DSLR fotoaparati

Canon EOS-1D X Mark II

Specifikacije

Detaljne specifikacije

SENZOR SLIKE

 • Tip

  CMOS senzor veličine 35,9 x 23,9 mm

 • Efektivni pikseli

  Približno 20,2 megapiksela

 • Ukupan broj piksela

  Približno 21,5 megapiksela

 • Odnos

  3:2

 • Filter niskih frekvencija

  Ugrađen/fiksni

 • Čišćenje senzora

  EOS integrisani sistem za čišćenje

 • Tip

  Dva procesora "DIGIC 6+"

 • Sistem za montažu objektiva

  EF (ne uključuje EF-S/EF-M objektive)

 • Žižna daljina

  Ekvivalentno žižnoj daljini objektiva od 1x

 • Tip

  Sistem za TTL formiranje sekundarnih slika i detekciju fazne razlike uz namenski AF senzor

 • AF sistem/tačke

  61 tačka/maks. 41 krstasta AF tačka, što obuhvata i 5 dvostrukih krstastih tačaka pri f/2,8 i 61 tačka/21 krstasta AF tačka pri f/8¹
  Broj krstastih AF tačaka razlikuje se u zavisnosti od objektiva.

 • AF radni domet

  EV -3 - 18 (pri 23°C i ISO100)

 • AF režimi

  One Shot
  AI Servo AF (AI Servo AF III+)

 • Izbor AF tačke

  Automatski izbor: svih 61 AF tačaka (na osnovu AF postavke EOS iTR)
  Ručni izbor: AF u jednoj tački (mogućnost izbora 61, 15, 9 ili samo krstastih tačaka)
  Ručni izbor: jedna AF tačka
  Ručni izbor: proširenje AF tačke za 4 tačke (nagore, nadole, nalevo, nadesno)
  Ručni izbor: proširenje AF tačke na okolnih 8 tačaka
  Ručni izbor: AF zona (sve AF tačke podeljene na 9 zona za fokusiranje)
  Ručni izbor: velika AF zona (sve AF tačke podeljene na 3 zone za fokusiranje)
  AF tačke se posebno mogu izabrati za vertikalno i horizontalno snimanje

 • Zadržavanje automatskog fokusa

  Zaključava se nakon pritiskanja okidača do pola ili pritiskanja dugmeta AF ON u AF režimu One Shot

 • Pomoćni zrak za AF

  Emituje ga opcioni Speedlite blic

 • Ručno fokusiranje

  Podešava se na objektivu

 • AF Microadjustment

  Ručno: unos podešavanja u koracima +/- 20 (širokougaona i telefoto postavka za zum objektive)
  Podešavanje svih objektiva za isti iznos
  Pojedinačno podešavanje do 40 objektiva
  Memorisanje podešavanja za svaki objektiv po serijskom broju

 • Režimi merenja svetla

  Približno RGB+IR senzor za merenje od 360.000 piksela, merenje u 216 zona. Sistem EOS Intelligent Subject Analysis
  (1) Merenje sa procenom (povezano sa svakom AF tačkom)
  (2) Delimično merenje (približno 6,2% optičkog tražila na sredini)
  (3) Merenje u tački:
  Merenje u centralnoj tački (približno 1,5% optičkog tražila na sredini)
  Merenje u tački povezano sa AF tačkom
  Merenje u više tačaka
  (4) Prosečno merenje sa težištem u centru

 • Opseg osvetljenosti merenja

  EV 0-20 (pri 23°C, ISO100, uz merenje sa procenom)

 • Zadržavanje automatske ekspozicije

  Automatski: u AF režimu One-Shot uz merenje sa procenom, zadržavanje automatske ekspozicije aktivira se nakon postizanja fokusa
  Ručno: pomoću zadržavanja automatske ekspozicije u režimima P, Av, Tv i M

 • Kompenzacija ekspozicije

  +/-5 EV u koracima od 1/3 ili 1/2 (moguće je kombinovati sa AEB).

 • AEB

  +/-3 EV u koracima 1/3 ili 1/2

 • Snimanje sa sprečavanjem treperenja

  Da. Treperenje se detektuje na frekvenciji od 100 Hz ili 120 Hz. Maksimalna brzina uzastopnog snimanja može da se smanji

 • ISO osetljivost*

  Automatski 100-51.200 (u koracima od 1/3 ili 1)
  ISO je moguće povećati na L: 50, H1: 102.400, H2: 204.800, H3: 409.600

 • Tip

  Elektronski kontrolisan zatvarač ravni fokusa

 • Brzina

  30-1/8.000 s (koraci od 1/2 ili 1/3), Bulb (Ukupan opseg brzine zatvarača. Dostupni opseg zavisi od režima fotografisanja.)

 • Okidač

  Elektromagnetski okidač

 • Tip

  Automatsko određivanje balansa bele pomoću senzora

 • Postavke

  AWB (Ambeince priority/White priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White Fluorescent light, Flash, Custom, Colour Temperature Setting
  Kompenzacija balansa bele:
  1. Plava/boja ćilibara +/-9
  2. Magenta/zelena +/-9

 • Prilagođen balans bele

  Da, moguće je registrovati 5 postavki

 • Podešavanje balansa bele

  +/-3 nivoa u koracima od jednog nivoa
  3, 2, 5 ili 7 breketiranih slika po okidanju
  Dostupne su opcije odstupanja za plavu/boju ćilibara ili za magentu/zelenu

 • Tip

  Pentaprizma

 • Pokrivenost (vertikalno/horizontalno)

  Približno 100%

 • Uvećanje

  Približno 0,76x¹

 • Vidna tačka

  Približno 20 mm (od centra sočiva)

 • Ispravljanje dioptrije

  -3 do +1 m-1 (dioptrija)

 • Ekran tražila

  Izmenjiv. Isporučuje se sa standardnim ekranom tražila Ec-C6. Može da se zameni za Ec-A, B ili L

 • Informacije o tražilu

  AF informacije: jedna/spojene AF tačke, AF okvir, AF status, indikator fokusa, AF režim, izbor AF tačke, registrovanje AF tačke
  Informacije o ekspoziciji: brzina zatvarača, otvor blende, ISO osetljivost (uvek se prikazuje), AE zaključavanje, nivo/kompenzacija ekspozicije, merenje za blic, krug za merenje u tački, upozorenje za ekspoziciju, AEB, režim merenja, režim snimanja
  Informacije o blicu: blic je spreman, brza sinhronizacija, FE zaključavanje, kompenzacija ekspozicije blica, svetlo za uklanjanje efekta crvenih očiju.
  Informacije o slici: informacije o kartici, maksimalno rafalno fotografisanje (2 cifre), prioritet najsvetlijih tonova (D+).
  Informacije o kompoziciji: mreža, elektronski nivo
  Ostale informacije: provera baterije, simbol upozorenja, detektovanje treperenja, režim okidanja, balans bele, JPEG/RAW indikator

 • Pregled dubine polja

  Da, sa dugmetom za pregled dubine polja

 • Tip

  Clear View LCD II ekran veličine 8,11 cm (3,2"), približno 1.620.000 tačaka

 • Pokrivenost

  Približno 100%

 • Ugao gledanja (horizontalno/vertikalno)

  Približno 170° vertikalno i horizontalno

 • Podešavanje osvetljenosti

  Ručno: dostupno je sedam nivoa

 • Radnje na ekranu osetljivom na dodir

  Kapacitivni metod. Tokom snimanja u režimu prikaza uživo i snimanje video zapisa za izbor/promenu AF tačke i za prikaz sa uvećanjem. Ekran osetljiv na dodir može da se deaktivira

 • Opcije prikaza

  (1) Ekran za brzu kontrolu
  (2) Postavke fotoaparata
  (3) Elektronski nivo sa dve ose
  (4) Prilagođeni ekran za brzu kontrolu

 • Režimi

  E-TTL II Auto Flash, ručno merenje

 • X-sync

  1/250 s

 • Kompenzacija ekspozicije blica

  +/- 3 EV u koracima 1/3 uz Speedlite bliceve iz serije EX

 • Podešavanje ekspozicije blica

  Da, sa kompatibilnim eksternim blicem

 • Zaključavanje ekspozicije blica

  Da

 • Sinhronizacija sa drugom zavesicom

  Da

 • Priključak za spoljni blic/priključak za PC

  Da/Da

 • Kompatibilnost eksternog blica

  E-TTL II sa Speedlite blicevima iz serije EX, podrška za više bežičnih bliceva

 • Kontrola eksternog blica

  putem ekrana menija na fotoaparatu

 • Režimi

  Program AE, Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual (Stills and Movie), Bulb, Custom (x3)

 • Stilovi slike

  Auto, Standard, Portrait, Landscape, Fine Detail, Neutral, Faithful, Monochrome, User Defined (x3)

 • Prostor boje

  sRGB i Adobe RGB

 • Obrada slike

  Highlight Tone Priority (Prioritet najsvetlijih tonova)
  Auto Lighting Optimizer (4 postavke)
  Uklanjanje šuma pri dugačkoj ekspoziciji
  Uklanjanje šuma pri visokoj ISO osetljivosti (4 postavke)
  Optička korekcija na objektivu¹:
  - Korekcija perifernog osvetljenja
  - Korekcija hromatskih aberacija
  - Korekcija izobličenja (tokom ili nakon snimanja fotografija)
  - Korekcija difrakcije (tokom ili nakon snimanja fotografija)
  - Digital Lens Optimizer (nakon snimanja fotografija)
  Menjanje veličine u M1, M2 ili S²
  Isecanje: moguće je isecanje JPEG slika (razmera je fiksna - 3:2 ili 2:3)
  - Mogućnost izbora 41 veličine za isecanje, od 13% do 95% (dijagonala)
  - Izbor između vertikalne i horizontalne orijentacije za isecanje
  - Isečeni okvir može da se pomera pomoću ekrana osetljivog na dodir
  Obrada RAW slika³
  Snimanje nekoliko kadrova sa različitom ekspozicijom

 • Režimi okidanja

  Jednostruko, Uzastopno (visoko), Uzastopno (nisko), Tiho jednostruko, Tiho uzastopno (visoko), Tiho uzastopno (nisko), Tajmer (2 s+daljinski, 10 s+daljinski)

 • Uzastopno snimanje

  Maks. Približno 14 kadrova u sekundi uz puno AF/AE praćenje, brzina se održava do neograničenog broja JPEG ili 170 RAW slika sa CFast 2.0™ karticom¹ ² ³
  Maks. 16 kadrova u sekundi u režimu prikaza uživo sa fiksiranim ogledalom i ekspozicijom i automatskim fokusom fiksiranim na prvom kadru

 • Tip

  Elektronsko tražilo sa senzorom slike

 • Pokrivenost

  Približno 100% (horizontalno i vertikalno)

 • Brzina smenjivanja kadrova

  29,97 kadrova u sekundi

 • Fokusiranje

  Ručni fokus (uvećava sliku 5x ili 10x u bilo kojoj tački na ekranu)
  Automatski fokus: Dual Pixel CMOS AF (prepoznavanje lica i AF praćenje, FlexiZone - jednostruko), dostupno je sa svim EF objektivima

 • Merenje

  Merenje sa procenom u realnom vremenu sa senzorom slike (315 zona)
  Delimično merenje (približno 6,5% ekrana u režimu prikaza uživo)
  Merenje u tački (približno 2,8% ekrana u režimu prikaza uživo)
  Prosečno merenje sa težištem u centru
  Moguće je promeniti tajmer za aktivno merenje

 • Opcije prikaza

  3 nivoa su dostupna pomoću dugmeta INFO: Bez informacija, Osnovne informacije o snimanju, Histogram
  Status višestruke ekspozicije takođe je dostupan u režimu višestruke ekspozicije

 • Tipovi datoteka fotografija

  JPEG: 10 opcija komprimovanja
  RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14-bitni, Canon original RAW 2. izdanje)
  Kompatibilnost sa Exif 2.30 i Design rule for Camera File system 2.0
  Kompatibilnost sa Digital Print Order Format [DPOF] verzija 1.1

 • RAW+JPEG simultano snimanje

  Da, bilo koja kombinacija RAW + JPEG, mogućnost snimanja različitih formata na različite kartice

 • Veličina slike

  JPEG:
  (L) 5472 x 3648, (M1) 4368 x 2912, (M2) 3648 x 2432, (S) 2736 x 1824
  RAW:
  (RAW) 5472 x 3648, (M-RAW) 4104 x 2736, (S-RAW) 2736 x 1824

 • Numerisanje datoteka

  (1) Uzastopno numerisanje
  (2) Automatsko poništavanje
  (3) Ručno poništavanje

EOS Movie

 • Vrsta video zapisa

  MOV video: 4K (17:9) 4096 x 2160 - Motion JPEG (samo interno snimanje), Full HD - MPEG4 AVC/H.264 sa promenljivom (prosečnom) brzinom u bitovima, Zvuk: Linear PCM
  MP4 Video: Full HD (16:9) 1920 x 1080 - MPEG4 AVC/H.264, Zvuk: AAC

 • Brzina smenjivanja kadrova

  119,9p/59,94p/29,97p/24p/23,98p (uz NTSC)
  100p/50p/25p/24p (uz PAL)
  119,9p/100p samo za Full HD video zapise sa velikom brzinom u kadrovima

 • Uzorkovanje boja (interno snimanje)

  4K - YCbCr 4:2:2 (8-bitno)
  Full HD - YCbCr 4:2:0 (8-bitno)

 • Dužina video zapisa

  4K i Full HD - maks. trajanje 29 min 59 s (ne obuhvata video zapise sa velikom brzinom u kadrovima). Nema ograničenja od 4 GB za datoteke uz exFAT CF ili CFast karticu

 • Video zapis sa velikom brzinom u kadrovima

  MOV Video: Full HD - 1920 x 1080 pri 100 kadrova u sekundi ili 119,9 kadrova u sekundi
  Snima se kao usporeni video zapis sa 1/4 brzine
  Maksimalno snimanje za jednu scenu do 7 min 29 s

 • Izdvajanje kadrova iz 4K video zapisa

  Moguće je izdvajanje JPEG slika od 8,8 megapiksela iz 4K video zapisa

 • Brzina u bitovim / Mb/s

  MOV:
  4K (59,94p/50p): približno 800 Mb/s
  4K (29,97p/25p/24p/23,98p): približno 500 Mb/s
  Full HD (119,9p/100p)/ALL-I: približno 360 Mb/s
  Full HD (59,94p/50p)/ALL-I: približno 180 Mb/s
  Full HD (59,94p/50p)/IPB: približno 60 Mb/s
  Full HD (29,97p/25p/24p/23,98p)/ALL-I: približno 90 Mb/s
  Full HD (29,97p/25p/24p/23,98p)/IPB (standardno): približno 30 Mb/s
  MP4:
  Full HD (59,94p/50p)/IPB (standardno): približno 60 Mb/s
  Full HD (29,97p/25p/24p/23,98p)/IPB (standardno): približno 30 Mb/s
  Full HD (29,97p/25p)/IPB (lagano): približno 12 Mb/s

 • Mikrofon

  Ugrađeni mono mikrofon (48 KHz, 16-bitno x 2 kanala)

 • HDMI prikaz

  Samo spoljni monitor, samo spoljni monitor bez prikaza informacija ili istovremeno na fotoaparatu i na spoljnom monitoru

 • HDMI izlaz

  Samo Full HD snimanje, nekomprimovano YCbCr 4:2:2, 8-bitno; takođe je moguć prenos zvuka preko HDMI veze

 • Fokusiranje

  Dual Pixel CMOS AF sa detekcijom lica i AF sa praćenjem, Movie Servo AF
  Ručno fokusiranje

 • ISO

  4K - Automatski: 100-12.800, H: 25.600, H1: 51.200, H2: 102.400, H3: 204.800
  Full HD - Automatski: 100-25.600, H: 51.200, H1: 102.400, H2: 204.800

 • Informacije za geografsko označavanje

  Geografska dužina, geografska širina, nadmorska visina, koordinisano univerzalno vreme (UTC)

 • Režimi pozicioniranja

  Režim 1: Fotoaparat nastavlja da prima GPS signale u redovnim intervalima kada je napajanje isključeno
  Režim 2: GPS se isključuje kada se isključi napajanje

 • Tajming ažuriranja pozicije

  Interval od 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min ili 5 min.

 • Preciznost pozicioniranja

  Približno u okviru 30 m/98,4 stopa (u uslovima dobrog prijema GPS satelita po vedrom danu i bez okolnih prepreka)

 • Kompatibilni sistemi za satelitsku navigaciju

  • GPS sateliti (SAD)
  • GLONASS sateliti (Rusija)
  • Quasi-Zenith Satellite Michibiki (Japan)

 • Format datoteke evidencije

  NMEA format. Jedna datoteka evidencije po danu

 • Upotreba datoteke evidencije

  Prebacite podatke evidencije na memorijsku karticu i kopirajte ih na računar
  Koristite Map Utility da biste primenili datoteku evidencije na slike

 • Digitalni kompas

  Nije dostupan

 • Prilagođene funkcije

  34 prilagođene funkcije sa 104 postavke

 • Oznaka metapodataka

  Informacije o autorskim pravima (mogu se podesiti na fotoaparatu)
  Ocena slike (0-5 zvezdica)
  Prenos slika sa natpisom (natpis se registruje pomoću softvera EOS Utility)

 • Otpornost na vodu/prašinu

  Da

 • Glasovna beleška

  Do 30 s po slici - 48 KHz/16-bitno ili 8 KHz/8-bitno

 • Zum prilikom reprodukcije

  1,5x-10x

 • Formati prikaza

  (1) Jedna slika
  (2) Jedna slika sa informacijama (2 nivoa - osnovni i detaljni)
  Informacije sa objektiva i RGB histogram
  Balans bele
  Stil slike
  Prostor boja i smanjenje šuma
  Optička korekcija na objektivu
  GPS informacije
  (3) Indeks sa 4 slike
  (4) Indeks sa 9 slika
  (5) Indeks sa 36 slika
  (6) Indeks sa 100 slika
  (7) Prikaz sa preskakanjem (1/10/100 slika, po datumu, po fascikli, video zapisi, zaštićene fotografije, po oceni)
  (8) Uređivanje video zapisa
  (9) RAW obrada
  (10) Ocenjivanje

 • Projekcija slajdova

  Izbor slika: sve slike, po datumu, po fascikli, video zapisi, fotografije zaštićene slike, ocena
  Vreme reprodukcije: 1/2/3/5/10 ili 20 sekundi
  Ponavljanje: uključeno/isključeno

 • Histogram

  Osvetljenost: da
  RGB: da

 • Upozorenje

  Da

 • Brisanje slike

  Jedna slika, izabrane slike, fascikla, kartica

 • Zaštita od brisanja slike

  Zaštita od brisanja za pojedinačne slike, fasciklu ili karticu

 • Automatski tajmer

  2 ili 10 s

 • Kategorije menija

  (1) Meni za snimanje 1-6
  (2) AF meni 1-5
  (3) Meni za reprodukciju 1-3
  (4) Meni za podešavanje 1-4
  (5) Meni sa prilagođenim funkcijama 1-8
  (6) Moj meni (1-5, korisnički izbor)

 • Jezici menija

  25 jezika
  engleski, nemački, francuski, holandski, danski, portugalski, finski, italijanski, norveški, švedski, španski, grčki, ruski, poljski, češki, mađarski, rumunski, ukrajinski, turski, arapski, tajlandski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, korejski i japanski

 • Nadogradnja firmvera

  Ažuriranje je moguće po korisnicima (fotoaparat, objektiv, WFT, spoljni Speedlite)

 • Računar

  SuperSpeed USB 3.0

 • Ostalo

  HDMI mini izlaz (tip C, HDMI-CEC kompatibilnost), priključak za proširivanje sistema (za WFT-E8 i WFT-E6), ulaz/linijski ulaz (stereo mini priključak), priključak za slušalice (stereo mini priključak), RJ-45 (gigabitni Ethernet), priključak tipa N3 (priključak za daljinski upravljač)

 • Tip

  1x CompactFlash tip I (UDMA 7 kompatibilnost) (nije kompatibilan sa tipom II i Microdrive uređajima)
  1x CFast 2.0™

 • PC i Macintosh

  Windows 7 (ne obuhvata Starter Edition), Windows 8 i Windows 10
  OS X v10.7-10.11

 • Obrada slike

  Digital Photo Professional 4 (obrada RAW slika)

 • Ostalo

  EOS Utility 3 (uključuje Remote Capture), Picture Style Editor

 • Baterije

  Punjiva litijum-jonska baterija LP-E19 (priložena)/LP-E4N/LP-E4

 • Trajanje baterija

  Približno 1.210 snimaka (pri 23°C)¹
  Približno 1.020 (pri 0°C)

 • Ušteda energije

  Isključivanje napajanja nakon 1, 2, 4, 8, 15 ili 30 min.

 • Napajanje i punjači za baterije

  Punjač za baterije LC-E19 (priložen), AC adapter AC-E19, DC strujni adapter DC-E19, Komplet AC adaptera ACK-E4

FIZIČKE SPECIFIKACIJE

 • Radno okruženje

  0 - 45°C, vlažnost 85% ili manja

 • Dimenzije (Š x V x D)

  158 x 167,6 x 82,6mm

 • Težina (samo kućište)

  Približno 1340 g

DODATNA OPREMA

 • Tražilo

  Štitnik za oči Eg, Sočivo za korigovanje dioptrije iz serije Eg sa gumenim okvirom Eg, Štitnik za oči protiv zamagljivanja Eg, Ugaono tražilo C

 • Uređaj za bežični prenos podataka

  Uređaj za bežični prenos podataka WFT-E8
  Wireless File Transmitter (Odašiljač za bežični prenos podataka) - WFT-E6

 • Objektivi

  Svi EF objektivi (osim EF-S/EF-M objektiva)

 • Blic

  Canon Speedlite blicevi (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT)

 • Daljinski upravljač/okidač

  Daljinski upravljač sa priključkom tipa N3, Bežični kontroler LC-5 i Speedlite 600EX-RT

 • Ostalo

  Traka za ruku E2, Connect Station CS100

Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno.

Moguće su izmene bez prethodne najave.

* Preporučeni indeks ekspozicije

 1. ¹ Broj AF tačaka, ukrštenih AF tačaka i dvostrukih ukrštenih AF tačaka razlikuje se u zavisnosti od objektiva koji koristite

 2. ¹ Sa objektivom od 50 mm i fokusom na beskonačno, -1m-1 dioptrija

 3. ¹ Rezolucija Large/Fine (kvalitet 8)
  ² Na osnovu uslova testiranja kompanije Canon, JPEG, ISO 100, Standard Picture Style. Maksimalni broj kadrova u sekundi i kapacitet bafera mogu da budu smanjeni u zavisnosti od postavki fotoaparata, nivoa osvetljenja, predmeta fotografisanja, proizvođača i kapaciteta memorijske kartice, kvaliteta snimanja slike, ISO osetljivosti, režima fotografisanja, stila slike, prilagođenih funkcija itd.
  ³ Navedene cifre podrazumevaju korišćenje kartica klase UDMA7

 4. ¹ Snimanje pomoću tražila. Na osnovu standarda CIPA, uz korišćenje baterije koja se isporučuje sa fotoaparatom, osim tamo gde je naglašeno

 5. ¹ Nije moguće sa M-RAW i S-RAW
  ² Nije moguće menjati veličinu kadrova izdvojenih iz 4K video zapisa i slika snimljenih u kvalitetu S
  ³ Obrada RAW slika - samo prilikom reprodukcije slike