PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Slovakia

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Hana Holcova

Telefon: +420 225 280 390

E-pošta: hana.holcova@canon.cz


Poslovna rešenja – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Hana Holcova

Telefon: +420 225 280 390

E-pošta: hana.holcova@canon.cz


Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Hana Holcova

Telefon: +420 225 280 390

E-pošta: hana.holcova@canon.cz