Streamline the entire goods delivery process, from picking, packing and shipping to validating proof of delivery.

Realizacija porudžbina

Unapredite kompletan proces isporuke robe, od preuzimanja, pakovanja i transporta do provere dokaza o isporuci.

Na modernom i dinamičnom tržištu, klijenti očekuju da se roba isporučuje brzo, precizno i na vreme.

Stoga, usporavanje usled neefikasnog sistema za obradu porudžbina sklonog greškama može da ima ozbiljan uticaj na vaše poslovanje.

Prednosti naših rešenja za realizovanje porudžbina

Benefits Benefits

Smanjenje ručne obrade porudžbina

Automatizovani radni procesi štede vreme i sprečavaju greške u vezi sa transportom

Benefits Benefits

Skraćivanje vremena do fakturisanja

Brže dobijanje dokaza o isporuci, uz davanje e-potpisa pomoću mobilnog uređaja

Benefits Benefits

Poboljšana usluga za klijente

Efikasnije tehnologije smanjuju troškove, greške i kašnjenja

Benefits Benefits

Ojačavanje bezbednosti i usaglašenosti

Digitalni sistemi bezbedno čuvaju potpise i zapise

Recept za bržu i pametniju isporuku robe

“We now have a more standardised setup that is cheaper, easier to maintain and more flexible.”
Sada imamo standardizovaniji sistem koji je jeftiniji, lakši za održavanje i fleksibilniji.

Friedrich Staller

Generalni direktor, GEV

Izazov

Austrijski dobavljač kuhinjske opreme GEV želeo je brže da obrađuje fakture i obaveštenja o isporuci radi ispunjavanja cilja da za 97% porudžbina isporuka bude dostupna istog dana. Kompanija je tražila digitalno rešenje koje bi ubrzalo radne procese zasnovane na papirnim dokumentima, kao i pružilo viši stepen kontrole i transparentnosti procesa.

“We now have a more standardised setup that is cheaper, easier to maintain and more flexible.”
We developed a tailor-made Order Fulfilment solution, dovetailing Canon’s Document Management platform.

Rešenje

Razvili smo prilagođeno rešenje za realizovanje porudžbina koje predstavlja spoj Canon platforme za upravljanje dokumentima i ESP sistema kompanije GEV, sa ciljem digitalizovanja kompletne dokumentacije u vezi sa porudžbinama i automatskog arhiviranja i označavanja radi brzog i lakog pronalaženja.

Prednosti

Naše rešenje je ubrzalo realizovanje tako što je zaposlenima pomoglo da brže pronalaze obaveštenja o isporuci, kao i skraćivanjem vremena do fakturisanja putem e-potpisa. Pored poboljšavanja bezbednosti i vidljivosti dokumenata, ovaj sistem je takođe unapredio korisnički doživljaj putem jasnijih šablona porudžbina, koje je moguće uređivati.

Our solution sped up fulfilment by helping staff find delivery notes faster

Unapredite poslovanje putem brže i efikasnije obrade porudžbina.


RAZGOVARAJTE SA NAŠIM TIMOM

Kako funkcioniše

Proširite poslovanje bržom i pametnijom obradom porudžbina.

Srodna rešenja