PIXMA kvalitet i brzina

Naš asortiman PIXMA proizvoda napravljen je za postizanje najvišeg kvaliteta štampanja. Kombinacija jedinstvenih tehnologija štampanja sa kartridžima za mastilo i papirom kompanije Canon obezbeđuje izvanredne rezultate kvaliteta na nivou fotolaboratorije.

quality-banner-310x180_v2.png

Tehnologija FINE

Doživite fotografije sa izvanrednim detaljima

FINE je jedinstvena tehnologija glave za štampanje kompanije Canon koja čini srce svakog PIXMA štampača i omogućava brzo štampanje fotografija sa izvanrednim detaljima. Visoka preciznost prilikom nanošenja mastila postiže se korišćenjem velikog broja gusto raspoređenih mikroskopskih mlaznica za mastilo koje se dobijaju procesom fotolitografije.

Hibridni sistem mastila

Oštar tekst i živopisne boje na fotografijama

Za vrhunsku reprodukciju boja na grafici i oštar tekst u dokumentima, mnogi PIXMA štampači koriste mastila zasnovana na bojama i pigmentna crna mastila. Mastila zasnovana na bojama koriste se za otiske fotografija izuzetnog kvaliteta sa živim bojama, dok pigmentna crna mastila daju oštre, jasne otiske malih slova i oštrih linija.

hybrid-inks-banner-370x180.png
photo-inks-banner-370x180.png

Mastila za fotografije

Kvalitetne i dugotrajne fotografije kod kuće

Sačuvajte uspomene za čitav život. Kombinacija originalnih mastila i foto-papira kompanije Canon maksimalno doprinosi vrhunskom kvalitetu štampe koji daje FINE glava za štampanje, a to za rezultat ima živopisnije i lepše fotografije, koje duže odolevaju bleđenju boja.

ChromaLife100+ mastila donose poboljšanja na polju reprodukcije boja i pružaju dublji prikaz crne boje za živopisnije fotografije. Otisci mogu da traju preko 200 godina u foto-albumu, približno 40 godina ako su izloženi iza stakla (otpornost na svetlo) i 10 godina bez stakla (otpornost na gasove).