Kompanija Canon posvećena je postizanju neto-nulte emisije ugljenika do 2050.

1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Doprinos budućnosti sa niskim nivoom ugljenika

Kompanija Canon radi na smanjenju emisije CO2 u kompletnom poslovanju

Svi doživljavamo razorni uticaj klimatskih promena na našu planetu, naročito kroz globalno povećanje broja prirodnih katastrofa uzrokovanih ekstremnim vremenskim prilikama. Ovo je ključno vreme, kada svi treba da reaguju.

Cilj nam je da zaštitimo globalnu životnu sredinu smanjivanjem uticaja naših proizvoda. Fokusirani smo na smanjenje emisije CO2, od nabavke i korišćenje sirovina i delova do operativnih aktivnosti i logistike.

Postizanje neto-nulte emisije ugljenika

Posvećeni smo postizanju neto-nulte emisije ugljenika do 2050.

„Neto-nula“ se postiže kada količina ugljenika koju dodajemo u atmosferu ne premašuje količinu koja se uklanja.

Kako bismo ostvarili taj cilj, aktivno smanjujemo emisiju gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Kvantifikujemo svoje emisije tokom celog životnog ciklusa proizvoda kako bismo smanjili emisiju u svakoj fazi.

Cilj nam je da smanjujemo emisiju CO2 tokom životnog ciklusa proizvoda za 3% godišnje. Ako se to održava, to će dovesti do približnog smanjenja emisije za 50% do 2030. u odnosu na nivo iz 2008.

Trenutno smo na putu da ostvarimo ovaj cilj pošto smo zabeležili prosečno poboljšanje od 4,1% između 2008. i 2022. Kumulativno smanjenje od 2008 iznosi 43%.

GREEN

Spoljna validacija naših ciljeva

Od 2008. smo znatno napredovali u vezi sa ovim ciljem i drugima koje smo postavili. Naša posvećenost nikada nije posustala. Redovno sprovodimo procene naših dugoročnih ciljeva kako bismo proverili da li su naši doprinosi u skladu sa našim ciljem da doprinesemo društvu sa niskim nivoom ugljenika i da do 2050. ostvarimo neto-nulu.

Nije dovoljno samo da uzmemo u obzir svoje projekcije i doprinose, već i da imamo ciljeve koji su razvijeni u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima u vezi sa klimom i onim što je neophodno za ispunjavanje ciljeva Pariskog sporazuma. Zbog toga smo se prijavili za validaciju putem SBTi (inicijativa Science Based Targets).

Razumevanje cifara koje se odnose na naše ciljeve

Kompanija Canon na svoje poslovanje primenjuje prioritetne i apsolutne ciljeve.

Naš prioritetni cilj je smanjenje specifično usredsređeno na životni ciklus naših proizvoda. Postavili smo cilj za smanjenje emisije CO2 od 50% do 2030. u poređenju sa nivoom iz 2008. tokom celog životnog veka proizvoda. Pod tim podrazumevamo način na koji se naši proizvodi dizajniraju, proizvode, isporučuju, kao i period korišćenja od strane klijenta.

Apsolutni cilj uzima u obzir ukupnu emisiju kompanije, kao što su naše kancelarije, prevozna sredstva koja koriste naši zaposleni, način na koji napajamo i upravljamo proizvodnim pogonima, kao i naš lanac snabdevanja.

Da bismo bili uzeti u obzir za SBTi validaciju, moramo da uključimo apsolutni cilj uz osnovnu vrednost ne stariju od 2015. za ukupnu emisiju organizacije.

Cilj nam je da smanjimo apsolutni opseg 1 i 2 emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte za 42% i apsolutni opseg 3 (kategorije 1 i 11) za 25% do 2030. u odnosu na početnu godinu 2022. u skladu sa kriterijumima SBTi.

Naše mere smanjenja i ukupni ciljevi se nisu promenili, a mi smo i dalje podjednako posvećeni smanjivanju uticaja na životnu sredinu i ostvarivanju neto-nule do 2050.

CDP

Priznanje na listi CDP A

Kompanija Canon je za 2023. dobila ocenu A za klimatske promene od strane organizacije CDP, što je treći put da se nalazimo na njihovoj A listi najvišeg ranga i svrstava nas među 2% najboljih kompanija koje su ocenjuju u ovoj kategoriji.

CDP je međunarodna ekološka neprofitna organizacija koja procenjuje velike kompanije i organizacije širom sveta za napore koje ulažu u rešavanje problema u vezi sa životnom sredinom.

Prelazak na obnovljivu energiju

82% električne energije koju trošimo u Evropi generiše se iz obnovljivih izvora

U evropskom poslovanju koristimo obnovljivu energiju što je više moguće i nastavljamo da povećavamo korišćenje obnovljivih izvora kako bismo smanjili emisiju CO2.

U 2021. godini 45% naših ukupnih energetskih potreba u Evropi pokrivala je električna energija. Od toga je 82% bilo generisano iz obnovljivih izvora. Naš proizvodni pogon u Poingu u Nemačkoj koristi 100% obnovljivu energiju.

Naše novo sedište u regionu EMEA i sedište za UK i Irsku dobili su ocenu BREEAM* Excellent zbog energetski efikasnog dizajna i upotrebe obnovljive energije. Novi sistem BMS i PV paneli na krovu doprineli su tome da zgrada ostvari skoro 50% manju potrošnju energije.

Naša zgrada u Venlu u Holandiji koristi sistem toplotnih pumpi, efikasne sisteme za skladištenje vruće i hladne vode, kao i LED osvetljenje kako bi smanjila potrošnju električne energije. Takođe imamo solarne panele i tačke za punjenja za električna vozila na obe lokacije.

Cilj nam je da uglavnom koristimo obnovljivu energiju kao efikasan izvor energije dok napredujemo ka postizanju neto-nulte emisije CO2 do 2050.

Canon_Carbon Emissions_Infographics

Dodatne informacije

Više informacija o našim globalnim naporima za smanjenje uticaja na životnu sredinu potražite na našim globalnim stranicama: