PTZ FIRMVER

Ažuriranja firmvera i dodatne aplikacije za daljinske Canon PTZ kamere

Nova ažuriranja Canon firmvera nude mnoštvo besplatnih funkcija i poboljšanja koja omogućavaju još veću fleksibilnost i performanse za Canon PTZ kameru, aplikacije i dodatnu opremu. Izaberite model PTZ kamere da biste videli dostupna preuzimanja firmvera i obratite se lokalnom Canon prodavcu za opcije kupovine dodatnih aplikacija. Preuzmite danas i iskoristite sve ove ključne pogodnosti.

Jun 2024: Aplikacija Auto Tracking (RA-AT001)

Dostupna u novom firmveru je nova besplatna aplikacija Auto Tracking A-AT001 (Lite), sa punom verzijom koja je dostupna putem plaćene licence. Funkcionalna ažuriranja su navedena u nastavku.

Nova besplatna aplikacija Auto Tracking RT-AT001 (Lite)
Besplatna unapred instalirana aplikacija Auto Tracking sa najnovijim firmverom. Iskoristite prednost aplikacije Auto Tracking RA-AT001 (Lite) da biste automatski pratili subjekat. Verzija koja se plaća (RA-AT001) oslobađa dodatnu svestranost.

Poboljšane performanse praćenja
Oslonite se na to da će kamera fiksirati i pratiti izabrani subjekat, čak i ako se subjekat pomera i prolazi iza prepreka. Zahvaljujući novom poboljšanom algoritmu za praćenje, aplikacija omogućava kameri da inteligentno održava praćenje izabranog subjekta sa većom preciznošću.

Glatkiji pokreti kamere
Dobijte profesionalniji materijal zahvaljujući poboljšanom algoritmu za upravljanje pomeranjem/naginjanjem za praćenje subjekta. Rezultat su glatkiji i prirodniji pokreti praćenja od početka do kraja.

Podrška za memoriju za više postavki
Moguće je sačuvati do pet postavki kao unapred podešene postavke za automatsko praćenje.

Dugme za prikazivanje novog početnog položaja
Olakšajte proveru početnog položaja tokom podešavanja zahvaljujući novom dugmetu za prikazivanje početnog položaja.

Ograničavanje oblasti za praćenje
Ograničite uređaj tako da praćenje ne obavlja u zabranjenim oblastima. Zahvaljujući funkciji definisanja oblasti u kojima je praćenje zabranjeno u aplikaciji, možete da definišete oblast u kojoj kamera neće pratiti.

Poboljšana kontrola praćenja
Fino podešena kontrola moguća je pomoću kontrolera RC-IP1000 i aplikacije Remote Camera Control.

Ažuriranja PTZ kamere

RC-IP1000 podešavanje

Aplikacija za automatsko praćenje RA-AT001. Otključajte potencijal da automatski pratite glavnog govornika uz prepoznavanje lica dok se kreće po bini. Optimizujte efikasnost produkcije za predavanja, korporativne događaje, hramove, nastupe uživo i emitovanje.

Auto Tracking RT-AT001 (Lite)

-> CR-N700/CR-N500/CR-N300/CR-N100

Besplatno sa poslednjim firmverom, iskoristite prednost aplikacije Auto Tracking RA-AT001 (Lite) da biste automatski pratili subjekat. Verzija koja se plaća (RA-AT001) oslobađa dodatnu svestranost.

Poboljšane performanse UVC izlaza

-> CR-N300 i CR-N100

CR-N300/CR-N100 podržava UVC standard, može da se poveže sa računarom i koristi kao veb kamera bez potrebe za postavkama upravljačkog programa. Nakon nadogradnje firmvera moguće je reprodukovati glatkije video zapise visoke rezolucije do Full HD 30 fps, čak i preko USB veze.

Ažuriranje firmvera takođe omogućava širi izbor brzina smenjivanja kadrova. Pri 59,94 Hz: 30 fps, 15 fps, 5 fps i pri 50 Hz: 25 fps, 12,50 fps, 5 fps.

Takođe je omogućena niža YUV rezolucija (640 x 360). Pri 59,94 Hz: 30 fps, 15 fps, 5 fps i pri 50 Hz: 25 fps, 12,50 fps, 5 fps.

Podrška za traku boja

-> CR-N500/CR-N300/CR-N100

Podrška za traku boja sada je dodata na CR-N500, CR-N300 i CR-N100 sa tri dostupne opcije signala.

Napredna kontrola slike

-> CR-N700

Novi firmver donosi tri važna ažuriranja na model CR-N700:

 • Poboljšanje postavki jasnog skeniranja, koje poboljšava performanse prilikom snimanja nasuprot AR/LED zida
 • Dodati su prostori boja Canon709, CMT709
 • Dodato je G pojačanje balansa bele (CR-N700 trenutno koristi samo R pojačanje i B pojačanje)

Ažuriranja mogućnosti kontrolera RC-IP1000 i RCCA

Zahvaljujući novom firmveru, znatno je poboljšano funkcionisanje kontrolera RC-IP1000.

Ukratko:

 • Emitovanje IP prikaza sa više prozora na spoljni ekran (12G-SDI/HDMI izlaz)
 • Prikazivanje sličica unapred podešenih postavki / praćenja na LCD ekranu, spoljni izlaz (12G-SDI/HDMI izlaz)
 • Omogućava izbor cilja praćenja i podešavanje položaja/veličine prikaza aplikacije za automatsko praćenje
 • Funkcija prikaza grafikona / vektorskog prikaza / markera
 • Prikaz vodiča za ručno fokusiranje u vreme kontrole
 • Kopiranje postavko kamere, pravljenje rezervne kopije/vraćanje
 • Informacije o postavkama kamere prikazuju se kao OSD u video fidu na ekranu.
 • Direktna USB veza sa uređajem Stream Deck
 • Prošireno XC Protocol povezivanje sa spoljnim uređajima

Poboljšavanje funkcije spoljnog video izlaza
Na priključku SDI OUT/HDMI OUT novi firmver ne omogućava samo video izlaz za jednu kameru, već i ekrane sa više prozora 2x2 i 3x3, kao i prikaz sličica unapred podešenih postavki / praćenja koji se može slati na spoljni monitor. Dok proveravate slike sa više kamera na spoljnom monitoru, tabla osetljiva na dodir može da se koristi za prikazivanje i upravljanje normalnim menijima1.

Prikazivanje sličica unapred podešenih postavki / praćenja
Zahvaljujući novom firmveru, na tabli osetljivoj na dodir mogu da se prikazuju sličice unapred podešenih postavki / praćenja registrovane unapred. Dodirivanjem sličice moguće je upravljati unapred podešenim postavkama i reprodukcijom praćenja.

Izbor cilja praćenja i položaj prikaza
Zahvaljujući novom firmveru, omogućeno je direktno biranje cilja praćenja sa LCD ekrana i kontrola veličine i položaja subjekta.

Prikaz vodiča za fokusiranje, OSD prikaz parametara postavki kamere
Kada je izabran ručni fokus, vodič za fokusiranje može da se prikaže na tabli osetljivoj na dodir. Pored toga, na slici na tabli osetljivoj na dodir moguće je prikazati OSD prikaz informacija o postavkama kamere. Lako možete da pregledate postavke kamere čak i tokom snimanja.

Funkcija pomoći
Zahvaljujući novom firmveru, na tabli osetljivoj na dodir mogu se prikazati grafikon, vektorski prikaz i tri tipa markera. To omogućava laku vizuelnu proveru kontrasta, boja i kompozicije.

Funkcija kopiranja postavki kamere
Obavite podešavanje kamere tako što ćete izabrati izvornu i odredišnu kameru2 bez potrebe za računarom. U velikom sistemu sa velikim brojem kamera, znatno se smanjuju vreme i trud potrebni za podešavanje kamera.

Podrška za kreiranje sistema sa spoljnim uređajima uz XC Protocol
Putem XC Protocol proširenja moguće je kontrolisati RC-IP1000 i preuzimati informacije o statusu zajedno sa spoljnim kontrolnim sistemom.
Prilikom kombinovanja daljinskog sistema kamera, uključujući RC-IP1000 sa spoljnim proizvodom, ovaj firmver omogućava kreiranje fleksibilnijeg i kompatibilnijeg sistema.

Stream Deck kompatibilnost
Zahvaljujući novom firmveru, Stream Deck kompanije Elgato može direktno da se poveže preko USB veze radi povećavanja broja kontrolne dugmadi. Sa kontrolera RC-IP1000, funkcije poput izbora kamere i unapred podešene reprodukcije mogu direktno da se dodele tasterima uređaja Stream Deck. Moguće je napraviti sistem bez računara.

Podrška za automatsko praćenje za aplikaciju Remote Camera Control (RCCA)
Novi firmver podržava rad i podešavanje funkcije automatskog praćenja. U scenama gde se koristi više kamera, moguće je efikasnije upravljati i podesiti automatsko praćenje.

 1. Ako je ekran sa više prozora emituje spolja, više prozora nije dostupno na tabli osetljivoj na dodir.
 2. Moguće je kopirati samo ako su model kamere i verzija firmvera isti.