young-people-programme_246009553137672

Galerija „Snimanje slike u dobre svrhe“

Upečatljive slike sa međunarodnih radionica kompanije Canon

Canon radionice

Canon organizuje mnoštvo radionica, od ulične fotografije do vizuelnog pripovedanja, koje mladim ljudima (između 18 i 35 godina) omogućavaju da unaprede veštine i zabeleže priče i probleme iz svakodnevnog života. Takođe organizujemo radionice za osobe između 13 i 18 godina, koje im pružaju veštine i alatke za razvijanje vizuelnog glasa u vezi sa lokalnim i globalnim problemima koji su im važni.

UN akciona kampanja za ciljeve održivog razvoja

Organizovanjem tih radionica kompanija Canon pruža podršku UN akcionoj kampanji za ciljeve održivog razvoja, što je specijalna inicijativa generalnog sekretara UN usmerena ka inspirisanju i povezivanju ljudi da se pridruže globalnom pokretu i angažuju se za ciljeve održivog razvoja. Ova kampanja okuplja UN, nacionalne i lokalne vlade, grupe mladih, organizacije civilnog društva, medije i privatni sektor pozivima na akciju, angažovanjem više faktora i inovativnim i kreativnim platformama. #Act4SDGs

Saznajte više