PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Spain

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Elena Martel

Telefon: +34 915 384 563

E-adresa: e_martel@canon.es


Poslovna rešenja – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Elena Martel

Telefon: +34 915 384 563

E-adresa: e_martel@canon.es


Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Magadalena Moya

Telefon: +34 915 384 626

E-adresa: M_moya@canon.es