OSNOVE UREĐIVANJA

Poboljšajte specijalne trenutke pomoću ovih jednostavnih saveta za uređivanje fotografija

Otkrijte kako snimanje u RAW formatu i uređivanje u softveru Digital Photo Professional kompanije Canon ili u Adobe® Lightroom® može da vam pomogne da postignete više sa fotografijom i da prikaže važne događaje u najboljem svetlu.
Snimak pre/posle na kojem je par na dan venčanja, pored jezera, tamno i pre uređivanja sa leve strane, uz svetliju verziju, koja je uređena u softveru DPP, sa desne strane.

Kao entuzijasta za fotografiju, verovatno ste navikli na to da koristite postavke i opcije fotoaparata za doterivanje fokusa, ekspozicije i kompozicije fotografija, a možda i rutinski pregledate snimke na LCD ekranu fotoaparata, pa ih ponovo pravite sa blago izmenjenim postavkama da biste dobili željeni rezultat. Pošto se toliko truda ulaže u snimanje, slika direktno iz fotoaparata često je dovoljna za dokumentovanje iskustava, ali postoje specijalne prilike koje opravdavaju dodatno posvećivanje pažnje. Venčanja, godišnjice, rođendanske zabave, diplome, prvi koraci deteta… trenutke koji se događaju jednom u životu vredi zapamtiti u najboljem svetlu, pa je zato važno da naučite da uređujete fotografije. To vam omogućava da popravite mnoge greške, unapredite kompoziciju, osvetljenost i druge tehničke aspekte, kao i da dobijete upečatljiv izgled na svim slikama sa nekog događaja i još mnogo toga.

Da biste sebi pružili više mogućnosti pri uređivanju slika, najbolje je da snimate u RAW formatu – tj. da fotoaparat podesite tako da čuva slike kao RAW datoteke umesto kao JPEG prilikom snimanja. RAW datoteka u suštini predstavlja digitalni negativ koji sadrži sirove, neobrađene podatke sa senzora fotoaparata, od kojih možete da dobijete nekoliko interpretacija slike. JPEG datoteke su već obrađene u fotoaparatu i lako možete da ih delite direktno iz fotoaparata, ali pružaju veoma malo prostora za uređivanje ili korekciju. Praktičan način da dobijete najbolje iz oba sveta je da fotoaparat podesite tako da čuva RAW i JPEG datoteke – na taj način dobijate sliku koju možete lako da delite, kao i RAW datoteku koju naknadno možete da unapređujete i da sa njom eksperimentišete. Međutim, imajte na umu da će vam biti potrebno više prostora na memorijskoj kartici u fotoaparatu da biste snimili obe verzije svakog snimka.

Da biste kreirali fotografiju od RAW datoteke, potrebno je da je obradite. To možete da uradite u fotoaparatu, što vam omogućava da pravite neke izmene „u letu“, kao što su doterivanje osvetljenosti, popravljanje aberacija objektiva, primena unapred podešenih efekata, poput Živopisno ili Umekšano, itd. Međutim, ima smisla da obradu obavljate na (mnogo većem) ekranu računara pomoću specijalizovanog softvera za obradu RAW datoteka, kao što je besplatni Digital Photo Professional (DPP) kompanije Canon ili Adobe® Lightroom®. Lako je i omogućava vam da primenite drugačiji stil slike, balans bele, postavku redukcije šuma i još mnogo toga. Svako uređivanje na RAW datoteci (u fotoaparatu ili na računaru) može da se opozove, što znači da se originalna datoteka ne menja, pa je sve izmene moguće opozvati, doterati ili ukloniti bilo kada, čak i ako zatvorite datoteku i ponovo je otvorite kasnije.

Unapređivanje ekspozicije

Snimak ekrana softvera Adobe® Lightroom® na kojem su prikazane dve različite ekspozicije slike žene koja nanosi šminku dok stoji na prozoru u mračnoj prostoriji.

RAW datoteke imaju širi dinamički opseg od JPEG datoteka i mogu da sadrže detalje u senkama i istaknutim delovima, za koje vam se može učiniti da su nestali ako ih gledate na fotoaparatu. Međutim, posvetljavanje senki može da istakne šum, pa budite spremni na korekciju šuma.

Snimak ekrana softvera DPP na kojem je slika mlade koja se priprema. Podeksponirane oblasti su istaknute plavom bojom, a preeksponirane crvenom bojom.

Ako su aktivirana upozorenja za istaknute delove i senke u softveru DPP, svetle oblasti za koje postoji rizik od ograničavanja prekrivene su crvenom bojom. Oblasti koje su potencijalno previše tamne, pa postoji rizik od ograničavanja nijansi u senkama, prekrivene su plavom bojom.

Ekspozicija je jedna od stvari koje možete da doterate prilikom obrade RAW datoteke. Iako ne možete da promenite otvor blende, brzinu zatvarača i ISO, možete da podesite ukupnu osvetljenost, kao i da selektivno unapređujete senke i istaknute delove. To je naročito korisno za uređivanje tradicionalnih fotografija sa venčanja snimljenih tokom sunčanog dana, kada možda nećete moći na najbolji način da zabeležite detalje mladine jarkobele haljine i mladoženjinog tamnog odela.

RAW datoteke imaju širi dinamički opseg od JPEG datoteka, pa uvek možete da vratite detalje za koje izgleda da su izgubljeni pomoću komandi za istaknute delove i senke. To je dostupno u obliku samostalnih klizača u modulu Develop (Razvijanje) u softveru Lightroom®, odnosno u odeljku Picture Style (Stil slike) u softveru DPP. Ako koristite DPP, takođe možete da promenite intenzitet za Auto Lighting Optimizer, što će automatski povećati ekspoziciju i kontrast.

Izbegavanje ograničavanja

Snimak ekrana sa postavkama ekspozicije u softveru DPP koje se primenjuju na sliku para koji se drže za ruke na pustoj obali.

Proveravajte histogram dok podešavate ekspoziciju, boje i kontrast u softveru za uređivanje RAW slika. Ako je grafikon skupljen uz desnu ivicu i izgleda kao da je isečen, umesto da postepeno pada, to je pokazatelj da će delovi slike biti potpuno beli. Glavna stvar je da budete sigurni da je subjekat pravilno eksponiran.

Snimak ekrana softvera Adobe® Lightroom® na kojem je prikazano korišćenje alatke Tone Curve (Kriva nijansi) na slici tek venčanog para koji stoje ispred vodopada.

Upotrebite alatku Tone Curve (Kriva nijansi) u softveru koji koristite da biste dodali kontrast i učinili sliku upečatljivijom. Plitka S-kriva predstavlja dobru početnu postavku. To možete da postignete u softveru Lightroom® (na slici) tako što ćete pomeriti klizače Highlights (Izrazito svetli delovi) i Lights (Svetli delovi) udesno, a klizače Darks (Tamni delovi) i Shadows (Senke) ulevo. U softveru DPP možete da kliknete i da prevučete na grafikonu da biste potamnili senke i posvetlili svetle nijanse.

Kada oblasti u senci koje bi trebalo da sadrže prefinjene detalje nijansi postanu neprepoznatljivo crne, odnosno kada svetle oblasti postanu jarkobele, za njih se kaže da su ograničene. To možete da vidite na histogramu slike na fotoaparatu ili u softveru za uređivanje RAW datoteka: umesto da se postepeno spušta na oba kraja, kriva histograma će izgledati isečeno. Stoga pratite histogram dok budete podešavali ekspoziciju. Kada pomerate klizače, histogram se pomera udesno kako fotografija postaje svetlija ili ulevo kako fotografija postaje tamnija. Uopšteno gledano, trebalo bi da izbegavate da histogram izađe izvan ivice ekrana, zato što ćete izgubiti detalje u oblastima slike koje postanu ograničene. Naravno, postojaće određene fotografije na kojima će svetliji ili tamniji rezultat dati zanimljiviji efekat, ali ćete uobičajeno želeti da zadržite što više detalja u oblastima kao što je mladina haljina.

Da biste lakše procenili podešavanja ekspozicije, možete da koristite praktična upozorenja za istaknute delove i senke. Ona će ukazati na oblasti na slici koje će biti potpuno crne (prikazuju se plavom bojom) ili potpuno bele (crvenom). Ova opcija je dostupna u padajućem meniju Preview (Pregled) u softveru DPP, dok upozorenja možete da uključite/isključite u softveru Lightroom® tako što ćete kliknuti na male okvire u vrhu histograma.

Ako ste posvetlili senke i ublažili istaknute delove, možete da utvrdite da slici nedostaje kontrast. Možete da upotrebite kontrolnu tablu Tone Curve (Kriva nijansi) da biste delimično vratili kontrast. Da biste povećali kontrast, za početak isprobajte plitku krivu u obliku slova S: kliknite na sredinu linije koja prelazi preko sredine grafikona da biste podesili središnju tačku, pa kliknite niz liniju i prevucite malo nadole da biste istakli senke, a zatim na gornji deo linije i prevucite malo nagore kako biste istakli nijanse bele.

Korekcija balansa bele

Snimak ekrana softvera DPP na kojem se prikazuje korekcija balansa boja na slici tek venčanog para koji stoje u snegu.

DPP pruža asortiman alatki za uklanjanje preklapanja boja, uključujući pipetu Click White Balance (Klik za balans bele), koju možete da upotrebite da biste direktno kliknuli na oblast koja bi trebalo da bude neutralno bela ili siva. Ovde je dodato još narandžaste boje pomoću klizača u odeljku Fine tune (Doterivanje) kako bi se slika sa hladnim tonovima učinila toplijom.

Pre nego što podesite boje na slici, isplati se da podesite tačan balans bele. Fotografije snimljene tokom neke proslave, kao što je veliko venčanje, verovatno su nastale pri različitim tipovima osvetljenja – od dnevnog ili veštačkog svetla tokom same ceremonije do zalazećeg sunca i disko svetla na večernjoj zabavi. Možete da upotrebite sveobuhvatni komplet alatki za balans bele u softveru DPP ili Lightroom® kako biste uklonili preklapanje boja, koje izazivaju različite vrste svetla – možete čak i da ga dodate radi postizanja kreativnog efekta.

Unapred podešene postavke za balans bele u softveru DPP poklapaju se sa onim dostupnim na Canon EOS fotoaparatima, a rezultat možete da doterate ručnim menjanjem mešavine plave/narandžaste i magente/zelene, kako biste garantovali veran prikaz boja. Pored toga, možete da koristite pipetu za balans bele (Click White Balance (Balans bele na klik)) i da kliknete na oblast slike koja bi trebalo da bude neutralno bela ili siva, kako biste uklonili preklapanje boja na celoj slici. Sličan skup komandi dostupan je u softveru Lightroom®.

Ipak, boja svetla je možda bila to što vas je privuklo da napravite snimak, pa nemojte da osećate obavezu da je neutralizujete. Pored toga, malo „topliji“ (više crven i manje plav) balans bele može da pruži laskavije nijanse kože.

Unapređivanje zasićenosti

Snimak ekrana softvera Adobe® Lightroom® na kojem su prikazane unapred podešene postavke profila koje se primenjuju na sliku mlade koja stoji ispred žutog svetionika.

Lightroom® ima asortiman unapred podešenih postavki (sa leve strane) i profila (sa desne strane), koji vam omogućavaju da primenite specifičan izgled na fotografije pomoću samo jednog klika. Možete da koristite klizače i druge alatke za uređivanje da biste doterali rezultat. Stilovi slike i prilagođeni recepti u softveru DPP funkcionišu na skoro isti način.

Kada podesite temperaturu boje, vreme je da pređete na unapređivanje boja. Kada otvorite RAW datoteku u softveru DPP, biće automatski izabran stil slike koji je korišćen pri snimanju, ali pomoću padajućeg menija možete da isprobate neki drugi. Odeljak Advanced (Napredno) takođe vam omogućava da uredite parametre stila slike, uključujući promenu nijanse boje i povećavanje/smanjivanje zasićenosti boja.

Umesto stilova slike, softver Lightroom® ima asortiman profila i unapred podešenih postavki slike koji pružaju kompletan izgled pomoću samo jednog klika. Njih takođe možete da upotrebite kao početnu tačku za dodatno uređivanje, a finalni izgled možete da sačuvate kao novu prilagođenu unapred podešenu postavku koju možete da primenite na druge slike. Korišćenje unapred podešenih postavki može da uštedi mnogo vremena, pa se mnogi fotografi venčanja, koji moraju da uređuju stotine fotografija, oslanjaju na njih kao na brz način za postizanje popularnog filtriranog ili retro izgleda.

Grupna obrada slika predstavlja još jedan način za unapređivanje radnog procesa. U softveru DPP, umesto da pojedinačno obrađujete svaku fotografiju, možete da iskopirate recept za uređivanje sa jedne slike i da ga primenite na drugu sliku ili grupu slika. Da biste to uradili, izaberite sličicu fotografije sa koje želite da iskopirate postavke, pa izaberite Edit (Uredi) > Copy recipe (Kopiraj recept) na gornjoj traci. (Pored toga, možete da upotrebite Edit (Uredi) > Select and copy recipe settings (Izaberite i kopirajte postavke recepta) da biste izabrali koje postavke želite da kopirate.) Zatim izaberite sličicu ili sličice na koje želite da primenite isti izgled, pa Edit (Uredi) > Paste recipe (Nalepi recept). Nakon što primenite recept ili stil na sliku, uvek možete da primenite dodatna podešavanja ili da se vratite na podešavanja koja su korišćena pri snimanju – upamtite, nijedno uređivanje nije nepovratno.

Pojačavanje pojedinačnih boja – i prebacivanje u crno-belo

Snimak ekrana softvera DPP na kojem je prikazano povećavanje svetline na slici tek venčanog para u zagrljaju.

Pomoću klizača Hue (Nijansa), Saturation (Zasićenost) i Lightness (Svetlina) u softveru DPP možete ciljano da podešavate određene boje. Prevlačenjem narandžastog klizača Lightness (Svetlina) malo udesno možete posvetliti nijanse kože.

Snimak ekrana softvera Adobe® Lightroom® na kojem je prikazana monohromatska slika tek venčanog para ispred trouglaste kolibe.

Konvertovanje serije fotografija sa venčanja u crno-belu tehniku predstavlja odličan način da kreirate kolekciju slika. Nakon konverzije koristite klizače za kanale boja da biste promenili odnos nijansi i dodali kontrast.

U softveru DPP i Lightroom® dostupan je skup komandi za upravljanje bojama Hue (Nijansa), Saturation (Zasićenost) i Lightness (Svetlina). Ti klizači vam omogućavaju da doterate pojedinačne boje na fotografiji kako biste postigli prefinjene i upečatljivije rezultate. Na primer, ako dorađujete fotografiju koja je snimljena na otvorenom, možete da podesite klizače za plavu boju da biste prikaz plavog neba učinili dubljim i bogatijim, odnosno da biste ga posvetlili i smanjili zasićenost, u zavisnosti od stila koji želite da postignete. Takođe možete da poboljšate atmosferu jesenjeg venčanja naglašavanjem narandžaste, žute i crvene. Pomeranje klizača za narandžastu boju za Lightness (Svetlina) samo nekoliko koraka udesno predstavlja koristan trik za poboljšavanje nijansi kože na portretima.

Naravno, možda ne želite nikakve boje. Iako snimci sa rođendana često bolje izgledaju sa živopisnijim nijansama, konvertovanje fotografija sa venčanja u crno-belu tehniku daje im bezvremeni kvalitet koji gledaocima omogućava da se usredsrede na emocije trenutka. Prebacivanje u monohromatsku tehniku takođe može da vam pomogne sa rešavanjem nekih tehničkih problema. Na primer, može da unese postojanost u kolekciju snimaka napravljenih u različito vreme tokom dana venčanja i na različitim lokacijama, kao i da popravi slike snimljene pri visokim ISO osetljivostima ili u uslovima slabog osvetljenja u zatvorenom.

Umesto da izaberete monohromatski stil slike u softveru DPP, kliknite na dugme Monochrome (Monohromatski) u vrhu table za podešavanje nijanse, zasićenosti i svetline. To će vam omogućiti da nastavite da koristite klizače za nijansu, zasićenost i svetlinu za podešavanje pozadinskih boja, odnosno različitih nijansi sive na konvertovanoj slici. Neke slike mogu da izgledaju dosadno i isprano kada ih konvertujete u crno-belu tehniku, ali možete da postignete dinamičnije rezultate korišćenjem klizača za svetlinu, kako biste dodali kontrast i razdvajanje.

Kako budete prolazili kroz različite faze uređivanja fotografije, budite spremni da se vratite nekoliko koraka kako biste doterali promene koje ste već napravili. Na primer, možda će biti potrebno da ponovo podesite ekspoziciju ili da doterate kontrast nakon što promenite boje. Finalni korak je primena blagog izoštravanja. Manje je obično više kada je u pitanju izoštravanje, pa uvećajte važan detalj na 100% kako biste lakše procenili da li ste primenili odgovarajući stepen.


Napisao Markus Hokins


Adobe® and Lightroom® su registrovani zaštićeni trgovački znakovi ili zaštićeni trgovački znakovi kompanije Adobe u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim zemljama.

Slični proizvodi

Srodni članci

 • ŠTAMPANJE

  Najbolji Canon štampači za fotografije

  Bez obzira na to da li želite da prikažete fotografije u ramu, spomenaru ili na nalepnici, pronađite najbolji štampač u skladu sa vašim kreativnim potrebama.

 • ŠTAMPANJE

  Uređivanje fotografija za štampanje

  Unapredite odštampane fotografije uz naš postupni vodič za uređivanje radi štampanja i najbolje postavke za štampanje koje možete da koristite.

 • RESTAURACIJA FOTOGRAFIJA

  Restauracija dragocenih foto-uspomena

  Otkrijte projekat koji pomaže žrtvama poplava u Belgiji popravljanjem slika oštećenih vodom.

 • OSNOVE

  Fotografije za štampanje

  Sedam najbitnijih saveta za snimanje uspomena koje ćete sačuvati odštampane.