CANON RAZVOJNI PROGRAM ZA STUDENTE

TAKMIČENJE 2021.

Organizator i učesnici

Organizator je Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB („Organizator“);
1. Kompanija koja obrađuje podatke je Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland.
2. Svi učesnici („Učesnici“) moraju da budu stariji od 18 godina 9. juna 2021, da su započeli ili završili obrazovni program tokom akademske godine 2020–2021, odnosno da su tokom istog perioda bili na praksi u agencijama ili časopisima; dokaz o upisu na obrazovnu instituciju ili o praksi u agenciji / časopisu, odnosno kopija studentskog indeksa služi za određivanje ispunjavanja uslova i prihvatanje prijave.
3. Zaposleni Organizatora i njegovih podružnica, njihove porodice, agenti i druge strane direktno uključene u ovaj Program i sponzorstvo ne ispunjavaju uslove za učestvovanje.
4. Prijavljivanjem za ovaj Canon digitalni razvojni program za studente („Takmičenje“), smatra se da su svi učesnici pristali da ih obavezuju ovi uslovi i odredbe, osim u slučaju pisanog obaveštenja o suprotnom.

ŠTA JE CANON RAZVOJNI PROGRAM ZA STUDENTE?

5.1 250 učesnika će biti izabrano među prijavljenima, sa prebivalištem u jednoj od dole navedenih zemalja ili uz preporuku lokalne Canon organizacije: 


• Albanija 
• Alžir
• Angola
• Jermenija
• Austrija
• Azerbejdžan
• Bahrein
• Belorusija
• Belgija
• Benin
• Bosna i Hercegovina
• Bocvana
• Bugarska
• Burkina Faso
• Burundi
• Kamerun
• Zelenortska ostrva
• Centralnoafrička Republika
• Čad
• Komori
• Hrvatska
• Kipar
• Češka Republika
• Demokratska Republika Kongo
• Danska
• Džibuti
• Egipat
• Ekvatorijalna Gvineja 
• Eritreja
• Estonija
• Etiopija
• Finska
• Francuska
• Gabon
• Gruzija
• Nemačka
• Gana
• Grčka
• Gvineja
• Gvineja Bisao
• Mađarska
• Mađarska
• Iran
• Irak
• Irska
• Izrael
• Italija
• Obala Slonovače
• Jordan
• Kazahstan
• Kenija
• Saudijska Arabija
• Kosovo
• Kuvajt
• Kirgistan
• Letonija
• Liban
• Lesoto
• Liberija 
• Libija
• Litvanija
• Luksemburg
• Madagaskar
• Malavi
• Mali
• Malta
• Mauritanija 
• Mauricijus
• Majote
• Moldavija 
• Crna Gora 
• Maroko
• Mozambik
• Namibija
• Holandija
• Niger 
• Nigerija
• Severna Makedonija
• Norveška
• Oman
• Poljska
• Portugalija
• Katar
• Republika Kongo
• Reunion
• Rumunija
• Rusija
• Ruanda
• Sveta Jelena
• Sao Tome i Prinsipe
• Saudijska Arabija
• Senegal
• Srbija
• Sejšeli
• Sijera Leone
• Slovačka
• Slovenija
• Somalija
• Južnoafrička Republika
• Južni Sudan
• Španija
• Sudan
• Svazilend
• Švedska
• Švajcarska
• Sirija
• Tadžikistan
• Tanzanija 
• Gambija 
• Togo
• Tunis
• Turska
• Turkmenistan 
• Uganda
• Ukrajina
• Ujedinjeni Arapski Emirati
• Ujedinjeno Kraljevstvo
• Uzbekistan
• Zapadna Sahara
• Jemen
• Zambija
• Zimbabve

5.2 Nakon pregledanja izabrani će postati „Učesnici“, i 250 studenata će biti primljeno u Canon digitalni razvojni program za studente („Program“). Pojedinačno pripremno pregledanje prezentacija portfolija od strane profesionalaca iz branše odvijaće se na daljinu tokom jula i avgusta. Od 1. do 4. Septembra 2021. u digitalnom onlajn okruženju, ključne aktivnosti za Učesnike će uključivati:
• Namenska predavanja, prezentacije i seminare
• Grupna pregledanja portfolija od strane profesionalaca iz branše (fotografi, urednici fotografije, kustosi, novinari)
• Prilike za ostvarivanje kontakata sa predstavnicima industrije snimanja slike i medijske industrije koje će predstaviti kompanija Canon

5.3 Zvanični i jedini jezik inicijative je engleski, neće biti ponuđene usluge prevoda, potrebno je da Učesnici imaju odgovarajući nivo poznavanja engleskog da bi imali koristi od Programa, neophodne alatke i odgovarajuće veštine za prisustvovanje digitalnim onlajn skupovima. 

5.4 Svi učesnici će biti predstavljeni relevantnim lokalnim Canon organizacijama po zemljama.

KAKO DA UČESTVUJETE

6. Učestvovanje je besplatno. Da bi postali pobednici i bili izabrani za učestvovanje u Programu, od svih Prijavljenih se očekuje da pošalju portfolije putem URL adrese (canon-europe.com/student) od 1. aprila 2021. do 9. juna 2021. Potrebno je da Prijavljeni pošalju portfolio do dve (2) priče/projekta, svaki sa najviše dvadeset (20) pravilno označenih fotografija.
7. Prijavljeni će sa portfoliom poslati dodatnu dokumentaciju (PDF) u vezi sa pričom/projektom ili studijama, a koja uključuje:
• Biografiju;
• Motivaciono pismo za učestvovanje u Programu;
• Ako je izvodljivo, pismo preporuke profesora/škole/agencije/časopisa;
• Studentski indeks i/ili potvrda škole/univerziteta (ili o praksi u agenciji/časopisu) koja potvrđuje upis u akademskoj godini 2020–2021.

8. Nekompletne, nevažeće ili neispravne prijave, odnosno prijave koje stignu nakon krajnjeg datuma 9. juna 2021. 23:59 (GMT), neće biti uzete u obzir za učestvovanje u Programu;
Samo od Prijavljenih koji budu izabrani da postanu Učesnici tražiće se da pošalju sledeće između 18. juna i 30. juna 2021:
• Potvrda učestvovanja u Programu;
• Slika pasoša i/ili ID kartice radi provere starosti.

U slučaju da Učesnici ne potvrde učestvovanje i/ili ne pošalju potrebnu dokumentaciju do 30. juna 2021, isteći će rok za ispunjavanje uslova za učestvovanje u Programu.

ZAHTEVI ZA PRIJAVU

9. Sve fotografije moraju da budu originalne i snimljene od strane Prijavljenog;

10. Fotografije/prijave koje šalju Prijavljeni ne smeju da sadrže:

i. ništa što na bilo koji način može da se smatra nelegalnim ili može da krši prava bilo koje treće strane;

11. Prijavljeni se takođe slažu da sa njima kontaktira Organizator i njegovi delegati u svrhu administracije Takmičenja, odnosno ako Organizator želi da razgovara o drugim načinima korišćenja slika poslatih za Takmičenje.

12. Organizator zadržava pravo da diskvalifikuje nekompletne ili nečitljive prijave, odnosno one koje na drugi način ne ispunjavaju gornje zahteve.

GARANCIJE

13. Slanjem prijave, Prijavljeni garantuje da: 
1. Prijavljeni je jedini autor fotografija; 
2. Prijavljeni je vlasnik prava na fotografije; 
14. Organizator garantuje sledeće:
1. Postupaće u okviru prava dodeljenih u skladu sa ovim uslovima i odredbama;
2. Organizator može da koristi vaše ime i odabrane slike u svrhu oglašavanja, promocije i publiciteta kompanije Canon, digitalnog razvojnog programa za studente i drugih edukativnih inicijativa kompanije Canon bez dodatne kompenzacije. U tom slučaju, Organizator će kontaktirati Učesnika kako bi tražio dozvolu od Učesnika u skladu sa članom 11. Takva dozvola ne može da se uskrati bez razloga.

SELEKCIJA

15. Nakon krajnjeg datuma, 9. juna 2021, nezavisni žiri koji čine zaposleni u kompaniji Canon i/ili drugi profesionalci iz branše izabraće Učesnike od svih prijava, koji će biti primljeni u Canon digitalni razvojni program za studente 2021. Poslati materijal će se pregledati prema sledećim kriterijumima: dokumentarna i pripovedačka veština portfolija, autentičnost, priča, biografija, motivaciono pismo, pismo prezentacije i ukupni kvalitet portfolija.

16. Učesnici koji ispunjavaju uslove i imaju kvalifikovane prijave biće izabrani i obavešteni o ishodu pregleda do 30. juna 2021.

NAGRADA

17. Izabrani studenti, Učesnici, učestvovaće u Canon digitalnom razvojnom programu za studente, čime će dobiti pristup namenskim predavanjima, recenzije portfolija i ostvarivanje kontakta sa profesionalcima iz branše, sve u digitalnom onlajn formatu („Nagrada“).

18. Organizator zadržava pravo da objavi ime, grad i zemlju Učesnika, odnosno da javno prenosi prezentaciju dodele nagrade nakon datuma završetka Programa. Ako Učesnik ne želi da se ti podaci objavljuju, o tome mora da obavesti Organizatora u vreme slanja prijave.

19. Nagrada ne može da se prenese niti da se zameni za alternative u vidu gotovine ili kredita za ponuđenu Nagradu. Ako ponuđena Nagrada nije dostupna usled više sile, Organizator zadržava pravo da izmeni Program.

20. Neće se smatrati da Organizator krši ove uslove i odredbe, niti će snositi odgovornost za kašnjenje ili nemogućnost izvršavanja bilo kojih obaveza u skladu sa ovim uslovima i odredbama ako je do tog kašnjenja ili nemogućnosti došlo usled događaja, okolnosti ili uzroka koji su izvan razumne kontrole, uključujući, bez ograničenja, požar, poplave, embargo usled pandemije, rat, ratne operacije (bez obzira na to da li je rat proglašen), terorističke postupke, pobune, nemire, javna okupljanja, štrajkove, zatvaranja ili druge prekide rada, Božija dela ili dela, propuste ili kašnjenja od strane bilo koje državne institucije („Viša sila“).
21. U slučaju prijema, odabrani studenti moraju da budu dostupni za učestvovanje u Canon digitalnom razvojnom programu za studente 2021 od 1. septembra do 4. septembra 2021. 
22. Svaki odbijeni ili nepotvrđeni prijem Organizator može da dodeli drugim Prijavljenim osobama isključivo prema svom nahođenju.

LIČNI PODACI

23. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je Kontrolor podataka u pogledu bilo kakvih ličnih podataka koje šalju Prijavljene osobe. Poslati lični podaci se čuvaju bezbedno i mogu da budu prebačeni na bezbedni server izvan Evropskog ekonomskog prostora.
24. Lični podaci prikupljeni od Prijavljenih osoba podležu korisničkoj politici privatnosti kompanije Canon https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

25. Organizator zadržava pravo da odbije da prihvati bilo koju ponudu ili da nadoknadi punu vrednost Nagrade ako smatra da je došlo do zloupotrebe ili kršenja uslova i odredbi ovog Takmičenja.

26. Organizator neće snositi odgovornost ni za kakav gubitak, oštećenje ili povredu bilo koje prirode kod bilo kojeg učesnika nastalu tokom ovog takmičenja. Međutim, ništa u ovim pravilima ne može da isključi ili ograniči odgovornost Organizatora za lične povrede ili smrt usled dokazanog nemara njegovih zaposlenih ili izvođača.

27. U slučaju spora u vezi sa tumačenjem ili implementiranjem pravila za bilo koju stvar povezanu sa takmičenjem, odluka Direktora Organizatora je finalna i neće biti nikakve korespondencije.
28. Svi porezi ili nameti koje lokalna vlada primeni na pojedinačnog Učesnika kao rezultat njegovog učestvovanja u Programu biće kompenzovani od strane Organizatora (ili lokalne povezane kompanije, ako je primenljivo).

NADLEŽNOST

29. Na ove uslove i odredbe i sve sporove nastale usled njih ili u vezi sa njima primenjivaće se i tumačiće se u skladu sa zakonima Holandije i biće u neekskluzivnoj nadležnosti sudova u Amsterdamu.

Verzija I, ažurirana [8. marta 2021.]

Možda će vas takođe interesovati

Saznajte više o različitoj opremi i alatkama koji mogu da vam pomognu da od studenta postanete profesionalac.