PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon UK

Kontakt za upite od strane medija:


E-adresa: canonpressoffice@cuk.canon.co.uk

Telefon: 01737 220 000 (tražite da razgovarate sa članom tima za odnose sa javnošću)