PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Romania

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Dana Pelin

Telefon: 0040.21.300.54.03

E-adresa: dana.pelin@canon.ro


Poslovna rešenja – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Dana Pelin

Telefon: 0040.21.300.54.03

E-adresa: dana.pelin@canon.ro


Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Dana Pelin

Telefon: 0040.21.300.54.03

E-adresa: dana.pelin@canon.ro