Članak

Saveti za IT menadžere: Kako da pojednostavite efektivni hibridni rad

Canon Camera

Protekla godina je bila nezgodna za IT menadžere, svuda. Niko nije mogao da predvidi iznenadne i drastične promene IT strategije koje su organizacije morale da implementiraju. Iako se način na koji radimo menja, pandemija je naglo ubrzala nešto što je predstavljalo postepenu evoluciju. Nešto što je moglo da bude postepeni trogodišnji plan za obavljanje digitalne transformacije iznenada je ubrzano na „odmah“.

Tokom proteklih 30 godina pozdravili smo se sa pojedinačnim kancelarijama, pregradama sa stolovima, a odnedavno i sa radnim vremenom od 9 do 17, pa čak i sa idejom bilo kakve kancelarije. Čak i pre pandemije postojala je sve veća težnja ka radu od kuće i u pokretu, što podrazumeva da zaposleni žele efektivno da rade kada su u kancelariji, deljenom prostoru u radnoj sobi kod kuće ili u nekoj drugoj podružnici u zemlji. Ali od kada je pandemija počela, potreba za transformacijom i brzina su se dodatno uvećali, pošto se mnoga preduzeća okreću dugoročnom radu na daljinu i distribuiranom radu.

Kao rezultat tih promena, uloga IT lidera je evoluirala u nešto što možemo da nazovemo informacionim arhitektom. Sada odgovaraju na složena pitanja, kao što su:
  • Kako će se informacije kretati kroz poslovne procese i aplikacije, čak i kada se zaposleni nalaze na različitim lokacijama? 
  • Kako možemo da garantujemo da će papirne informacije koje ulaze u kancelariju biti digitalno dostupne zaposlenima koji rade na daljinu? 
  • Kako možemo da garantujemo da se bezbedno pristupa i manipuliše informacijama iz udaljenih radnih okruženja?

Kao podrška ovom novom modelu rada, IT timovi su morali da prođu kroz ponovnu procenu tehnologije koja čini osnovu njihovog svakodnevnog rada. Organizacijama je potrebna konfiguracija koja podržava jednostavan protok informacija, bez obzira na lokaciju. Za mnoge je to značilo potpuno osvežavanje, udaljavanje od zastarele infrastrukture na lokaciji i prelazak na softver i usluge koji se pružaju u informatičkom oblaku.

1. Održavanje infrastrukture jednostavnom

Istorijski gledano, kao IT tim ste verovatno mnogo vremena provodili u upravljanju i održavanju infrastrukture na lokaciji. Iako to nije bilo dobro iskorišćeno vreme, u pitanju je tipična situacija za mnoge organizacije. Širenje pandemije navelo je mnoge poslovne lidere da razmotre uobičajene procese; stalne posete lokaciji ne samo da su nepraktične tokom karantina, već i čine nemogućim dugoročni distribuirani ili hibridni rad. To iskustvo je pospešilo poslovnu opravdanost manjeg oslanjanja na infrastrukturu na lokaciji; jedna od oblasti koja je trenutno „pod lupom“ je manipulisanje upravljačkim programima.

Manipulisanje upravljačkim programima nije tema o kojoj se dosta priča, ali je činjenica da predstavlja „glavobolju“ za IT timove, čak i kada su uređaji i korisnici na lokaciji. Hibridni rad samo povećava složenost. Rad u novim okruženjima verovatno podrazumeva ulaganje u nove uređaje koji bolje odgovaraju udaljenim lokacijama. A novi uređaji donose više posla za IT, uključujući staranje o tome da imaju odgovarajući softver, upravljačke programe i bezbednosnu konfiguraciju.

Korisnički zahtevi se razlikuju u zavisnosti od uloge, što ima uticaj na manipulisanje upravljačkim programima. Osim toga, pošto više korisnika želi da poveže svoje uređaje, još je važnije da se upravljačkim programima za štampače pravilno manipuliše i da se pravilno primenjuju. Postepeno prebacivanje na okruženje zasnovano na informatičkom oblaku, bez upravljačkih programa, ne samo da donosi uštedu dragocenog vremena koje bi se trošilo na podešavanje ili ažuriranje udaljenih uređaja, već i garantuje da vaše preduzeće više ne mora da ulaže u infrastrukturu na lokaciji.

2.Centralizovano upravljanje sistemom

Prelazak na upravljanje sistemom zasnovano na informatičkom oblaku ima i druge prednosti osim toga što infrastrukuturu čini spremnijom za udaljeni rad; donosi centralizovano upravljanje, što poboljšava vidljivost, upravljanje i održavanje sistema za štampanje i skeniranje.

Na primer, može da se dogodi da ne saznate za probleme poput niskog nivoa tonera, zaglavljivanja i grešaka dok ih zaposleni ne prijave, a do tada to već usporava njihov rad. Kada je uređaj udaljen 80 km u kućnoj kancelariji zaposlenog, još je teže dijagnostikovati i rešiti problem. To čak može da dovede do toga da uređaj duže vreme bude neoperativan. Uz alatke zasnovane na informatičkom oblaku, možete da nadgledate sisteme uređaja i da predviđate probleme, kao što je zamena tonera, čime se skraćuje vreme neoperativnosti.

Centralizovano upravljanje takođe vam omogućava da lakše manipulišete ažuriranjima. Pošto se sistem ne nalazi u jednoj prostoriji, nije izvodljivo pojedinačno ažurirati svaki uređaj. Uz softver za upravljanje zasnovan na informatičkom oblaku, možete jednostavno da primenjujete ažuriranja ili nove funkcije na sve uređaje u sistemu, bez ustajanja od stola. Bolje za vas i bolje za zaposlene, koji imaju trenutni pristup najnovijim verzijama, bez kašnjenja – to je naročito važno kada je u pitanju bezbednost.

3.Bezbedan, efektivan protok informacija

To nas dovodi do bezbednih, efektivnih radnih procesa. Jedna stvar oko koje se svi slažemo je da je bezbednost od ključne važnosti. Međutim, IT timovi moraju da pronađu pravi balans između pristupačnosti i zaštite. Trebalo bi da zaposleni mogu da pristupe potrebnim dokumentima, ne nailazeći na one koji im nisu potrebni. Takođe, jednostavan pristup od strane zaposlenih ne bi trebalo da dolazi po ceni jednostavnog pristupa za sve, uključujući zlonamerne faktore.

Ovde sistemi zasnovani na informatičkom oblaku pružaju mnoštvo prednosti. Omogućavaju zaposlenima da istovremeno lako pristupaju potrebnim dokumentima, sa bilo kojeg mesta. Takođe omogućavaju IT timovima da lakše upravljaju bezbednošću, pa možete da postavljate pravila za davanje ili ograničavanje korisničkog pristupa lokacijama datoteka na serveru.

Pored toga, upravljanje sistemom zasnovano na informatičkom oblaku takođe vam omogućava da to primenjujete na uređaje za štampanje i skeniranje. Možete centralizovano da konfigurišete i da upravljate korisničkim profilima i radnim procesima, što olakšava postavljanje pravila za pristup i upravljanje informacijama.

Kako ulazimo u novu eru hibridnog rada, IT timovi će se sve češće pronalaziti u ulozi „informacionog arhitekte“. Suštinu toga će činiti pružanje alatki i tehnologije koji omogućavaju efikasan, bezbedan rad sa bilo kojeg mesta. Vaša organizacija je možda već planirala prelazak na informatički oblak, ali će to dobiti suštinski značaj za ovaj zadatak, naročito kada je u pitanju upravljanje sistemom. Međutim, nije stvar samo u neophodnosti, već je u pitanju i prilika za opšte unapređivanje upravljanja sistemom, čime produžavate vreme operativnosti i štitite zaposlene.

Otkrijte više o tome kako će izgledati budućnost IT sektora za 10 godina.

Povezani proizvodi i rešenja

Dodatno istražite

Niste sigurni koji proizvodi odgovaraju vašem preduzeću?