Work faster and smarter by simplifying print management

Usluge upravljanja štampanjem za mala i srednja preduzeća

Radite brže i inteligentnije tako što ćete pojednostaviti upravljanje štampanjem.

U jednom malom ili srednjem preduzeću sa skromnim IT osobljem ili stručnošću za tu oblast, lako je traćiti vreme na dangubno upravljanje štampanjem.

Sem toga što usporava poslovanje, odsustvo upravljanja štampanjem oduzima vam kontrolu potrebnu za uštedu novca i izbegavanje otpada.

Prednosti Usluga upravljanja štampanjem za mala i srednja preduzeća

Benefits Benefits

Eksternalizujte upravljanje štampanjem

Rasteretite zaposlene da bi mogli da se posvete zaista važnim stvarima

Benefits Benefits

Smanjite troškove tako što ćete poboljšati nadzor

Analiziramo vaše navike u vezi sa štampanjem da bismo našli potencijalnu uštedu

Benefits Benefits

Sprečite ugrožavanje poverljivosti podataka

Kontrolišemo vašu uslugu da bismo identifikovali slabe tačke zaštite

Benefits Benefits

Povećajte održivost

Optimizacijom tehnologije smanjuju se količina otpada, utrošak energije i potrošnja papira

Otkrivanje novih načina uštede novca i smanjenja otpada

We saved a million pages in the first three months, while spending less on energy and consumables.
Ostvarili smo uštedu od milion stranica u prva tri meseca, uz manju potrošnju energije i potrošnog materijala.

David Clarkson

Armstrong Watson

Izazov

Računovodstvenoj kompaniji Armstrong Watson iz Ujedinjenog Kraljevstva bilo je potrebno da unapredi uslugu štampe u 14 kancelarija, koja je bila nepouzdana i skupa. Ta kompanija je želela održivo rešenje, koje odražava njene smernice društvene odgovornosti koje imaju veliki uticaj na donošenje odluka u vezi sa klijentima.

We saved a million pages in the first three months, while spending less on energy and consumables.
We helped the firm replace its original, mixed print fleet with just 43 multifunction devices (MFDs)

Rešenje

Ovoj kompaniji smo pomogli da zameni originalni mešani sistem za štampu sa samo 43 višefunkcionalna uređaja kojima se upravlja pomoću uniFLOW softvera kompanije Canon za upravljanje dokumentima i uređajima.

Prednosti

Danas Armstrong Watson ima brži sistem za štampu, koji koristi 70% manje uređaja. To je dovelo do povećanja produktivnosti, 50% manje servisnih problema i velikih ušteda na troškovima. Pored smanjivanja uticaja kompanije na životnu sredinu, ovo rešenje takođe joj je pomoglo da odgovori na potrebe za bezbednošću podataka.

Today, Armstrong Watson has a faster printing system that uses 70% fewer devices.

Otkrijte zašto Usluge upravljanja štampanjem za mala i srednja preduzeća predstavljaju vaš put ka boljem poslovanju.


RAZGOVARAJTE SA NAŠIM TIMOM

Kako funkcionišeKljučna rešenja

We handle your print service and monitor its ongoing performance.

Prenesite stres i rizik upravljanje štampanjem tako što ćete ga eksternalizovati

Upravljamo vašom uslugom štampanja i neprestano joj nadziremo učinak da bismo bili sigurni da uvek optimalno radi.
Otkrijte kako vam naše Usluge upravljanja štampanjem za mala i srednja preduzeća pomažu da radite brže i inteligentnije.