Automatski fokus – EOS-1D X Mark II

Fokusirajte, pratite i snimajte

Fotografije koje su toliko oštre da je to opasno.

eos-1d-x

RGB+IR senzor za merenje sa 360.000 piksela

Ovaj fotoaparat ima RGB+IR senzor za merenje sa 360.000 efektivnih piksela (736 x 496, približno WVGA rezoluciji). Merenje sa procenom i merenje za blic sa procenom zasnovani su na informacijama koje detektuje senzor. Senzor ima IC piksele koji detektuju infracrveno svetlo, što pomaže da EOS Scene Detection System analizira scene i poboljša preciznost AF. IC pikseli, zajedno sa RGB pikselima, takođe se koriste za detektovanje osvetljenosti, boja i lica u sceni. Pored uzimanja u obzir informacija o razdaljini, algoritam prepoznaje subjekat na osnovu detekcije lica i informacija o bojama.

Senzor za merenje ima podršku u vidu namenskog procesora DIGIC 6 koji obrađuje sve informacije o bojama i podatke detekcije lica radi prepoznavanja subjekata sa izvanrednom preciznošću.

eos-1d-x
eos-1d-x

EOS iTR sistem

Mogućnosti detektovanja lica RGB+IR senzora sa 360.000 piksela, uz informacije o praćenju boja, prenose se sistemu EOS Intelligent Tracking and Recognition. Kod modela EOS-1D X MARK II, AF sistem EOS iTR koristi poboljšane algoritme sa modela EOS 7D Mark II, koji značajno poboljšavaju ukupne performanse praćenja subjekta.

Pored režima za prioritet lica, dodat je režim za praćenje subjekta za trenutke kada lice nije uvek vidljivo i kada glavni subjekat nije osoba.

eos-1d-x

AI Servo AF III+

Režim AI servo AF III+ kompanije Canon koristi AF algoritam koji u kombinaciji sa sistemom EOS Intelligent Tracking and Recognition (EOS iTR) poboljšava osetljivost praćenja u scenama u kojima može da dođe do iznenadnog pomeranja subjekta i omogućava precizno, tačno automatsko fokusiranje čak i u situacijama koje otežavaju fokusiranje.

EOS-1D X Mark II ima šest postavki AF studija slučaja kako biste lakše odabrali najpogodniju opciju za subjekat. Te studije slučaja pružaju različite konfiguracije za tri različite željene AF postavke: osetljivost praćenja, praćenje ubrzavanja/usporavanja i automatska promena AF tačke. Te parametre moguće je dodatno prilagoditi na osnovu ličnih želja.

Proširena oblast automatskog fokusa sa 61 tačkom

eos-1d-x

Povećavanje oblasti koju pokrivaju AF tačke predstavlja nešto što fotografi često traže, bez obzira na to da li su profesionalci ili amateri. Kod modela EOS-1D X Mark II, AF tačke su raspoređene u široj oblasti (vertikalno proširenje od 8 procenata u centralnoj oblasti i 24 procenta u perifernoj oblasti), što pruža veću slobodu pozicioniranja subjekata prilikom kadriranja.

41 krstasta i 5 dvostrukih krstastih AF1 tačaka dodatno doprinose proširivanju opsega mogućnosti fokusiranja na modelu EOS-1D X Mark II. Krstaste AF tačke pružaju veću preciznost automatskog fokusa u široj oblasti kadra i garantuju ispravan fokus, važan za subjekte koji se brzo kreću. Svaku od 61 AF i 41 krstaste AF tačke možete pojedinačno da izaberete.

1 Broj tačaka za fokusiranje, krstastih tačaka za fokusiranje i dvostrukih krstastih AF tačaka razlikuje se u zavisnosti od objektiva koji koristite

eos-1d-x

Izbor AF tačke

Koristite sve AF tačke (61) zajedno ili ih grupišite u pokretne zone koje pokrivaju subjekte koji se ne nalaze u sredini kadra. Takođe, izaberite samo jednu AF tačku da biste precizno fokusirali određeni deo scene.

Velika zona koja je bila popularna na modelu EOS 7D Mark II dodata je na EOS-1D X Mark II, što omogućava praćenje subjekata u pokretu i čini ga zaista efikasnim za precizne kompozicije u kojima se subjekat brzo kreće.

61 AF tačka, uz 21 krstastu AF tačku pri f/8

eos-1d-x

Fotografi koji snimaju divlje životinje i sport često moraju da koriste supertelefoto objektive sa ekstenderima kako bi se približili subjektima. To ograničava upotrebljivost automatskog fokusa usled rezultujuće postavke otvora blende f/8. Kompatibilnost sa 1 AF tačkom pri f/8 kod modela 1D X značajno je povećana na maksimalno 61 tačku2 kod modela EOS-1D X Mark II, uz 21 krstastu tačku. Zone AF (koji olakšava praćenje subjekta) i EOS iTR AF pružaju odličnu podršku za praćenje subjekta, čak i kada snimate sa telefoto objektivom i ekstenderom.

2 Broj tačaka za fokusiranje i krstastih tačaka za fokusiranje razlikuje se u zavisnosti od objektiva koji koristite

eos-1d-x

Automatski fokus pri EV-3

AF sistem olakšava održavanje subjekta u fokusu, čak i u nezgodnim uslovima osvetljenja. AF ograničenje za niski intenzitet poboljšano je na EV-33, što olakšava snimanje u scenama gde je automatsko fokusiranje prethodno bilo nemoguće ili previše sporo i neprecizno, na primer na tamnim mestima.

3EV-3 u jednoj centralnoj AF tački uz fokusiranje pri f/2,8, 23°C/73°F i ISO 100

Prikaz AF tačaka sa crvenim osvetljenjem

Funkcija koja je prvi put predstavljena na modelu EOS-1D Mark IV, AF okvir prikazan crvenom bojom ponovo je dostupan na osnovu povratnih informacija korisnika modela EOS-1D X. Pored osvetljenog prikaza okvira, u seriji EOS-1 dostupni su EOS Intelligent Scene Analysis System i optički sistem za crveni preklopni prikaz. Olakšano je kadriranje u uslovima slabog osvetljenja usled toga što lako možete da identifikujete AF tačku u tami i lako je trenutno izaberete.

eos-1d-x

Detektovanje treperenja

Upotreba veće brzine zatvarača pod treperećim svetlom poput fluorescentnog može da dovede do nepravilnih ekspozicija i boja usled frekvencije treperenja svetla. EOS-1D X Mark II (poput modela EOS 7D Mark II, EOS 5DS R i EOS 5DS) detektuje frekvenciju treperenja izvora svetla i prilagođava tajming snimanja radi dobijanja slike blizu najviše osvetljenosti, radi umanjivanja efekata treperenja. Ova funkcija radi sa frekvencijama treperenja od 100 Hz i 120 Hz, uz poboljšani algoritam koji sprečava neispravnu detekciju treperećeg svetla.

0%