Sponzorstva

Canon Camera

Naše sponzorske aktivnosti u regionu EMEA pokrivaju društvene, kulturne i sportske aktivnosti koje podržavaju ciljeve društvene odgovornosti za naš brend, poslovanje i korporativnu društvenu odgovornost i koje su u skladu sa svrhom našeg brenda – snimanjem slike transformišemo svet.

Svojom korporativnom filozofijom Kyosei trudimo se da pružimo svoju ekspertizu na polju snimanja slike kako bismo ostavili trag u društvu. Kyosei prenosi našu posvećenost posmatranju svih ljudi, bez obzira na kulturu, običaje, jezik ili rasu, kako harmonično „zajednički žive i rade za opšte dobro“.

Visa pour l’image

Visa Pour l’Image, međunarodni festival foto-žurnalistike, pozdravlja posetioce iz celog sveta na nizu izložbi, diskusija za okruglim stolom, projekcija i dodela nagrada.

Privilegovani smo i ponosni na to što podržavamo festival Visa pour l’image više od 30 godina.

Visa pour l’image 2022
Canon foundation final

Canon fondacija u Evropi

Fondacija podržava našu korporativnu filozofiju Kyosei – „zajednički život i rad za opšte dobro“.

Mi u kompaniji Canon želimo da budemo sigurni da aktivnosti sa kojima sarađujemo mogu da se povežu i da komuniciraju sa širokim opsegom naših klijenata na emotivan način koji podržava svrhu našeg brenda da „snimanjem slike transformišemo svet“.

Sva partnerstva u koja ulazimo moraju da se usklade sa našim vrednostima, pa stoga težimo da sarađujemo sa aktivnostima koje: 

  • Smatraju se inovativnim, hrabrim i/ili vizionarskim
  • Mogu da pruže platformu za predstavljanje naše tehnologije i usluga za snimanje slike
  • Promovišu našu posvećenost održivosti
  • Demonstriraju našu korporativnu filozofiju Kyosei – zajednički život i rad za opšte dobro.
  • Usklađene su sa našom korporativnom vizijom „obogaćivanja života i preduzeća kroz iskustvo na polju snimanja slike“

 Trenutno ne razmatramo mogućnosti novih partnerstava, ali kada razmatramo predlog, koristimo sledeće kriterijume kako bismo lakše odlučili:

  • Ne sponzorišemo pojedince niti timove. To uključuje blogere, vlogere i putne projekte gde pojedinac traži besplatan proizvod u zamenu za promociju. Posetite Canon Pro stranicu za dodatne informacije o ambasadorskom programu kompanije Canon
  • Događaj/aktivnost mora da bude pan-evropski projekat. Za lokalne aktivnosti, obratite se relevantnoj kancelariji kompanije Canon
  • Događaj/aktivnost ne sme da ima nikakve verske asocijacije, političke veze kao ni da bude povezan sa bilo kakvim oblikom ratovanja
  • Svaki događaj/aktivnost koju razmatramo mora da podržava naše ciljeve održivosti

Možda će vas takođe interesovati

Obratite nam se

Saznajte kako da nam se obratite.