Boost your business by talking to customers more effectively.

Komunikacija sa klijentima

Unapredite poslovanje efikasnijom komunikacijom sa klijentima.

Komunikacija sa klijentima predstavlja ključnu stvar za svaku organizaciju, ali zanemarivanje unapređivanja ovog procesa može da ima ozbiljne posledice po uspeh.

Potrošači u današnje vreme očekuju da im kompanije pruže željene informacije kada to požele, kao i da im budu dostupne na željenom uređaju.

Prednosti bolje komunikacije sa klijentima

Retain customers Retain customers

Zadržavanje klijenata

Stvaranjem bolje, personalizovanije komunikacije

Strengthen branding Strengthen branding

Ojačajte brendiranje

Putem postojanijeg slanja poruka kroz više kanala

Improve efficiency Improve efficiency

Poboljšajte efikasnost

Tako što preduzeće kreira sadržaj za klijente umesto IT odeljenja

Speed up time to market Speed up time to market

Ubrzajte vreme do plasiranja na tržište

Integrisanjem podataka iz zastarelih sistema

Upravljanje i komunikacija sa klijentima: novi pristup

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
Ovo rešenje je poboljšalo našu operativnu produktivnost i povećalo brzinu odgovaranja klijentima.

Alan Watson

Menadžer za odnose sa klijentima, Aegon UK

Izazov

Međunarodna osiguravajuća kompanija Aegon želela je da unapredi način komunikacije sa 2 miliona klijenata u Ujedinjenom Kraljevstvu. Pored priprema za prelazak sa štamparske na digitalnu tehnologiju, kompanija je želela da smanji troškove eksternalizovanjem, uz poboljšavanje bezbednosti podataka i mogućnosti procene.

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
We helped Aegon develop a state-of-the-art inbound and outbound mail processing system

Rešenje

Kompaniji Aegon smo pomogli da razvije vrhunski ulazni i izlazni sistem za obradu pošte, uz automatizovane radne procese za dokumente i elektronsko čuvanje. Ovaj unapređeni sistem za upravljanje dokumentima smešten je u novi, namenski napravljeni eksterni objekat kojim upravlja kompanija Canon.

Prednosti

Naše eksternalizovano rešenje za komunikaciju sa klijentima dovelo je do 50% brže obrade pošte i ukupnog smanjenja cene od 25%. Pored toga što je kompaniji Aegon pomoglo u prelasku sa štamparske na digitalnu tehnologiju, ovo rešenje takođe je unapredilo brzinu i kontrolu nad podacima, a i omogućilo je kompaniji da postigne usklađenost sa propisima.

Customer Communications solution led to 50% faster mail processing and a total 25% cost reduction.

Otkrijte nove načine efikasnije komunikacije sa klijentima.


RAZGOVARAJTE SA NAŠIM TIMOM

Kako funkcioniše

Istražite nove načine za angažovanje klijenata pomoću naših rešenja za digitalnu komunikaciju.

Srodna rešenja