Specifikacije – EOS-1D X Mark II

Specifikacije proizvoda

0%
    EOS-1D X Mark II
    EOS-1D X Mark II

    SENZOR SLIKE

    Tip
    CMOS senzor veličine 35,9 x 23,9 mm
    Efektivni pikseli
    Približno 20,2 megapiksela
    Ukupan broj piksela
    Približno 21,5 megapiksela
    Odnos
    3:2
    Filter niskih frekvencija
    Ugrađen/fiksni
    Čišćenje senzora
    EOS integrisani sistem za čišćenje
    Tip filtera boje
    Filter primarnih boja

    PROCESOR SLIKE

    Tip
    Dva procesora „DIGIC 6+“

    OBJEKTIV

    Sistem za montažu objektiva
    EF (ne uključuje EF-S/EF-M objektive)
    Žižna daljina
    Ekvivalentno žižnoj daljini objektiva od 1x

    FOKUSIRANJE

    Tip
    Sistem za TTL formiranje sekundarnih slika i detekciju fazne razlike uz namenski AF senzor
    AF sistem/tačke
    61 tačka / maks. 41 krstasta AF tačka, uklj. 5 dvostrukih krstastih tačaka pri f/2,8
    i 61 tačka / 21 krstasta AF tačka pri f/8(11)
    Broj krstastih AF tačaka razlikuje se u zavisnosti od objektiva.
    AF radni domet
    EV -3 – 18 (pri 23°C i ISO100)
    Izbor AF tačke
    Veličina (normalna, mala)
    AF režimi
    One Shot
    AI Servo AF (AI Servo AF III+)
    Izbor AF tačke
    Automatski izbor: svih 61 AF tačaka (na osnovu AF postavke EOS iTR)
    Ručni izbor: AF u jednoj tački (mogućnost izbora 61, 15, 9 ili samo krstastih tačaka)
    Ručni izbor: jedna AF tačka
    Ručni izbor: proširenje AF tačke za 4 tačke (nagore, nadole, nalevo, nadesno)
    Ručni izbor: proširenje AF tačke na okolnih 8 tačaka
    Ručni izbor: AF zona (sve AF tačke podeljene na 9 zona za fokusiranje)
    Ručni izbor: velika AF zona (sve AF tačke podeljene na 3 zone za fokusiranje)
    AF tačke se posebno mogu izabrati za vertikalno i horizontalno snimanje
    Prikaz odabrane tačke automatskog fokusa
    Prikazuje se u optičkom tražilu i na ekranu za brzu kontrolu
    Zadržavanje automatskog fokusa
    Zaključava se nakon pritiskanja okidača do pola ili pritiskanja dugmeta AF ON u AF režimu One Shot
    Pomoćni zrak za AF
    Emituje ga opcioni Speedlite blic
    Ručno fokusiranje
    Podešava se na objektivu
    AF Microadjustment
    Ručno: unos podešavanja u koracima +/- 20 (širokougaona i telefoto postavka za zum objektive)
    Podešavanje svih objektiva za isti iznos
    Pojedinačno podešavanje do 40 objektiva
    Memorisanje podešavanja za svaki objektiv po serijskom broju

    KONTROLA EKSPOZICIJE

    Režimi merenja svetla
    Približno RGB+IR senzor za merenje od 360.000 piksela, merenje u 216 zona. Sistem EOS Intelligent Subject Analysis
    (1) Merenje sa procenom (povezano sa svakom AF tačkom)
    (2) Delimično merenje (približno 6,2% optičkog tražila na sredini)
    (3) Merenje u tački:
    Merenje u centralnoj tački (približno 1,5% optičkog tražila na sredini)
    Merenje u tački povezano sa AF tačkom
    Merenje u više tačaka
    (4) Prosečno merenje sa težištem u centru
    Opseg osvetljenosti merenja
    EV 0–20 (pri 23°C, ISO100, uz merenje sa procenom)
    Zadržavanje automatske ekspozicije
    Automatski: u AF režimu One-Shot uz merenje sa procenom, zadržavanje automatske ekspozicije aktivira se nakon postizanja fokusa
    Ručno: pomoću zadržavanja automatske ekspozicije u režimima P, Av, Tv i M
    Kompenzacija ekspozicije
    +/-5 EV u koracima od 1/3 ili 1/2 (moguće je kombinovati sa AEB).
    AEB
    +/-3 EV u koracima 1/3 ili 1/2
    Snimanje sa sprečavanjem treperenja
    Da. Treperenje se detektuje na frekvenciji od 100 Hz ili 120 Hz. Maksimalna brzina uzastopnog snimanja može da se smanji
    ISO osetljivost (8)
    Automatski 100–51.200 (u koracima od 1/3 ili 1)
    ISO je moguće povećati na L: 50, H1: 102.400, H2: 204.800, H3: 409.600

    ZATVARAČ

    Tip
    Elektronski kontrolisan zatvarač ravni fokusa
    Brzina
    30–1/8.000 s (koraci od 1/2 ili 1/3), Bulb (Ukupan opseg brzine zatvarača. Dostupni opseg zavisi od režima fotografisanja)
    Okidač
    Elektromagnetski okidač

    BALANS BELE

    Tip
    Automatsko određivanje balansa bele pomoću senzora
    Postavke
    AWB (Ambeince priority/White priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White Fluorescent light, Flash, Custom, Colour Temperature Setting
    Kompenzacija balansa bele:
    1. Plava/boja ćilibara +/-9
    2. Magenta/zelena +/-9
    Prilagođen balans bele
    Da, moguće je registrovati 5 postavki
    Podešavanje balansa bele
    +/-3 nivoa u koracima od jednog nivoa
    3, 2, 5 ili 7 breketiranih slika po okidanju
    Dostupne su opcije odstupanja za plavu/boju ćilibara ili za magentu/zelenu

    TRAŽILO

    Tip
    Pentaprizma
    Pokrivenost (vertikalno/horizontalno)
    Približno 100%
    Uvećanje
    Približno 0,76x (4)
    Vidna tačka
    Približno 20 mm (od centra sočiva)
    Ispravljanje dioptrije
    -3 do +1 m-1 (dioptrija)
    Ekran tražila
    Izmenjiv. Isporučuje se sa standardnim ekranom tražila Ec-C6. Može da se zameni za Ec-A, B ili L
    Ogledalo
    Poluogledalo sa brzim vraćanjem
    Informacije o tražilu
    AF informacije: jedna/spojene AF tačke, AF okvir, AF status, indikator fokusa, AF režim, izbor AF tačke, registrovanje AF tačke
    Informacije o ekspoziciji: brzina zatvarača, otvor blende, ISO osetljivost (uvek se prikazuje), AE zaključavanje, nivo/kompenzacija ekspozicije, merenje za blic, krug za merenje u tački, upozorenje za ekspoziciju, AEB, režim merenja, režim snimanja
    Informacije o blicu: blic je spreman, brza sinhronizacija, FE zaključavanje, kompenzacija ekspozicije blica, svetlo za uklanjanje efekta crvenih očiju.
    Informacije o slici: informacije o kartici, maksimalno rafalno fotografisanje (2 cifre), prioritet najsvetlijih tonova (D+).
    Informacije o kompoziciji: mreža, elektronski nivo
    Ostale informacije: provera baterije, simbol upozorenja, detektovanje treperenja, režim okidanja, balans bele, JPEG/RAW indikator
    Pregled dubine polja
    Da, sa dugmetom za pregled dubine polja
    Zatvarač optičkog tražila
    Ugrađeno

    LCD EKRAN

    Tip
    Clear View LCD II ekran veličine 8,11 cm (3,2"), približno 1.620.000 tačaka
    Pokrivenost
    Približno 100%
    Ugao gledanja (horizontalno/vertikalno)
    Približno 170° vertikalno i horizontalno
    Premaz
    Protiv refleksije i fleka. Ugrađeno je ojačano staklo
    Podešavanje osvetljenosti
    Ručno: dostupno je sedam nivoa
    Radnje na ekranu osetljivom na dodir
    Kapacitivni metod. Tokom snimanja u režimu prikaza uživo i snimanje video zapisa za izbor/promenu AF tačke i za prikaz sa uvećanjem. Ekran osetljiv na dodir može da se deaktivira
    Opcije prikaza
    (1) Ekran za brzu kontrolu
    (2) Postavke fotoaparata
    (3) Elektronski nivo sa dve ose
    (4) Prilagođeni ekran za brzu kontrolu

    BLIC

    Režimi
    E-TTL II Auto Flash, ručno merenje
    X-sync
    1/250 s
    Kompenzacija ekspozicije blica
    +/- 3 EV u koracima 1/3 uz Speedlite bliceve iz serije EX
    Podešavanje ekspozicije blica
    Da, sa kompatibilnim eksternim blicem
    Zaključavanje ekspozicije blica
    Da
    Zaključavanje ekspozicije blica
    Da
    Sinhronizacija sa drugom zavesicom
    Da
    Priključak za spoljni blic/priključak za PC
    Da/Da
    Kompatibilnost eksternog blica
    E-TTL II sa Speedlite blicevima iz serije EX, podrška za više bežičnih bliceva
    Kontrola eksternog blica
    putem ekrana menija na fotoaparatu

    SNIMANJE

    Režimi
    Program AE, Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual (Stills and Movie), Bulb, Custom (x3)
    Stilovi slike
    Auto, Standard, Portrait, Landscape, Fine Detail, Neutral, Faithful, Monochrome, User Defined (x3)
    Prostor boje
    sRGB i Adobe RGB
    Obrada slika
    Prioritet najsvetlijih tonova
    Auto Lighting Optimizer (4 postavke)
    Uklanjanje šuma pri dugačkoj ekspoziciji
    Uklanjanje šuma pri visokoj ISO osetljivosti (4 postavke)
    Optička korekcija na objektivu (nije moguće uz M-RAW i S-RAW):
    - Korekcija perifernog osvetljenja
    - Korekcija hromatskih aberacija
    - Korekcija izobličenja (tokom ili nakon snimanja fotografija)
    - Korekcija difrakcije (tokom ili nakon snimanja fotografija)
    - Digital Lens Optimizer (nakon snimanja fotografija)
    Promena veličine na M1, M2 ili S (nije moguće menjati veličinu kadrova izdvojenih iz 4K video zapisa i slika snimljenih u kvalitetu S)
    Isecanje: moguće je isecanje JPEG slika (razmera je fiksna – 3:2 ili 2:3)
    - Mogućnost izbora 41 veličine za isecanje, od 13% do 95% (dijagonala)
    - Izbor između vertikalne i horizontalne orijentacije za isecanje
    - Isečeni okvir može da se pomera pomoću ekrana osetljivog na dodir
    Obrada RAW slika – samo prilikom reprodukcije slike
    Snimanje nekoliko kadrova sa različitom ekspozicijom
    Režimi okidanja
    Jednostruko, Uzastopno (visoko), Uzastopno (nisko), Tiho jednostruko, Tiho uzastopno (visoko), Tiho uzastopno (nisko), Tajmer (2 s+daljinski, 10 s+daljinski)
    Uzastopno snimanje
    Maks. Približno 14 kadrova u sekundi uz puno AF/AE praćenje, brzina se održava do neograničenog broja JPEG ili 170 RAW slika sa CFast 2.0™ karticom(1) (2) (10)
    Maks. 16 kadrova u sekundi u režimu prikaza uživo sa fiksiranim ogledalom i ekspozicijom i automatskim fokusom fiksiranim na prvom kadru

    REŽIM PRIKAZA UŽIVO

    Tip
    Elektronsko tražilo sa senzorom slike
    Pokrivenost
    Približno 100% (horizontalno i vertikalno)
    Brzina smenjivanja kadrova
    29,97 kadrova u sekundi
    Fokusiranje
    Ručni fokus (uvećava sliku 5x ili 10x u bilo kojoj tački na ekranu)
    Automatski fokus: Dual Pixel CMOS AF (prepoznavanje lica i AF praćenje, FlexiZone – jednostruko), dostupno je sa svim EF objektivima
    Merenje
    Merenje sa procenom u realnom vremenu sa senzorom slike (315 zona)
    Delimično merenje (približno 6,5% ekrana u režimu prikaza uživo)
    Merenje u tački (približno 2,8% ekrana u režimu prikaza uživo)
    Prosečno merenje sa težištem u centru
    Moguće je promeniti tajmer za aktivno merenje
    Opcije prikaza
    3 nivoa su dostupna pomoću dugmeta INFO: Bez informacija, Osnovne informacije o snimanju, Histogram
    Status višestruke ekspozicije takođe je dostupan u režimu višestruke ekspozicije

    TIP DATOTEKE – FOTOGRAFIJE

    Tipovi datoteka fotografija
    JPEG: 10 opcija komprimovanja
    RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14-bitni, Canon original RAW 2. izdanje)
    Kompatibilnost sa Exif 2.30 i Design rule for Camera File system 2.0
    Kompatibilnost sa Digital Print Order Format [DPOF] verzija 1.1
    RAW+JPEG simultano snimanje
    Da, bilo koja kombinacija RAW + JPEG, mogućnost snimanja različitih formata na različite kartice
    Veličina slike
    JPEG: (L) 5472x3648, (M1) 4368x2912, (M2) 3648x2432, (S) 2736x1824
    RAW: (RAW) 5472x3648, (M-RAW) 4104x2736, (S-RAW) 2736x1824
    Fascikle
    Moguće je ručno kreirati nove fascikle i birati ih
    RAW+JPEG simultano snimanje
    Da, bilo koja kombinacija RAW + JPEG, mogućnost snimanja različitih formata na različite kartice
    Numerisanje datoteka
    (1) Uzastopno numerisanje
    (2) Automatsko poništavanje
    (3) Ručno poništavanje

    EOS Movie

    Vrsta video zapisa
    MOV video: 4K – Motion JPEG (samo interno snimanje), Full HD – MPEG4 AVC/H.264 sa promenljivom (prosečnom) brzinom u bitovima, Zvuk: Linear PCM
    MP4 Video: Full HD – MPEG4 AVC/H.264, Zvuk: AAC
    Veličina video zapisa
    4K (17:9) – 4096 x 2160
    Full HD (16:9) – 1920 x 1080
    Brzina smenjivanja kadrova
    119,9p/59,94p/29,97p/24p/23,98p (uz NTSC)
    100p/50p/25p/24p (uz PAL)
    119,9p/100p samo za Full HD video zapise sa velikom brzinom u kadrovima
    Uzorkovanje boja (interno snimanje)
    4K – YCbCr 4:2:2 (8-bitno)
    Full HD – YCbCr 4:2:0 (8-bitno)
    Dužina video zapisa
    Maksimalno trajanje 29 min 59 s (ne obuhvata video zapise sa velikom brzinom u kadrovima). Nema ograničenja od 4 GB za datoteke uz exFAT CF ili CFast karticu
    Video zapis sa velikom brzinom smenjivanja kadrova
    MOV Video: Full HD – 1920 x 1080 pri 100 kadrova u sekundi ili 119,9 kadrova u sekundi
    Snima se kao usporeni video zapis sa 1/4 brzine
    Maksimalno snimanje za jednu scenu do 7 min 29 s
    Veličina video zapisa
    4K (17:9) – 4096 x 2160
    Full HD (16:9) – 1920 x 1080
    Izdvajanje kadrova iz 4K video zapisa
    Moguće je izdvajanje JPEG slika od 8,8 megapiksela iz 4K video zapisa
    Brzina u bitovim / Mb/s
    MOV:
    4K (59,94p/50p): približno 800 Mb/s
    4K (29,97p/25p/24p/23,98p): približno 500 Mb/s
    Full HD (119,9p/100p)/ALL-I: približno 360 Mb/s
    Full HD (59,94p/50p)/ALL-I: približno 180 Mb/s
    Full HD (59,94p/50p)/IPB približno 60 Mb/s
    Full HD (29,97p/25p/24p/23,98p)/ALL-I: približno 90 Mb/s
    Full HD (29,97p/25p/24p/23,98p)/IPB (standardno): približno 30 Mb/s
    MP4:
    Full HD (59,94p/50p)/IPB (standardno): približno 60 Mb/s
    Full HD (29,97p/25p/24p/23,98p)/IPB (standardno): približno 30 Mb/s
    Full HD (29,97p/25p)/IPB (lagano): približno 12 Mb/s
    Mikrofon
    Ugrađeni mono mikrofon (48 KHz, 16-bitno x 2 kanala)
    Veličina video zapisa
    4K (17:9) – 4096 x 2160
    Full HD (16:9) – 1920 x 1080
    HDMI prikaz
    Samo spoljni monitor, samo spoljni monitor bez prikaza informacija ili istovremeno na fotoaparatu i na spoljnom monitoru
    HDMI izlaz
    Samo Full HD snimanje, nekomprimovano YCbCr 4:2:2, 8-bitno; takođe je moguć prenos zvuka preko HDMI veze
    Fokusiranje
    Dual Pixel CMOS AF sa detekcijom lica i AF sa praćenjem, Movie Servo AF
    Ručno fokusiranje
    ISO
    4K – Automatski: 100–12.800, H: 25.600, H1: 51.200, H2: 102.400, H3: 204.800
    Full HD – Automatski: 100–25.600, H: 51.200, H1: 102.400, H2: 204.800

    UGRAĐENI GPS

    Informacije za geografsko označavanje
    Geografska dužina, geografska širina, nadmorska visina, koordinisano univerzalno vreme (UTC)
    Režimi pozicioniranja
    Režim 1: Fotoaparat nastavlja da prima GPS signale u redovnim intervalima kada je napajanje isključeno
    Režim 2: GPS se isključuje kada se isključi napajanje
    Tajming ažuriranja pozicije
    Interval od 1 s, 5 s, 10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min ili 5 min.
    Preciznost pozicioniranja
    Približno u okviru 30 m/98,4 stopa (u uslovima dobrog prijema GPS satelita po vedrom danu i bez okolnih prepreka)
    Kompatibilni sistemi za satelitsku navigaciju
    • GPS sateliti (SAD)
    • GLONASS sateliti (Rusija)
    • Quasi-Zenith Satellite Michibiki (Japan)
    Format datoteke evidencije
    NMEA format. Jedna datoteka evidencije po danu
    Zum prilikom reprodukcije
    Približno 2x – 10x
    Automatski tajmer
    Funkcija označavanja slika
    Upotreba datoteke evidencije
    Prebacite podatke evidencije na memorijsku karticu i kopirajte ih na računar
    Koristite Map Utility da biste primenili datoteku evidencije na slike
    Digitalni kompas
    Nije dostupan

    OSTALE FUNKCIJE

    Prilagođene funkcije
    34 prilagođene funkcije sa 104 postavke
    Oznaka metapodataka
    Informacije o autorskim pravima (mogu se podesiti na fotoaparatu)
    Ocena slike (0–5 zvezdica)
    Prenos slika sa natpisom (natpis se registruje pomoću softvera EOS Utility)
    Otpornost na vodu/prašinu
    Da
    Glasovna beleška
    Do 30 s po slici – 48 KHz/16-bitno ili 8 KHz/8-bitno
    Senzor inteligentnog orijentisanja
    Da
    Zum prilikom reprodukcije
    1,5x–10x
    Formati prikaza
    (1) Jedna slika
    (2) Jedna slika sa informacijama (2 nivoa – osnovni i detaljni)
    Informacije sa objektiva i RGB histogram
    Balans bele
    Stil slike
    Prostor boja i smanjenje šuma
    Optička korekcija na objektivu
    GPS informacije
    (3) Indeks sa 4 slike
    (4) Indeks sa 9 slika
    (5) Indeks sa 36 slika
    (6) Indeks sa 100 slika
    (7) Prikaz sa preskakanjem (1/10/100 slika, po datumu, po fascikli, video zapisi, zaštićene fotografije, po oceni)
    (8) Uređivanje video zapisa
    (9) RAW obrada
    (10) Ocenjivanje
    Projekcija slajdova
    Izbor slika: sve slike, po datumu, po fascikli, video zapisi, fotografije zaštićene slike, ocena
    Vreme reprodukcije: 1/2/3/5/10 ili 20 sekundi
    Ponavljanje: uključeno/isključeno
    Histogram
    Osvetljenost: da
    RGB: da
    Upozorenje
    Da
    Brisanje slike
    Jedna slika, izabrane slike, fascikla, kartica
    Zaštita od brisanja slike
    Zaštita od brisanja za pojedinačne slike, fasciklu ili karticu
    Automatski tajmer
    2 ili 10 s
    Kategorije menija
    (1) Meni za snimanje 1–6
    (2) AF meni 1–5
    (3) Meni za reprodukciju 1–3
    (4) Meni za podešavanje 1–4
    (5) Meni sa prilagođenim funkcijama 1–8
    (6) Moj meni (1–5, korisnički izbor)
    Jezici menija
    25 jezika
    engleski, nemački, francuski, holandski, danski, portugalski, finski, italijanski, norveški, švedski, španski, grčki, ruski, poljski, češki, mađarski, rumunski, ukrajinski, turski, arapski, tajlandski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, korejski i japanski
    Nadogradnja firmvera
    Ažuriranje je moguće po korisnicima (fotoaparat, objektiv, WFT, spoljni Speedlite)

    INTERFEJS

    Računari
    SuperSpeed USB 3.0
    Drugo
    HDMI mini izlaz (tip C, HDMI-CEC kompatibilnost), priključak za proširivanje sistema (za WFT-E8 i WFT-E6), ulaz/linijski ulaz (stereo mini priključak), priključak za slušalice (stereo mini priključak), RJ-45 (gigabitni Ethernet), priključak tipa N3 (priključak za daljinski upravljač)

    DIRECT PRINT

    Canon štampači
    Direktno štampanje nije moguće
    PictBridge
    Ne

    SKLADIŠTENJE

    Tip
    1x CompactFlash tip I (UDMA 7 kompatibilnost) (nije kompatibilan sa tipom II i Microdrive uređajima)
    1x CFast 2.0™

    PODRŽANI OPERATIVNI SISTEM

    PC i Macintosh
    Windows 7 (ne obuhvata Starter Edition), Windows 8 i Windows 10
    OS X v10.7–10.11

    SOFTVER

    Obrada slika
    Digital Photo Professional 4 (obrada RAW slika)
    Drugo
    EOS Utility 3 (uključuje Remote Capture), Picture Style Editor

    IZVOR NAPAJANJA

    Baterije
    Punjiva litijum-jonska baterija LP-E19 (priložena)/LP-E4N/LP-E4
    Trajanje baterija
    Približno 1.210 snimaka (pri 23°C)(5)
    Približno 1.020 (pri 0°C)
    Indikator napunjenosti baterije
    6 nivoa + procenat
    Ušteda energije
    Isključivanje napajanja nakon 1, 2, 4, 8, 15 ili 30 min.
    Napajanje i punjači za baterije
    Punjač za baterije LC-E19 (priložen), AC adapter AC-E19, DC strujni adapter DC-E19, Komplet AC adaptera ACK-E4

    FIZIČKE SPECIFIKACIJE

    Materijali kućišta
    Kućište od legure magnezijuma
    Radno okruženje
    0 – 45°C, vlažnost 85% ili manja
    Dimenzije (Š x V x D)
    158 x 167,6 x 82,6mm
    Težina (samo kućište)
    Približno 1340 g

    DODATNA OPREMA

    Tražilo
    Štitnik za oči Eg, Sočivo za korigovanje dioptrije iz serije Eg sa gumenim okvirom Eg, Štitnik za oči protiv zamagljivanja Eg, Ugaono tražilo C
    Uređaj za bežični prenos podataka
    Uređaj za bežični prenos podataka WFT-E8
    Wireless File Transmitter (Odašiljač za bežični prenos podataka) – WFT-E6
    Objektivi
    Svi EF objektivi (osim EF-S/EF-M objektiva)
    Blic
    Canon Speedlite blicevi (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT)
    Daljinski upravljač/okidač
    Daljinski upravljač sa priključkom tipa N3, Bežični kontroler LC-5 i Speedlite 600EX-RT
    Drugo
    Traka za ruku E2, Connect Station CS100

    Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno.

    Moguće su izmene bez prethodne najave.

    [1] Rezolucija Large/Fine (kvalitet 8)

    [2] Na osnovu uslova testiranja kompanije Canon, JPEG, ISO 100 i standardni stil slike.

    [4] Sa objektivom od 50 mm u beskonačnosti, dioptrija -1 m-1

    [5] Snimanje pomoću tražila. Zasnovano je na CIPA standardu uz korišćenje baterije

    [8] Preporučeni indeks ekspozicije

    [10] Navedene cifre podrazumevaju korišćenje kartica klase UDMA7

    [11] Broj AF tačaka, krstastih AF tačaka i dvostrukih krstastih AF tačaka

    [12] AF isključen, ekspozicija fiksirana na osnovu prvog snimka