PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Portugal

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Ana Cristina

Telefon: +351 21 470 4037

E-adresa: ana.cristina@canon.pt


Poslovna rešenja – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Ana Cristina

Telefon: +351 21 470 4037

E-adresa: ana.cristina@canon.pt


Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Goreti Pedrosa

Telefon: +351 214 704 000

E-adresa: goreti.pedrosa@canon.pt