PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Finland

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Teija Tamminen-Saremaa

Telefon: +358 (0)10 544 4609

E-adresa: teija.tamminen-sareema@canon.fi


Poslovna rešenja – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Irma Majander

Telefon: +358 (0) 10 544 4548

E-adresa: irma.majander@canon.fi


Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Valpuri Mäkinen

Telefon: +358 (0) 10 544 4639

E-adresa: valpuri.makinen@canon.fi