Group of people pouring coulored powder on a woman.
alt text goes here

Precizan i pouzdan automatski fokus

Tehnologija Dual Pixel CMOS AF kompanije Canon pruža impresivno AF praćenje preko 80% kadra horizontalno i vertikalno, uz biranje i kontrolu putem ekrana osetljivog na dodir.

Tehnologija Dual Pixel CMOS AF

Model EOS C200 poseduje specijalno razvijenu tehnologiju automatskog fokusa kompanije Canon, koja koristi dve foto-diode po pikselu da bi proizvela dve nezavisne slike, omogućavajući automatski fokus fazne razlike za glatko, brzo i precizno automatsko fokusiranje.

Canon Dual Pixel CMOS AF demonstration
Close up view of Canon video camera LCD monitor showing touch screen feature

Jednostavno biranje tačaka fokusa na ekranu osetljivom na dodir

Canon LCD ekran osetljiv na dodir veličine 4 inča pruža brzo, intuitivno rukovanje i praćenje i pruža kontrolu samostalnom snimatelju. Dodirnite subjekt u kadru i fokusirajte sliku.

Prepoznavanje lica

Dual Pixel CMOS AF sistem modela EOS C200 poseduje dva režima za praćenje lica koja mogu automatski da detektuju i prate izabrano lice unutar kadra ili da mu daju prioritet nad unapred izabranom tačkom fokusa.

Face Detection

Praćenje objekta sa uzastopnim automatskim fokusom

Dual Pixel CMOS AF sistem kamere EOS C200 može automatski da prati izabrani objekat, obezbeđujući održavanje fokusa prilikom pomeranja.

Picture of a group of people on a boat

Dual Pixel vodič za fokusiranje

4K slike nisu uvek zahvalne kada je reč o ručnom fokusiranju. Funkcija Dual Pixel vodiča za fokusiranje kompanije Canon omogućava korisnicima da ručno zadrže i kontrolišu ključne tačke fokusa sa samopouzdanjem, dodavanjem indikatora za prednji/zadnji fokus izabranoj tački fokusa i obezbeđujući jasan pravac fokusiranja bez devijacije.

photo of man on bike with woman showing face detection feature of video
Canon VDU displaying menu and AF speed

Doterivanje automatskog fokusa

Kompanija Canon dodala je novu funkciju menija za doterivanje automatskog fokusa, koja omogućava korisniku da definiše brzinu i osetljivost automatskog fokusa, pružajući veću fleksibilnost i kontrolu.

Istražite druge prednosti