Kućni štampači

PIXMA TR8550

Specifikacije

Specifikacije

 • Notification Image

  Wi-Fi i Ethernet

 • Notification Image

  Aplikacija Canon PRINT

 • Notification Image

  5 kartridža sa odvojenim bojama

 • Notification Image

  Ekran osetljiv na dodir veličine 10,8 cm

 • Notification Image

  Bluetooth

 • Notification Image

  PIXMA cloud link

 • Notification Image

  Dvostruki mehanizam za uvlačenje papira

 • Notification Image

  Mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata kapaciteta 20 listova

Detaljne specifikacije

Specifikacije štampača

Kartridži i učinak

Podrška za papir

Specifikacije skenera

Specifikacije mašine za kopiranje

Specifikacije faksa

Interfejs

Povezivanje

Softver

Fizičke karakteristike

Sve specifikacije podložne su promenama bez prethodne najave.

Brzina štampanja može da se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije sistema, interfejsa, softvera, složenosti dokumenta, režima štampe, pokrivenosti strane, tipa papira koji se koristi itd.

Brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije sistema, interfejsa, softvera, postavki režima za skeniranje, veličine dokumenta itd.

Brzina kopiranja može da se razlikuje u zavisnosti od složenosti dokumenta, režima kopiranja, pokrivenosti strane, tipa papira itd. pri čemu se ne uzima u obzir vreme koje je potrebno za zagrevanje.

Potrošnja mastila može da se razlikuje u zavisnosti od teksta/fotografija koje se štampaju, korišćenog softvera, režima štampe i tipa papira. Više informacija potražite na stranici www.canon-europe.com/ink/yield

Svi brendovi i nazivi proizvoda predstavljaju zaštićene znakove odgovarajućih kompanija.

 1. Kapljice mastila moguće je postaviti na najmanjem razmaku od 1/4.800 inča.
 2. Brzine štampanja dokumenata predstavljaju prosečne ESAT vrednosti prema testu za kancelarijsku opremu u podrazumevanom jednostranom režimu, ISO/IEC 24734.
 3. Brzine štampanja dokumenata predstavljaju prosečne ESAT vrednosti prema testu za kancelarijsku opremu u podrazumevanom jednostranom režimu, ISO/IEC 24734.
 4. Brzina štampanja fotografija zasnovana je na podrazumevanoj postavci (pomoću šare ISO/JIS-SCID N2) na foto-papiru Plus Glossy II i ne podrazumeva vreme koje je potrebno za obradu podataka na matičnom računaru.
 5. Brzina skeniranja dokumenta u boji meri se na osnovu ISO/IEC 29735 Target A. Brzina skeniranja odnosi se na vremenski interval od pritiskanja dugmeta za skeniranje u upravljačkom programu za skener do isključivanja statusnog ekrana. Brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od konfiguracije sistema, interfejsa, softvera, postavki režima za skeniranje, veličine dokumenta itd.
 6. Optička rezolucija predstavlja vrednost maksimalne rezolucije hardverskog uzorkovanja, na osnovu standarda ISO 14473. Skeniranje u optičkoj rezoluciji dostupno je samo kada koristite upravljački program TWAIN.
 7. Brzina slanja faksa je zasnovana na podrazumevanoj postavci uz korišćenje grafikona ITU-T br. 1 (crno-belo) i test lista u boji za faks kompanije Canon (u boji). Stvarna brzina slanja može da varira u zavisnosti od složenosti dokumenta, postavki na prijemnom faks uređaju, uslova veze itd.
 8. Brzina slanja faksa je zasnovana na podrazumevanoj postavci uz korišćenje grafikona ITU-T br. 1 (crno-belo) i test lista u boji za faks kompanije Canon (u boji). Stvarna brzina slanja može da varira u zavisnosti od složenosti dokumenta, postavki na prijemnom faks uređaju, uslova veze itd.
 9. Frekventni opseg za Wi-Fi: 2,4 GHz, Wi-Fi bezbednost: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, lozinka za administratora
 10. Pri štampanju šare ISO/JIS-SCID N2 na foto-papiru Plus Glossy II formata 10x15 cm korišćenjem podrazumevanih postavki.
 11. Kada se kopira šara ISO/JIS-SCID N2 (štampano inkdžet štampačem) na običan papir veličine A4 korišćenjem podrazumevanih postavki.