PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Denmark

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni, kompanijski i korisnički poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Else-Marie Westh

Telefon: +45 70 155 005

E-adresa: emw@canon.dk