CanoScan 4400F

Specifikacije proizvoda

Saznajte više o Canon CanoScan 4400F, njegovim karakteristikama i mogućnostima.