USLUGE

Usluge upravljanja štampanjem

Kreirajte optimizovano, bezbedno i održivo okruženje za štampanje i skeniranje uz usluge i rešenja kompanije Canon dostupne putem informatičkog oblaka, u hibridnoj konfiguraciji ili na lokaciji. A sada, uz Canon hibridna rešenja za radni prostor, pružamo podršku za besprekoran rad u kućnim i kancelarijskim okruženjima, uz jedan ugovor – omogućava efikasne i produktivne načine za rad, uvek i svuda.
ZATRAŽITE INFORMACIJE
Managed Print Services

Canon usluge upravljanja štampanjem

Usluge upravljanja štampanjem kombinuju naše vodeće tehnologije i usluge na tržištu, za besprekorno i bezbedno upravljanje infrastrukturom za štampanje i skeniranje u centralnim i kućnim kancelarijama, čime se omogućava digitalna transformacija.

„50% donosilaca odluka u vezi sa informacionim tehnologijama rangiraju usluge upravljanja štampanjem kao jedan od 3 glavna prioriteta za investiranje“

Naš pristup

Preduzimamo pristup u pet koraka za optimizovanje vašeg okruženja za štampanje:

1. Procena vaših radnih procesa za štampanje i dokumente kako bismo razumeli vaš nivo digitalizacije i identifikovali prilike za unapređivanje
2. Kreiranje namenske putanje digitalne transformacije prilagođene vašim jedinstvenim poslovnim potrebama.
3. Garantovanje besprekorne tranzicije uz korišćenje naših veština, znanja i iskustva
4. Proaktivno održavanje i podrška vašem okruženju za štampanje i skeniranje radi garantovanja najefikasnijeg mogućeg učinka sistema i radnih procesa za dokumente
5. Neprestano uvođenje poboljšanja pomoću izveštaja o uslugama i performansama

Digital transformation is the foundation for remote work

Pogodnosti usluga upravljanja štampanjem

Naše usluge upravljanja štampanjem pomažu vam da unapredite efikasnost, bezbednost i korisnički doživljaj kroz izbor poboljšanih mogućnosti.

 • Povećajte produktivnost

  Ostvarite uštedu vremena i novca uz poboljšane funkcije i transparentnost radnih procesa za dokumente

 • Unapredite saradnju i mobilnost

  Omogućite timovima pristup naprednim mogućnostima daljinskog štampanja i skeniranja uz unapređene funkcije za povezivanje

 • Unapredite korisnički doživljaj

  Otisci visokog kvaliteta i inovativni načini primene koji efikasnije prenose vašu poruku uz pojednostavljeno štampanje i skeniranje

 • Unapredite bezbednost informacija

  Održavajte bezbednost i standarde usaglašenosti uz robustnu bezbednosnu infrastrukturu koja omogućava samo ovlašćeni pristup poverljivim informacijama

Usluge

Imamo širok asortiman usluga prilagođenih jedinstvenim potrebama vašeg preduzeća, od osnovnih usluga koje pokrivaju upravljanje sistemom, optimizovanje štampe, udaljeni nadzor i izveštavanje o klijentima, do naprednih usluga za upravljanje za više dobavljača i servis i podršku korporativnog nivoa – sve su dostupne u centralnim i kućnim kancelarijama
 • Discovery Assessment

  Pruža detaljnu analizu okruženja za štampanje i skeniranje, uz detaljnu sliku sistema i svakodnevnih potreba korisnika za štampanjem i skeniranjem. Napredna verzija takođe uključuje proračune u vezi sa okruženjem koji predstavljaju preciznu osnovu za izračunavanje ušteda

 • Usluga upravljanja sistemom

  Garantujte stalnu dostupnost sistema kao i mogućnost održavanja potrebnog kapaciteta, čime se omogućava centralizovano upravljanje i veća produktivnost. Uključuje uslugu za upravljanje otiscima, uslugu izveštavanja o korisnicima i uslugu upravljanja poslovnim odnosima

 • Bezbednosne usluge

  Asortiman usluga u vezi sa bezbednošću, namenjenih svim tipovima organizacija, koje pomažu u održavanju bezbednosti sistema višefunkcionalnih uređaja i štampača. Uključuje uslugu pojačavanja bezbednosti uređaja, uslugu uklanjanja podataka ili bezbednosnu procenu

 • Usluge za održivost

  Pomažu vam u ostvarivanju ciljeva održivosti
  Uključuje usluge kompanije Canon i trećih strana, npr. štampanje bez emisije ugljen-dioksida i pošumljavanje

 • Usluga upravljanja za više dobavljača

  Omogućava održavanje i upravljanje potrošnim materijalom za uređaje u vašem sistemu koji nisu iz kompanije Canon, čime celokupan sistem za štampanje možete da objedinite u jedan ugovor

 • Korporativna služba podrške

  Pruža jednu tačku kontakta za globalnu podršku za softver i aplikacije, uz unapređenu operativnu efikasnost, pouzdanost i produktivnost

 • Održavanje sistema na lokaciji

  Namenski Canon inženjer na lokaciji koji pruža brzo optimizovanje podrške za sistem radi garantovanja visokog stepena dostupnosti i zadovoljstva korisnika

 • Operacije u vezi sa sistemom na lokaciji

  Canon podrška za okruženje za svakodnevno štampanje i skeniranje za velike objekte, putem analiziranja incidenata i aktivnosti na održavanju uređaja

MPS infrastruktura

Naše usluge upravljanja štampanjem imaju podršku u vidu širokog izbora robustnih softverskih rešenja koja pokrivaju celo okruženje za štampanje, od održavanja uređaja do izveštavanja o klijentima
 • uniFLOW

  Upravljajte svim uređajima i radnim procesima za štampanje i skeniranje pomoću jednog integrisanog softverskog rešenja

 • eMaintenance

  Automatizujte administrativne zadatke koji oduzimaju vreme da biste se usredsredili na ono što je važno

 • Netaphor

  Dobijte upotrebljive poslovne podatke pomoću ove alatke za prikupljanje podataka, analiziranje, upozoravanje i izveštavanje

 • CRS Online

  Ostvarite stalno unapređivanje performansi štampanja putem uvida iz aktuelnih izveštaja

Ilustracija VI osobe

REŠENJA

Digital Transformation Service

Ubrzajte digitalnu transformaciju tako što ćete objediniti naše korporativne usluge upravljanja štampanjem i rešenja za saradnju u radnom prostoru u jedan paket

REŠENJA

Rešenja za saradnju u radnom prostoru

Transformišite način poslovanja uz napredno snimanje, automatizaciju radnih procesa za dokumente i rešenja za povezivanje na informatički oblak koji funkcionišu zajedno kako bi se informacije bezbedno kretale kroz vašu organizaciju

People discussing at work

Obratite nam se za više informacija i pitanja

Srodni proizvodi / rešenja

Istražite druga Canon rešenja koja upotpunjuju naše usluge upravljanja štampanjem

Dodatno istražite

Pročitajte više o tome kako rešenja i usluge kompanije Canon mogu da vam pomognu da se prilagodite novoj hibridnoj realnosti rada

 • Priprema za neočekivano

  Ideja „normalnog“ rada potpuno je transformisana i nastavlja da se menja. Evo u šta da uložite da biste održali korak.

 • Omogućavanje novog radnog prostora

  Pročitajte kako će informatički oblak postati ključna karika koja garantuje da timovi mogu da sarađuju u dinamičnom, hibridnom radnom okruženju budućnosti

 • Prilagođavanje radnom okruženju sutrašnjice uz informatički oblak

  Snađite se u radnom prostoru budućnosti korišćenjem tehnologije informatičkog oblaka kao podrške efikasnoj, bezbednoj saradnji

 • Šta da očekujete u budućem radnom okruženju

  Otkrijte trendove koji utiču na radni prostor budućnosti i dobijte savete u vezi sa tim kako da se pripremite