PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Hungary

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Tamas Horvath

Telefon: +36 1237 59 40

E-adresa: Tamas.Horvath@canon.hu


Poslovna rešenja – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Tamas Horvath

Telefon: +36 1237 59 40

E-adresa: Tamas.Horvath@canon.hu


Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Krisztina Molnar

Telefon: +36 (1) 237 5942

E-adresa: krisztina.molnar@canon.hu