CANON RAZVOJNI PROGRAM ZA STUDENTE 2023.

TAKMIČENJE 2023.

Uslovi i odredbe

1) 100 učesnika će biti izabrano i biće im pruženo mentorstvo na daljinu od strane stručnjaka iz branše, u vezi sa portfoliom;
2) do 30 od tih 100 učesnika (na osnovu odluke nezavisnog žirija) biti izabrano da prisustvuju 5-dnevnoj radionici pre festivala Visa pour l’image; i
3) 5 od 30 učesnika biće izabrano da prisustvuju pregledu portfolija u Hamburgu, dobiju stipendiju od 2.000 € i proizvode kompanije Canon. Ovde pogledajte kompletne uslove i odredbe.

Period za prijavu: od 13. marta 2023. do 23:59 GMT 16. aprila 2023.

ORGANIZATOR I ADMINISTRATOR PLATFORME ZA SLANJE

1.  Organizator je Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB („Organizator“) Bilo koja kompanija, podružnica, partnerstvo ili drugi entitet koji povremeno kontroliše ili je pod opštom kontrolom Organizatora u nastavku teksta će se nazivati „Povezano društvo Organizatora“, a Organizator i povezano društvo Organizatora zajednički će se nazivati „Grupa Organizatora“.
2.  Obrađivač podataka, kao administrator platforme za prijavljivanje je Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258.
Prijavljivanjem za ovaj Canon razvojni program za studente („Takmičenje“), smatra se da su svi učesnici pristali da ih obavezuju ovi uslovi i odredbe, osim u slučaju pisanog obaveštenja Organizatora o suprotnom.

KVALIFIKOVANOST

3.  Svi učesnici („Učesnici“) moraju:
 • da na dan 16. april 2023. budu stariji od 18 godina;
 • imaju prebivalište u dole navedenim zemljama i:

  1. pokrenuli su ili završili obrazovni program u zemljama navedenim u nastavku tokom akademske godine 2022–2023, ili
  2. stažiraju u agencijama ili časopisima u istom periodu; ili
  3. nominovani / podržani od strane profesionalaca iz fotografske branše

 • Spisak zemalja:
  • Albanija 
  • Alžir 
  • Angola
  • Jermenija 
  • Austrija
  • Azerbejdžan
  • Bahrein
  • Belorusija
  • Belgija
  • Benin
  • Bosna i Hercegovina
  • Bocvana
  • Bugarska
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Kamerun
  • Zelenortska ostrva
  • Centralnoafrička Republika
  • Čad
  • Komori
  • Hrvatska
  • Kipar
  • Češka Republika
  • Demokratska Republika Kongo
  • Danska
  • Džibuti
  • Egipat
  • Ekvatorijalna Gvineja
  • Eritreja
  • Estonija
  • Etiopija
  • Finska
  • Francuska
  • Gabon
  • Gruzija
  • Nemačka
  • Gana
  • Grčka
  • Gvineja
  • Gvineja Bisao
  • Mađarska
  • Iran
  • Irak
  • Irska
  • Izrael
  • Italija
  • Obala Slonovače
  • Jordan
  • Kazahstan
  • Kenija
  • Saudijska Arabija
  • Kosovo
  • Kuvajt
  • Kirgistan
  • Letonija
  • Liban
  • Lesoto
  • Liberija
  • Libija
  • Litvanija
  • Luksemburg
  • Madagaskar
  • Malavi
  • Mali
  • Malta
  • Mauritanija
  • Mauricijus
  • Majot
  • Moldavija
  • Crna Gora
  • Maroko
  • Mozambik
  • Namibija
  • Holandija
  • Niger
  • Nigerija
  • Severna Makedonija
  • Norveška
  • Oman
  • Poljska
  • Portugalija
  • Katar
  • Republika Kongo
  • Reinion
  • Rumunija
  • Ruanda
  • Sveta Jelena
  • Sao Tome i Prinsipe
  • Saudijska Arabija
  • Senegal
  • Srbija
  • Sejšeli
  • Sijera Leone
  • Slovačka
  • Slovenija
  • Somalija
  • Južnoafrička Republika
  • Južni Sudan
  • Španija
  • Sudan
  • Svazilend
  • Švedska
  • Švajcarska
  • Sirija
  • Tadžikistan
  • Tanzanija
  • Gambija
  • Togo
  • Tunis
  • Turkmenistan
  • Uganda
  • Ukrajina
  • Ujedinjeni Arapski Emirati
  • Ujedinjeno Kraljevstvo
  • Uzbekistan
  • Zapadna Sahara
  • Jemen
  • Zambija
  • Zimbabve
4.  Kompanija Canon zadržava pravo da proveri kvalifikovanost i prijem Učesnika traženjem kopije ID dokumenta i dokaz o vašem učestvovanju na odgovarajućem kursu / stažiranju / agenciji ili za one koji učestvuju na osnovu nominacije od strane profesionalnih fotografa, pismo preporuke od profesionalca koji daje preporuku.
5.  Učesnici koji su prisustvovali modulu 2 ili 3 Canon razvojnog programa za studente 2022. ne ispunjavaju uslove da se prijave i/ili da učestvuju.
6.  Zaposleni Organizatora i njegovih podružnica, njihove porodice, agenti i druge strane direktno uključene u ovaj Program i sponzorstvo ne ispunjavaju uslove za učestvovanje.

DODATNE INFORMACIJE O CANON RAZVOJNOM PROGRAMU ZA STUDENTE

POSTUPAK IZBORA

7.  Nakon perioda prijavljivanja, nezavisni žiri koji se sastoji od zaposlenih u kompaniji Canon i nezavisnih profesionalaca iz branše izabraće 100 prijava za prijem u Canon razvojni program za studente („Program“). Prijave će se ocenjivati na osnovu narativne veštine, autentičnost, priče, biografije i ukupnog kvaliteta portfolija.
8.  Učesnici koji ispunjavaju uslove i imaju kvalifikovane prijave biće izabrani i obavešteni o ishodu pregleda do 5. maja 2023.
9.  Izabrani će postati „Učesnici“ i biće primljeni u Program. Program će sadržati tri odvojena modula, a odnos učesnika za naredne faze biraće nezavisni žiri, kao što je navedeno ovde u odeljku 9 „Nagrada“.

NAGRADA

10. Program će obuhvatati tri odvojena modula
 • Modul 1: Virtuelna mentorstva za pripremu portfolija
  100 primljenih Učesnika će uspostaviti saradnju sa profesionalnim mentorom između 29. maja i 30. juna, radi pružanja podrške i doterivanja portfolija. Svakom Učesniku biće dodeljeno do tri jednosatne sesije. Sve sesije će biti obavljene virtuelno. 
 • Modul 2: Radionica
  Nakon završetka modula 1, do 30 učesnika će biti izabrano u julu kako bi prisustvovali 5-dnevnoj radionici koja će se održati između 2. i 6. septembra 2023. u Žironi (Španija) i u Perpinjanu (Francuska). Tokom radionice učesnici će pohađati namenska predavanja, učestvovati u grupnom pregledanju portfolija, praktičnim sesijama, prisustvovali festivalu Visa pour l’image Festival („Festival“) i imati koristi od mogućnosti umrežavanja sa predstavnicima fotografske i medijske industrije.
 • Modul 3: Pregled portfolija u Hamburgu
  5 Učesnika će biti izabrano u septembru i dobiće 3-dnevno putovanje u Hamburg (Nemačka), kao i mesto na Pregledanju portfolija u Hamburgu u periodu između 15. i 17. septembra 2023. Tokom događaja Učesnici će učestvovati u pregledima portfolija i pohađaće dodatne sastanke sa stručnjacima iz branše. Posle događaja, 5 učesnika će dobiti stipendiju od 2.000 € i proizvode kompanije Canon u vrednosti do 9.000 €.
  Svi učesnici će biti predstavljeni relevantnim lokalnim Canon organizacijama po zemljama.
11.  Učesnike izabrane za module 2 i 3 će ugostiti Organizator. Organizator će obezbediti povratne karte u ekonomskoj klasi za avion / autobus ili voz (kada je to moguće), smeštaj sa punim pansionom, obroke (doručak, ručak i večera) i putno osiguranje (osim krađe ili gubitka dragocenosti) tokom trajanje boravka, kao što je navedeno u odeljku 9.
12.  Kako bi se izbegla sumnja, Organizator neće biti odgovoran za organizovanje viza za bilo koji element Nagrade, pa je to isključiva odgovornost Učesnika.
13.  Gostoprimstvo je namenjeno samo za učesnike, Organizator neće pokriti nikakve druge troškove osim onih navedenih iznad.
14.  Učesnici moraju da se postaraju da budu dostupni tokom gorenavedenih datuma između 29. maja i 17. septembra 2023, ako budu izabrani za bilo koji od gornjih modula. Canon ne može da dopuni ili izmeni te datume.
15.  Kompanija Canon može, prema sopstvenom nahođenju, da uključi neke učesnike iz prethodne godine u ovogodišnju grupu od 30 polaznika za modul 2. To je primenljivo samo u slučajevima gde nisu mogli da prisustvuju prošlogodišnjem modulu 2 usled otežavajućih okolnosti.

KAKO DA UČESTVUJETE

16.  Učestvovanje je besplatno. Da bi dobili priliku da budu izabrani za učešće u Programu, Učesnici su u obavezi da pošalju portfolio (preko URL adrese canon-europe.com/get-involved/student-development-programme/submit/) u okviru Perioda za prijavu. Dodatne informacije potražite u odeljku 18 „Zahtevi za prijavu“.
17.  Nekompletne, nevažeće ili neispravne prijave, odnosno prijave koje stignu nakon Perioda za prijavu neće biti uzete u obzir za učestvovanje u Programu.
18.  Od izabranih Učesnika će se tražiti da pruže sledeće u periodu između 5. maja i 14. maja 2023:
 • Potvrda učestvovanja u Programu;
 • Slika pasoša i/ili ID kartice radi provere starosti;
 • Studentski indeks i/ili potvrda škole/univerziteta (ili o praksi u agenciji/časopisu), koja potvrđuje upis u akademskoj godini 2022–2023.
U slučaju da Učesnici ne potvrde učestvovanje i/ili ne pošalju potrebnu dokumentaciju do 14. maja 2023, isteći će rok za ispunjavanje uslova za učestvovanje u Programu i izgubiće mesto.
19.  Zvanični i jedini jezik inicijative je engleski, neće biti ponuđene usluge prevoda, potrebno je da Učesnici imaju odgovarajući nivo poznavanja engleskog da bi imali koristi od Programa, neophodne alatke i odgovarajuće veštine za prisustvovanje digitalnim onlajn skupovima.

ZAHTEVI ZA PRIJAVU

20.  Učesnici treba da pošalju portfolio koji sadrži najviše dve priče / projekta, od kojih svaki ima najviše dvadeset (20) fotografija, uz opis projekata u 200 reči ili manje, ličnu biografiju i natpise fotografija. Sav pisani materijal treba da se dostavi na engleskom jeziku. Datoteke slike treba da budu u JPEG formatu, maks. 1.500 tpi, 2.000 piksela.

Učesnici takođe mogu da pošalju prateću dokumentaciju, kao što su:
 • Motivaciono pismo za učestvovanje u Programu;
 • Pismo preporuke profesora / škole / agencije / časopisa / stručnjaka iz branše.
21.  Sve fotografije moraju da budu originalne i snimljene od strane Učesnika;
22.  Fotografije koje je poslao Učesnik ne smeju da sadrže ništa što bi na bilo koji način moglo da se smatra nezakonitim niti da krši prava bilo koje treće strane, uključujući prava na intelektualnu svojinu, moralna prava ili prava na privatnost; ili
23.  Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje nekompletne ili nečitljive prijave, odnosno one koje na drugi način ne ispunjavaju gornje zahteve.

GARANCIJE

24.  Slanjem prijave, Učesnik garantuje da:
 • Učesnik je jedini autor fotografija;
 • Učesnik je vlasnik prava na fotografije;
25.  Organizator garantuje sledeće:
 1. Postupaće u okviru prava dodeljenih u skladu sa ovim uslovima i odredbama;
 2. Organizator može da koristi vaše ime i odabrane slike u svrhu oglašavanja, promocije i publiciteta kompanije Canon, razvojnog programa za studente i drugih edukativnih inicijativa kompanije Canon bez dodatne kompenzacije. U tom slučaju, Organizator će kontaktirati sa Učesnikom kako bi tražio dozvolu od Učesnika u skladu sa članom 31. Takva dozvola ne može da se uskrati bez razloga.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

26.  Organizator zadržava pravo da odbije da prihvati bilo koju ponudu ili da nadoknadi punu vrednost Nagrade ako smatra da je došlo do zloupotrebe ili kršenja uslova i odredbi ovog Takmičenja.
27.  Organizator neće snositi odgovornost ni za kakav gubitak, oštećenje ili povredu bilo koje prirode kod bilo kojeg učesnika nastalu tokom ovog takmičenja. Međutim, ništa u ovim pravilima ne može da isključi ili ograniči odgovornost Organizatora za lične povrede ili smrt usled dokazanog nemara njegovih zaposlenih ili izvođača.
28.  U slučaju spora u vezi sa tumačenjem ili implementiranjem pravila za bilo koju stvar povezanu sa takmičenjem, odluka Direktora Organizatora je finalna i neće biti nikakve korespondencije.
29.  Svi porezi ili nameti koje lokalna vlada primeni na pojedinačnog Učesnika kao rezultat njegovog učestvovanja u Programu biće kompenzovani od strane Organizatora (ili lokalne povezane kompanije, ako je primenljivo).
30.  Organizator zadržava pravo da objavi ime i zemlju Učesnika, odnosno da javno prenosi prezentaciju dodele nagrade nakon datuma završetka Programa. Ako Učesnik ne želi da se ti podaci objavljuju, o tome mora da obavesti Organizatora u vreme slanja prijave.
31.  Prijavljeni se takođe slažu da sa njima kontaktira Organizator i njegovi delegati u svrhu administracije Takmičenja, odnosno ako Organizator želi da razgovara o drugim načinima korišćenja slika poslatih za Takmičenje.
32.  Nagrada ne može da se prenese niti da se zameni za alternative u vidu gotovine ili kredita za ponuđenu Nagradu. Ako ponuđena Nagrada (ili bilo koji njen deo) nije dostupna usled više sile, Organizator zadržava pravo da izmeni Program.
33.  Neće se smatrati da Organizator krši ove uslove i odredbe, niti će snositi odgovornost za kašnjenje ili nemogućnost izvršavanja bilo kojih obaveza u skladu sa ovim uslovima i odredbama ako je do tog kašnjenja ili nemogućnosti došlo usled događaja, okolnosti ili uzroka koji su izvan razumne kontrole, uključujući, bez ograničenja, požar, poplave, pandemiju (uključujući, bez ograničenja, kao rezultat ili u direktnoj/indirektnoj vezi sa Kovidom-19), embargo, rat, ratne operacije (bez obzira na to da li je rat proglašen), terorističke postupke, pobune, nemire, javna okupljanja, štrajkove, zatvaranja ili druge prekide rada, Božija dela ili dela, propuste ili kašnjenja od strane bilo koje državne institucije („Viša sila“).
34.  Svaki odbijeni ili nepotvrđeni prijem Organizator može da dodeli drugim Učesnicima isključivo prema svom nahođenju.

LIČNI PODACI

35.  Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je Kontrolor podataka u pogledu bilo kakvih ličnih podataka koje šalju Učesnici. Poslati lični podaci se čuvaju bezbedno i mogu da budu prebačeni na bezbedni server izvan Evropskog ekonomskog prostora.
36.  Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258 je obrađivač podataka i oni pružaju platformu za prijavljivanje.
37.  Lični podaci prikupljeni od Učesnika podležu korisničkoj politici privatnosti kompanije Canon https://myid.canon/canonid/#/policy.

NADLEŽNOST

38.  Na ove uslove i odredbe i sve sporove nastale usled njih ili u vezi sa njima primenjivaće se i tumačiće se u skladu sa zakonima Holandije i biće u neekskluzivnoj nadležnosti sudova u Amsterdamu.

Verzija I, ažurirana 25. januara 2023.

Možda će vas takođe interesovati

Saznajte više o različitoj opremi i alatkama koji mogu da vam pomognu da od studenta postanete profesionalac.