PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon France

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Cecile Fayet

Telefon: +33 141 997 754

E-adresa: cecile_fayet@cf.canon.fr


Poslovna rešenja – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Marie-José Denis

Telefon: +33 (0)1 41 99 75 66

E-adresa: mariejo_denis@cf.canon.fr


Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Pascal Briard

Telefon: +33 (0)1 41 30 15 26

E-adresa: pascal_briard@cci.canon.fr