PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Netherlands

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Marieke van der Made

Telefon: +31 (0)73 - 68 15 232

E-adresa: M.van.der.Made@canon.nl


Poslovna rešenja – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Marieke van der Made

Telefon: +31 (0)73 - 68 15 232

E-adresa: m.van.der.made@canon.nl


Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Judith Snel

Telefon: +31 (0)20 714 9210

E-adresa: J.Snel@canon.nl