PR Contacts

Kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću kompanije Canon Europe

Kontakt za upite od strane medija:

Korporativni poslovi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Sarah Vloothuis

Telefon: +44 208 588 8220

E-adresa: Sarah.Vloothuis@canon-europe.com


Poslovna rešenja – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Alex Wood

Telefon: 0208 588 8234

E-adresa: alex.wood@canon-europe.com


Korisnički proizvodi – kontakt-informacije odeljenja za odnose sa javnošću

Kontakt: Sara Marshall

E-adresa: CEL-DL.CIG.PR@canon-europe.com