanje statističkih podataka o interakcijama posetioca na veb stranici. Razlika između ovog i kolačića _ga je u vremenskom isteku kolačića.

1 dan

Prva strana

Analitika

_gat

Ovaj kolačić, koji koristi usluga Google Analytics, ubrzava zahteve čime se ograničava prikupljanje podataka na lokacijama sa velikim mrežnim saobraćajem.

1 minut

Prva strana

Analitika

_gat_tealium_0

Slično originalnom kolačiću _gat cookie, koristi se za ubrzavanje zahteva za uslugu Tealium kako bi se poboljšala efikasnost.

1 minut

Prva strana

Analitika

_gat_UA-…

Slično originalnom kolačiću _gat cookie, koristi se za ubrzavanje zahteva za uslugu Google Analytics kako bi se poboljšala efikasnost.

1 minut

Prva strana

Analitika

_gd#############-…

Google Analytics koristi ovaj kolačić za prikupljanje informacija o interakcijama korisnika na našoj lokaciji.

2 godine

Prva strana

Analitika

sis_ga_xxxxx_0

Google Analytics koristi ovaj kolačić za čuvanje informacija o interakcijama korisnika na lokaciji.

2 godine

Prva strana

Analitika

sis_ga_xxxxx_0_gid

Ovaj kolačić je proširenje originala i čuva jedinstvenu vrednost za svaku stranicu koju korisnik poseti.

1 dan

Prva stranaMi smemo da koristimo servis Google Analytics u sledeće svrhe:

  • Ponovno oglašavanje (prikazivanje naših reklama na veb stranicama trećih strana). Kompanija Canon i treći dobavljači, uključujući i kompaniju Google, koriste kolačiće za informisanje i za optimizaciju i postavljanje reklama na osnovu nečijih prošlih poseta našoj internet stranici.
  • Usluga izveštavanja o prikazima na Google mreži za prikazivanje oglasa. (Google Display Network Impression Reporting) Kompanija Canon i nezavisni dobavljači koriste kolačiće kako bi napravili izveštaj o povezanosti poseta na našoj lokaciji sa prikazivanjem naših oglasa, drugim upotrebama servisa oglašavanja i interakcijama sa tim prikazanim oglasima i servisima oglašavanja.
  • Servis Google Analytics za izveštavanje o demografskoj strukturi i interesovanjima. (Google Analytics Demographics and Interest Reporting) Kompanija Canon koristi podatke dobijene iz oglašavanja kompanije Google na osnovu interesovanja ili podatke trećih dobavljača o publici (godine, pol, interesovanja) zajedno sa servisom Google Analytics, kako bi osmislila marketinšku strategiju.

Takođe, kako bismo osigurali usklađenost sa Opštom uredbom za zaštitu podataka (GDPR) i kontrolisali korišćenje funkcije Google Signals na našoj veb stranici, želimo da pojasnimo kako rukujemo podacima korisnika u tom kontekstu. Canon Europe koristi funkciju Google Signals koju obezbeđuje kompanija Google za prikupljanje objedinjenih anonimnih podataka od korisnika koji su dali saglasnost za personalizovane reklame u Google uslugama. Na osnovu ovih podataka se dobijaju sveobuhvatniji i inteligentniji izveštaji koji nam pomažu da bolje shvatimo interesovanja i ponašanje naših posetilaca. Ne prikupljamo niti obrađujemo lične informacije pomoću funkcije Google Signals. Poštujemo vašu privatnosti i uvek nastojimo da primenjujemo najviše standarde za zaštitu podataka.

Dodatne informacije o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics nalaze se u pomoći za Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

Posetioci mogu da odbiju uslugu Google Analytics i prikazivanje oglasa tako što će ovde upravljati postavkom.

Eloqua kolačići

Kada prvi put posetite veb stranicu kompanije Canon, kolačić treće strane sa eloqua.com biće sačuvan u vašem pregledaču. Taj kolačić se zatim koristi za praćenje stranica koje posećujete tokom sesije. Iako kolačić može da se koristi na mnogim stranicama, informacije prikupljene na veb stranici kompanije Canon vidljive su samo kompaniji Canon i ne dele se ni sa jednom trećom stranom, što obuhvata Eloqua ili druge korisnike sistema Eloqua.

Bez obzira na to što ovaj kolačić ne sadrži nikakve lične informacije o vama, ako odaberete da popunite obrazac na našoj stranici, povezaćemo vaše lične informacije (što, bez ograničenja, obuhvata operativni sistem koji koristite, IP adresu, informacije o kolačićima, vremensku oznaku i informacije o klikovima) sa informacijama o pregledanju u vezi sa Eloqua kolačićem u vašem pregledaču. Ove informacije se prikupljaju samo dok ste na veb stranici kompanije Canon i ne smeju niti će se prikupljati informacije o lokacijama trećih strana koje posećujete.

Te informacije zatim koristimo kako bismo poboljšali uslugu koju vam pružamo. Na primer, izbor načina komunikacije sa vama (u skladu sa vašim pristankom) i prilagođavanje sadržaja komunikacije sa vama radi uključivanja informacija koje odražavaju interesovanja koja ste pokazali za sadržaj na našim veb stranicama, kao i izbor ponuda ili promocija koje smatramo potencijalno zanimljivim za vas, a takođe i za poboljšavanje načina na koji odgovaramo na vaše potrebe.

Kategorija

Naziv

Opis

Istek (tj. kada će kolačić biti izbrisan sa vašeg uređaja)

Tip strane

Funkcionalni kolačići

ELQSTATUS

Ovaj kolačić se automatski postavlja i sadrži samo vrednost „OK“.

2 godine

Treća strana

Funkcionalni kolačići

ELOQUA

Ovaj kolačić sadrži globalni jedinstveni identifikator (GUID), nasumično generisani niz znakova i brojeva, koji se koristi za identifikovanje posetilaca na našoj stranici.

1 godina i 1 mesec

Treća strana

Analitika

sfdc-stream

Prilagodite oglašavanje tako da bolje odgovara interesovanjima korisnika preko kanala za oglašavanje i društvenih mreža.

3 sata

Prva stranaSmartAssistant

SmartAssistant je aplikacija koja služi kako bi posetiocima pomogla da odluče koji je proizvod najbolji za njihove potrebe.

Kategorija

Naziv

Opis

Istek (tj. kada će kolačić biti izbrisan sa vašeg uređaja)

Tip strane

Funkcionalni kolačići

smartassistant-cid

Ovaj kolačić prikuplja podatke u vezi sa posetama korisnika veb stranici, poput broja poseta, prosečnog vremena provedenog na veb stranici i strana koje su učitane, za potrebe prikazivanja ciljanih reklama.

1 godina

Prva strana

Funkcionalni kolačići

smrt42-qa*

Ovaj kolačić sadrži proizvode koje je izabrao korisnik. On čuva informacije o proizvodima koje je korisnik izabrao u okviru alatke za biranje proizvoda.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

smrt42-pg*

Ovaj kolačić čuva ID trenutno vidljive stranice alatke za biranje. On evidentira i pamti određenu stranicu ili odeljak veb stranice u kojem se alatka za biranje proizvoda koristi.

1 sat

Prva strana

Funkcionalni kolačići

smrt42-rp*

Ovaj kolačić čuva informacije na stranici sa određenim rezultatima kada se obave svi koraci u alatki za biranje.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

smrt42-fin*

Ovaj kolačić se ponaša kao zastavica koja označava stranicu sa finalnim rezultatom u alatki za biranje proizvoda.

Sesija

Prva strana

Funkcionalni kolačići

smrt42-co*

Ovaj kolačić se ponaša i kao zastavica koja označava da je korisnik kliknuo na CTA dugme proizvoda.

5 minuta

Prva stranaTealium

TealiumiQ je sistem za upravljanje oznakama koji kompanija Canon koristi za upravljanje tehnologijom koju koristi na svojoj veb stranici, kao što su analitičke alatke, alatke za ankete, marketing, testiranje i ciljanje.

Tealium AudienceStream je alatka za segmentiranje i radnje u vezi sa klijentima. Beležimo radnje koje korisnici obavljaju tokom posete veb stranici kako bismo dobili što bolju sliku o načinu korišćenja naše veb stranice. Te informacije koristimo kako bismo unapredili vaš doživljaj personalizovanim, relevantnim i ciljanim sadržajem. Koristimo Tealium AudienceStream na našim platformama i mobilnim aplikacijama, što nam omogućava da objedinimo podatke o vašem ponašanju na svim tim platformama kako bi vaš doživljaj bio prilagođen bez obzira na okruženje kompanije Canon koje je prikazano. Možemo da personalizujemo vaš doživljaj onlajn sa kompanijom Canon čak i pre nego što registrujete onlajn nalog. Personalizovani doživljaj veb stranice neće se izgubiti ako naknadno registrujete onlajn nalog.

Kategorija

Naziv

Opis

Istek (tj. kada će kolačić biti izbrisan sa vašeg uređaja)

Tip strane

Analitika

teal_audiences

Ovaj kolačić čuva Mercury kôd proizvoda na osnovu kupovine/preuzimanja upravljačkih programa/registracije proizvoda.

1 sat

Prva strana

Analitika

teal_canonid

Ovaj kolačić prati da li domen ima Canon ID.

1 godina

Prva strana

Analitika

teal_b2b_page_list

Ovaj kolačić čuva listu poslednjih posećenih b2b stranica za funkciju „click to call“.

1 sat

Prva strana

Analitika

teal_printers

Ovaj kolačić čuva Mercury kôd proizvoda i naziv proizvoda na osnovu kupovine/preuzimanja upravljačkih programa/registracije proizvoda.

1 sat

Prva strana

Analitika

teal_products

Ovaj kolačić se koristi za prikazivanje proizvoda koje korisnik potencijalno poseduje kroz interakcije sa podrškom i CPS uslugama.

1 mesec

Prva strana

Analitika

UTAG_MAIN

Kolačić utag_main je kolačić koji postavlja Tealium i omogućava nam da koristimo njihovo rešenje za upravljanje oznakama.

Kolačić utag_main je kolačić prve strane koji pruža Tealium. Ovaj kolačić se koristi za beleženje vremenske oznake početka posete našoj stranici, broja stranica koje ste pregledali, broja poseta našoj stranici i jedinstvenog ID-a.

Te informacije se koriste u našoj alatki za analitiku radi obogaćivanja podataka koje prikupljamo o vašoj poseti našoj veb stranici kako bismo bolje razumeli način na koji posetioci koriste stranicu i pružili bolji korisnički doživljaj.

1 godina

Prva strana

Analitika

tealium_segments

Ovaj kolačić čuva vrednost koju vam dodelimo na osnovu aktivnosti na veb stranici. Ova aktivnost predstavlja stranice koje prikazujete, učestalost pregledanja stranice i određene radnje koje obavljate tokom pregledanja naše veb stranice. Tu aktivnost koristimo da bismo vas svrstali u određeni kriterijum publike kako bismo personalizovali i prilagodili vaš doživljaj na našoj veb stranici tako da bude relevantniji i prilagođeniji vama i pružili vam ukupno bolji doživljaj onlajn.

1 godina

Prva stranaGoogle reCAPTCHA

Google reCAPTCHA je usluga za bezbednost na veb stranicama koja doprinosi zaštiti naše stranice od neželjenog sadržaja i zloupotreba. Koristi napredne tehnike za analiziranje rizika kako bi razlikovala ljude i botove. Od posetilaca veb stranice može da se traži da imaju interakciju sa Google reCAPTCHA kako bi potvrdili da su legitimni korisnici.

Kategorija

Naziv

Opis

Istek (tj. kada će kolačić biti izbrisan sa vašeg uređaja)

Tip strane

Funkcionalni kolačići

PREF

NID

HSID

APISID

SID

To su osnovni kolačići za stranicu koje koristi Google reCAPTCHA. Ti kolačići koriste jedinstveni identifikator u svrhe praćenja.

2 godine

Treća stranaIpsos

Koristimo Ipsos na našoj veb stranici da sprovodimo ankete i prikupljamo podatke kako bismo razumeli ponašanje korisnika, tržišne trendove i javna mišljenja. Ovi podaci se zatim analiziraju i koriste za prikupljanje uvida radi dodatne optimizacije.

Kategorija

Naziv

Opis

Istek (tj. kada će se kolačić izbrisati s vašeg računara)

Tip strane

Analitika

stranice

Ovaj kolačić broji stranice koje poseti korisnik kao deo kriterijuma koji se postavljaju pri određivanju kada da se ponudi upitnik.

Sesija

Prva strana

Analitika

ipsosrandomvalue

Ovaj kolačić određuje svakog četvrtog korisnika nasumičnim generisanjem brojeva.

Sesija

Prva strana

Analitika

ipsossurvey

Ovaj kolačić određuje da li iskačući prozor sa IPSOS anketom treba da bude prikazan korisniku. Trajanje zavisi od načina upravljanja sadržajem.

30 dana ako je kolačić prihvaćen ili 1 dan ako je odbijen.

Prva strana6 Sense

6sense je platforma za prodaju i marketing koja nam daje uvid neophodan da pružimo personalizovan marketinški sadržaja našim posetiocima. Alatka koristi kolačiće da prikuplja analitičke i IP podatke o veb stranici koji se zatim mogu koristiti za unapređivanje marketinških i digitalnih reklamnih kampanja.

Kategorija

Naziv

Opis

Istek (tj. kada će se kolačić izbrisati s vašeg računara)

Tip strane

Reklamiranje

6suuid

Ovaj kolačić je jedinstveni identifikator treće strane za posetioce kojim upravlja 6sense.

2 godine

Treća strana

Reklamiranje

_gd_visitor

Ovaj kolačić je jedinstveni identifikator za posetioca koji je specifičan za ovu veb stranicu i on ostaje jedinstven tokom svog trajanja.

2 godine

Treća strana

Reklamiranje

_gd_session

Ovaj kolačić je jedinstveni identifikator za sesiju posetioca na veb stranici. Koristi se za korelaciju pregleda stranice i aktivnosti sa jednom sesijom pregledanja na veb stranici. Ostaje jedinstvena vrednost tokom trajanja kolačića.

4 sata

Treća strana

Reklamiranje

_gd_svisitor

Ovaj kolačić je dugotrajan jedinstveni identifikator ovog posetioca na veb stranici. Povezan je sa kolačićem 6suuid ili predstavlja jedinstvenu vrednost koja se može izmeniti tokom radnog veka ovog kolačića.

2 godine

Treća strana

Reklamiranje

_an_uid

Ovaj kolačić je jedinstveni identifikator za potrebe pokretanja platforme 6sense Creative Ads.

1 nedelja

Treća stranaCanon-europe.com alatke za deljenje

Ako delite sadržaj sa stranice Canon-europe.com sa prijateljima preko društvenih mreža, kao što su Facebook i Twitter, možda će vam biti poslati kolačići sa tih stranica. Mi ne kontrolišemo postavke kolačića trećih strana, pa vam predlažemo da proverite veb lokacije trećih strana da biste dobili više informacija o njihovim kolačićima i načinu na koji se upravlja njima.

Veze sa stranice Canon-europe.com prema veb stranicama trećih strana

Kompanija Canon ne može biti odgovorna za kolačiće koji se koriste na veb stranici trećih strana, prema kojoj postoji veza ili referenca na lokaciji canon-europe.com i njenim poddomenima.

Kolačići trećih strana

Kada posetite stranicu na lokaciji Canon-europe.com i njenim poddomenima, mogu vam biti poslati kolačići oglašivača treće strane. Oni obuhvataju, ali nisu ograničeni na, Facebook, LinkedIn i Amazon. Mogu vam biti poslati i kolačići sa veb lokacija koje sadrže ugrađeni sadržaj (na primer YouTube ili Maporama). Možete upravljati postavkama ovih kolačića ovde ili proveriti veb lokacije trećih strana da biste dobili više informacija o njihovim kolačićima i načinu na koji se upravlja njima.

Dodatne informacije o kolačićima

Ako želite da saznate više o kolačićima i kako da upravljate njima, posetite http://aboutcookies.org/. Obratite pažnju na to da ne možemo biti odgovorni za sadržaj spoljnih veb stranica.