PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Denmark

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni, kompanijski i korisnički poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Andrea Frovin

Telefon: +45 26 79 35 08

E-adresa: andrea.frovin@canon.dk