PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Norway

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Tonje Angell

Telefon: +47 2262 94 05

E-adresa: tonje.angell@canon.no


Poslovna rešenja – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Tonje Angell

Telefon: +47 2262 94 05

E-adresa: tonje.angell@canon.no


Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Tonje Angell

Telefon: +47 2262 94 05

E-adresa: tonje.angell@canon.no