Outstanding image quality
alt text goes here

Izvanredan kvalitet slike

C700 podržava različite Log krive, prostore boje i industrijske standarde, čime se postiže maksimalni kvalitet slike.

Canon Log 2 / Log 3 Gamma.

Canon Log 2 pruža 15 koraka dinamičkog opsega, za fleksibilnost u post-produkciji. Canon Log 3 pruža 14 koraka dinamičkog opsega, uz većinu prednosti Log radnog procesa, ali i kraće vreme obrade.

Canon Log 2 / Log 3 Gamma.

Podrška za SMPTE ST.2084 (PQ) i HLG praćenje izlaza

Omogućava kompatibilnim monitorima (uključujući opcioni EVF-V70) da simuliraju HDR izgled finalnog materijala.

Support for SMPTE ST.2084 (PQ) and HLG output monitoring

Podrška za BT.2020

Snimajte uz direktnu primenu BT.2020 prostora boje na materijal

Support for BT.2020

Podrška za ACES 1.0

Zahvaljujući Canon IDT (Input Device Transform) datotekama, materijal snimljen pomoću kamere EOS C700 može direktno da se uveze u radni proces ACES 1.0. Pored toga, video izlaz sa kamere može da se prati izborom ACES prostora boje na kompatibilnim monitorima

Support for ACES 1.0

Istražite druge prednosti