PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Sweden

Kontakt za upite od strane medija:

Kontakti:

Kontakt: Erik Åkenes

Telefon: +46 73-9788582

E-pošta: erik.akenes@canon.se


PR B2B kontakt: Åsa Törnquist

Telefon: +46 73 988 64 35

E-pošta: asa.tornquist@canon.se


PR B2C kontakt: Gunilla Tjärnberg

Telefon: +46 73 978 85 13

E-pošta: gunilla.tjarnberg@canon.se