Sponsorship at Canon Hero

Sponzorstvo u kompaniji Canon

Naše sponzorske i partnerske aktivnosti širom regiona EMEA obuhvataju društvene, kulturne i sportske aktivnosti koje podržavaju naše ciljeve poslovne i korporativne društvene odgovornosti. Kroz te aktivnosti, težimo da putem naše stručnosti na polju snimanja slike i širokog portfolija proizvoda napravimo razliku u društvu.

Prijava za sponzorstvo


Svetska izložba 2020, Dubai
Canon je zvanični partner za štampanje i snimanje slike na Svetskoj izložbi 2020. U Dubaiju. Ova platforma pruža nam uzbudljive prilike da pokažemo naše inovativne tehnologije, proizvode i usluge tokom šestomesečnog slavlja od 1. oktobra 2021. do 31. marta 2022.
Dubai Expo 2020
Visa pour l’image
Kompanija Canon proteklih 29 godina pruža podršku Visa pour l’image, jednom od vodećih svetskih festivala foto-žurnalistike. Pružamo jednonedeljne kurseve za studente medija širom Evrope kako bismo ih obučili za pričanje priča koje pokrivaju sve, od konflikta i prirode do ljudi i životne sredine.
Visa L’image
Canon fondacija u Evropi
Fondacija podržava našu korporativnu filozofiju Kyosei – „zajednički život i rad za opšte dobro“.
4.5_Sponsorship_at_Canon_Visa_L'image

Prijava za sponzorstvo

Prilikom razmatranja mnoštva predloga za sponzorstva koje dobija kompanija Canon Europe, koristimo sledeće kriterijume da bismo odlučili da li da započnemo partnerstvo:

  • Ne sponzorišemo pojedince niti timove. To uključuje blogere, vlogere i putne projekte gde pojedinac traži besplatan proizvod u zamenu za promociju
  • Posetite Canon Pro stranicu za dodatne informacije o ambasadorskom programu kompanije Canon
  • Događaj/aktivnost mora da bude pan-evropski projekat. Za lokalne aktivnosti, obratite se relevantnoj kancelariji kompanije Canon
  • Događaj/aktivnost ne sme da ima nikakve verske asocijacije, političke veze kao ni da bude povezan sa bilo kakvim oblikom ratovanja
  • Svaki događaj/aktivnost koju razmatramo mora da podržava naše ciljeve održivosti


Ako vaš događaj ili aktivnost ispunjava gornje kriterijume i želite da vaš predlog uđe u razmatranje za sponzorstvo, popunite donji obrazac. Imajte na umu da je naša strategija sponzorstva većinom ispunjena aktuelnim partnerstvima, kao i da su budžeti za dodatne prilike veoma ograničeni. Žao nam je što, usled veoma velikog broja upita koje dobijamo, ne možemo uvek lično da odgovorimo na sve zahteve. Ako vaš predlog bude uspešan, obratićemo vam se u roku od 60 dana od prijema prijave.

Da biste se prijavili za sponzorstvo, popunite obrazac i član tima će vam se obratiti