Kartridži serije GI – MSDS

Preuzmite list sa bezbednosnim podacima za materijal (MSDS)

Da biste preuzeli list sa bezbednosnim podacima za materijal (MSDS) za svoj proizvod, ispod izaberite kartridž sa tonerom serije GI.


U kompaniji Canon neprekidno pratimo promene zakona o hemikalijama i preduzimamo mere da poboljšamo efikasnost i da smanjimo uticaj na životnu sredinu – ako primetite bilo kakva neslaganja između podataka na pakovanju proizvoda i listova sa bezbednosnim podacima koji su navedeni u nastavku, nemojte oklevati da nam se obratite putem e-pošte: sustainability@canon-europe.com