Kalkulatori serije Scientific

Canon F-715SG

Specifikacije

Detaljne specifikacije

Displej

 • Cifre

  10+2 (unutrašnje izračunavanje sa najviše 16 cifara)

 • Linije

  2

 • Veličina ekrana za prikazivanje

  61 x 25 mm

 • Veličina znakova za prikazivanje

  9,6 x 3,96 mm

Funkcije

 • Opšte računske operacije

  Da

 • Trigonometrijske operacije

  Trigonometrija, obrnuta trigonometrija

 • Jedinica za ugao

  Da

 • Konverzija koordinata

  DA (pravougaoni <-> polarni)

 • Faktorijel, kombinacije, permutacije

  Da

 • Razlomci

  Da

 • Slučajni broj

  Da (Rand i I-Rand)

 • Statističke operacije

  Da (2 promenljive)

 • Razlomak od decimalnog broja

  Da

 • Ostalo

  Izračunavanje LCM, GCD, količnika i ostatka

 • Ukupne funkcije

  250

Karakteristike

 • Poklopac

  Da - klizeći zaštitni poklopac

 • Automatsko isključivanje

  Da - 7 minuta

 • Ostalo

  Indikator niskog nivoa baterije

Specifikacije

 • Memorija

  17 memorijskih mesta za skladištenje i pozivanje

 • Izvor napajanja

  Solarna energija i baterija

 • Baterija

  1 x LR44

 • Veličina

  165 x 80 x 14,5 mm (bez poklopca)
  168 x 86,3 x 17,8 mm (sa poklopcem)

 • Boja

  Izbor od tri boje: crna, bela sa magentom na tasteru sa strelicom i zaštitnom poklopcu, bela sa plavom na tasteru sa strelicom i zaštitnom poklopcu

 • Težina

  124 g (sa poklopcem)

 • Informacije o pakovanju

  DBL = dvostruko plastično pakovanje sa kartonom/HB = kutija koja može da okači

 • Ostalo

  Donji deo kućišta i/ili zaštitna maska izrađeni su od reciklirane plastike sa proizvoda kompanije Canon

Napomene