PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon South Africa

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni, kompanijski i korisnički poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Kathryn Whittall

Telefon: + 27 11 2654 928

E-adresa: Kathryn.Whittall@Canon.co.za