ColorStream 8000 series

Specifikacije

Detaljne specifikacije

Tehnologija

Papir

Zahtevi u vezi sa napajanjem po tornju

Fizički podaci

Zaštita životne sredine

Radni proces

Opcije

Opšte

  1. MICR printing at 600 dpi
  2. Potrošnja po tornju pri tipičnim uslovima štampanja sa 160 m/min u punoj boji na medijima od 90 g/m2, uz širinu štampanja od 560 mm
  3. Potrošnja po tornju pri tipičnim uslovima štampanja sa 160 m/min u punoj boji na medijima od 90 g/m2, uz širinu štampanja od 560 mm
  4. Potrošnja po tornju pri tipičnim uslovima štampanja sa 160 m/min u punoj boji na medijima od 90 g/m2, uz širinu štampanja od 560 mm
  5. Jedinica za obradu papira
  6. Delimično u kombinaciji sa PRISMAproduction