Pravila privatnosti poslovnog klijenta

Canon – obaveštenje o privatnosti

Ovo obaveštenje o privatnosti objašnjava kako obrađujemo lične informacije koje prikupljamo od naših klijenata i potencijalnih klijenata kada koriste usluge kompanije Canon, posećuju naše događaje ili prostorije, prijavljuju se na naše biltene ili koriste naše veb stranice, aplikacije, platforme i usluge na koje se odnosi ovo obaveštenje o privatnosti (naše „Usluge“).

Canon je kontrolor podataka za vaše lične informacije, tj. entitet koji određuje „svrhu i način“ obrade ličnih informacija koje se obrađuju o vama, odnosno drugim rečima, svrhe u koje Canon obrađuje vaše lične informacije i način na koji se one obrađuju. Dodatne informacije o kompaniji Canon potražite u odeljku „Definicija kompanije Canon“ u poglavlju 12 ovog obaveštenja o privatnosti.


Sadržaj

 1. 1. Kada je ovo obaveštenje o privatnosti primenljivo
 2. 2. Informacije koje prikupljamo i kako ih koristimo
  1. 2.1. Pružanje onlajn naloga
  2. 2.2. Odgovaranje na upite klijenata
  3. 2.3. Upravljanje događajima
  4. 2.4. Informisanje o vašim aktivnostima
  5. 2.5. Za potrebe ispunjavanja
  6. 2.6. Pronalaženje novih klijenata
  7. 2.7. Slanje anketa i korišćenje rezultata za poboljšavanje naših proizvoda i usluga.
  8. 2.8. Informacije o kupovini
  9. 2.9. Informacije o plaćanju
  10. 2.10. Kolačići i druge tehnologije
  11. 2.11. Pravni i regulatorni zahtevi i druge poslovne svrhe
 3. 3. Pravna osnova za korišćenje vaših ličnih podataka
  1. 3.1. Naš opravdani interes
 4. 4. Kako delimo vaše informacije
  1. 4.1. U kompaniji Canon
  2. 4.2. Izvan kompanije Canon, sa našim partnerima i trećim stranama
 5. 5. Kako štitimo vaše informacije
 6. 6. Marketinška komunikacija
 7. 7. Kako da iskoristite svoja prava
 8. 8. Zadržavanje vaših informacija
 9. 9. Vaše obaveze
 10. 10. Promene u ovom Obaveštenju o privatnosti
 11. 11. Kontaktiranje kompanije Canon
 12. 12. Definicija kompanije Canon i njenih podružnica

1. Kada je ovo obaveštenje o privatnosti primenljivo 

Sledeće Usluge podležu ovom Obaveštenju o privatnosti:

 • Popunjavanje obrasca na nekoj od naših aplikacija ili veb stranica.
 • Obraćanje nama putem funkcije za pozivanje ili onlajn ćaskanja
 • Kupovina ili raspitivanje o proizvodima i/ili uslugama kompanije Canon, bez obzira na to da li je onlajn ili oflajn.
 • Učestvovanje u istraživanju, na primer u anketi.
 • Korišćenje jednog od naših servisnih portala.
 • Prisustvovanje nekom od naših događaja ili boravak na nekom od naših štandova na događaju.
 • Dobijanje upita od vas, na primer o popravci ili nadogradnji usluge ili proizvoda koju nudimo, kao i ispunjavanje naših obaveza prema vama.
 • Naš marketing robe i usluga za koje smatramo da mogu da budu zanimljivi vama i vašem preduzeću.

2. Informacije koje prikupljamo i kako ih koristimo 

Lične podatke prikupljamo u sledećim okolnostima:

 • Kada pokažete interesovanje za proizvod ili uslugu koju mi nudimo: Prikupićemo vaše poslovne podatke za kontakt. Na primer, ako nam se obratite onlajn, posetite naš štand na događaju i/ili nas pozovete u vezi sa potencijalnom uslugom ili proizvodom, zabeležićemo vaše podatke kako bismo mogli da obradimo vaš upit, kao i da ponudimo druge proizvode i usluge koji mogu da budu zanimljivi vašem preduzeću.
 • Pošto se registrujete za uslugu koju nudimo: Od vas ćemo tražiti određene lične podatke koji su neophodni za kreiranje naloga za portal usluge i za pružanje naših Usluga. Neka od tih polja su označena kao obavezna. Ako ne navedete informacije koje su označene kao obavezne, možda nećemo moći da vam pružimo sve usluge ili deo njih.
 • Prilikom korišćenja naših usluga: Možemo da prikupljamo i obrađujemo lične podatke u vezi sa vašim korišćenjem tih Usluga da bismo poboljšali opšte iskustvo i ispunili svoje obaveze prema vama.
 • Prilikom istraživanja tržišta i pronalaženja potencijalnih kupaca: Da bismo bili sigurni da ciljamo odgovarajuću poslovnu publiku, možemo povremeno da kupujemo marketinške liste i druge baze podataka koje pružaju kontakt-podatke. One mogu da sadrže vaše ime, poslovnu e-adresu i poslovni broj telefona. Međutim, ne kupujemo marketinške liste koje sadrže vaše privatne podatke za kontakt izvan posla.
 • Da bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo i opšti kvalitet naših Usluga: Posedovanje osnovnih ličnih podataka omogućava nam da personalizujemo svaku komunikaciju koju vam šaljemo. Na primer, prikupljamo informacije o vašoj poziciji da bismo obezbedili marketinški materijal koji je relevantan za vašu ulogu u preduzeću.

U nastavku slede detalji o načinu na koji koristimo informacije koje prikupljamo u ovim okolnostima.

2.1. Pružanje onlajn naloga 

Ovo su lični podaci koje nam dajete prilikom postavljanja onlajn naloga (na primer, naši portali za usluge) koji vas lično identifikuju umesto vašeg preduzeća, kao što su ime, pozicija u preduzeću, poslovna e-adresa ili broj telefona. Postoji nekoliko razloga zbog kojih su nam ti podaci potrebni:

 • Da bismo potvrdili vaš identitet i pomogli pri identifikaciji korisnika: Na primer, e-adresa može da služi kao korisničko ime za prijavljivanje na onlajn nalog i pristup Uslugama kompanije Canon.
 • Da bismo slali važna obaveštenja: Na primer, tražimo vašu e-adresu da bismo mogli da vam pošaljemo potvrdu vaših porudžbina ili ažuriranja za usluge. Takođe vam šaljemo informacije u vezi sa kupovinama ili promenama odredbi, uslova i smernica.

2.2. Odgovaranje na upite klijenata 

Vaši lični podaci biće obrađeni radi odgovaranja na upite i pomoći pri identifikaciji korisnika. Na primer, vaši kontakt-podaci će se prikupljati kada pošaljete obrazac za poziv ili koristite naše funkcije za ćaskanje sa klijentima, a zatim će se kasnije koristiti kao identifikator. Kad god popunite obrazac na našoj veb stranici ili u aplikaciji, možemo da skladištimo relevantne podatke o identitetu kako bismo mogli da pratimo istoriju vaših upita i da ga efikasnije obradimo.

2.3. Upravljanje događajima 

Prikupljamo vaše podatke da bismo vas registrovali za događaj, vebinar ili seminar za koji ste pokazali interesovanje, obradili vašu uplatu za ovaj događaj (gde je primenljivo) i obezbedili vam relevantne materijale za taj događaj:

Na primer, u zavisnosti od toga koja vrsta događaja je u pitanju, prikupljamo vaše ime, broj telefona (navedite isključivo poslovni broj telefona), kontakt-podatke za hitne slučajeve (gde je to apsolutno neophodno), zahteve u vezi sa ishranom i sve druge informacije neophodne da bismo vam pružili najbolje iskustvo.

2.4. Informisanje o vašim aktivnostima 

2.4.1. Aktivnost pregledanja, informacije o uređaju i interakcija 

Ponekad beležimo detalje o vašim radnjama (na primer, ponovljene posete stranici, interakcije, ključne reči, proizvodnja onlajn sadržaja) kada pristupate našim Uslugama i koristite ih kako bismo vremenom stvorili „sliku“ o klijentu. Takođe uključuje informacije o uređajima i metodama koje koristite za interakciju sa Uslugama i sadržajem kompanije Canon, uključujući preko portala za usluge.

Informacije o ponašanju (kao što je vaša aktivnost pregledanja) možemo da kombinujemo sa vašim ličnim podacima, ali nećemo da čuvamo nikakve lične podatke u vezi sa poljima koja ste ostavili praznim tokom procesa registracije. Kada korišćenje informacija koje vas lično identifikuju nije neophodno radi ostvarivanja ciljeva navedenih u ovom odeljku, obrađujemo samo informacije o ponašanju na zbirnoj osnovi.

Informacije o vašem operativnom sistemu i internet pregledaču beležimo kada posetite veb stranicu kompanije Canon ili koristite naše Usluge, uključujući informacije koje se automatski evidentiraju kada koristite naše Usluge (na primer, zahtevane informacije, vremenska oznaka, IP adresa i gde je to primenljivo i neophodno, razni identifikatori mrežne infrastrukture i servera).

Obrađujemo informacije o ponašanju, uređaju i interakcijama u sledeće svrhe:

 • Pružanje, održavanje, zaštita i poboljšavanje proizvoda i Usluga, kao i razvoj novih:
  • Na primer, informacije o načinu na koji pregledate naše veb stranice ili pretražujete proizvode mogu da se upotrebe za analiziranje podataka i istraživanje, za stvaranje boljeg korisničkog doživljaja, pružanje relevantnijih rezultata pretrage ili strukturiranje načina na koji se informacije prikazuju u našim Uslugama.
  • Kada instalirate aplikaciju kompanije Canon za mobilni uređaj, jedinstveni broj aplikacije (zajedno sa informacijama o uređaju) šalje se kompaniji Canon, što nam olakšava održavanje aplikacija i Usluga, kao i pružanje automatskih ispravki.
 • Poboljšavanje korisničkog doživljaja i ukupnog kvaliteta naših Usluga:
  • Vaše aktivnosti, kao što su stranice koje posećujete ili stavke koje pregledate informišu nas o tome šta vam je važno i najzanimljivije u našim Uslugama kako bismo doživljaj prilagodili onome što vam je najvažnije i prikazivali personalizovani sadržaj.
  • Identifikatori uređaja i platforme ukazuju nam na to koji uređaj koristite za pristupanje našim Uslugama kako bismo ih prilagodili i optimizovali za uređaj i unapredili opšti korisnički doživljaj (na primer, pružanje relevantnijeg sadržaja i oglašavanja na uređaju ili u pregledaču koji koristite).
  • Lokalno čuvanje podataka na vašem uređaju omogućava nam da poboljšamo stvari poput performansi veb stranice i učitavanja sadržaja čak i kada ste oflajn.
 • U skladu sa zahtevima primenljivog zakona, da bismo vam pružali marketinšku komunikaciju, na primer, relevantniji sadržaj i ponude i najnovije vesti o proizvodima i događajima za koje smatramo da će zanimati vas i vaše preduzeće:
  • Na primer, praćenje linka ka uputstvu iz marketinške e-poruke ili praćenje kompanije Canon na Facebook-u ili Twitter-u.
  • Ako razumemo kako i gde imate interakciju sa kompanijom Canon, možemo da vam pružimo personalizovanije i korisnije informacije putem željenih kanala komunikacije.
 • Da biste zaštitili druge korisnike i kompaniju Canon:
  • Možemo da pratimo neuobičajene ili sumnjive aktivnosti u Canon uslugama, kao što je automatizovana zloupotreba, kako bismo brzo reagovali i obaveštavali vas o potencijalno zlonamernim aktivnostima u vezi sa vašim nalogom.
  • Lične informacije takođe možemo da koristimo za internu proveru, kako bismo ispunili primenljive zakonske zahteve.

2.4.2. Detalji o proizvodu, korišćenje proizvoda i istorija podrške 

To su informacije o vašim Canon proizvodima ili rešenjima (kao što su pružene usluge, softverske aplikacije, model proizvoda, serijski broj i datum kupovine), o tome kako se podešavaju i koriste Canon proizvodi ili rešenja (npr. korisničko podešavanje i željene postavke, instalacija i integracija ili druge postavke) i našim uslugama, kao i detalji o korisniku ili uslugama kojima se upravlja, aktiviranim licencama, garanciji i servisnim interakcijama sa kompanijom Canon. Ponekad su te informacije povezane sa vašim poslovanjem, ali u drugim slučajevima moraju da bude povezane sa vama lično (na primer, naši klijenti profesionalni fotografi).

Neke od informacija iz ove kategorije ne spadaju u lične informacije, ali primenjujemo sve neophodne mere zaštite kako bismo garantovali i privatnost tih informacija. Te podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

 • Da bismo vam pružili korisnije informacije, relevantniji sadržaj i ponude, kao i najnovije vesti o našim proizvodima, rešenjima, uslugama i događajima: Na primer, personalizovane i korisne informacije, kao što su stručni saveti, resursi za učenje, ažuriranja softvera, vodiči za instalaciju ili korisnički priručnici ili detalji o relevantnim kursevima obuke.
 • Da bismo pružili, održavali, štitili i poboljšavali proizvode i usluge i razvili nove: Razumevanje načina na koji naši klijenti koriste naše proizvode pomaže nam da identifikujemo funkcije koje je potrebno da poboljšamo ili dodamo budućim proizvodima.
 • Rešavanje potencijalnih problema sa proizvodima i Uslugama kompanije Canon:
  • Potrebne su nam informacije o vašem proizvodu kako bismo mogli efikasnije da odgovaramo na vaše upite i da vam pružamo informacije koje su relevantne za proizvod kompanije Canon koji posedujete.
  • Ako smo upoznati sa operativnim sistemom koji koristite, možemo efikasnije da rešavamo probleme iz vaših upita. Na primer, tako što ćemo vam pružiti informacije za preuzimanje relevantnog upravljačkog programa.
  • Te informacije koristimo da bismo procenili da li vaš Canon proizvod ispunjava uslove za pružanje usluge u garantnom roku.

2.5. Za potrebe ispunjavanja 

Da bismo podržali vaše preduzeće i izvršili naš ugovor o Uslugama sa vama, možda ćemo morati da prikupimo lične podatke radi dogovora o popravkama, ispunjenju porudžbina i obavljanju usluga. Potrebno je da dogovorimo sastanke da bismo to uradili, pa je potrebno da imamo kontakt-podatke osobe u vašem preduzeću. U primere spadaju:

 • prilikom evidentiranja poziva radi dogovora o popravci ili servisiranju;
 • kada popunite obrazac koji vam pošaljemo u vezi sa nekim od naših proizvoda, uključujući onlajn verzije;
 • pružanje informacija o uslugama kojima se upravlja, kao što su izveštavanje, korišćenje i primena;
 • validacija identiteta radi verifikacije za AML/KYC;
 • kada detektujemo probleme sa vašim Canon softverom ili hardverom o kojima je potrebno da razgovaramo sa vama; i
 • prilikom organizovanja poseta lokaciji ili preuzimanja opreme.

Kada moramo da izvršimo tehničke operacije na vašoj IT infrastrukturi, možemo da imamo pristup ličnim podacima koje čuva vaša organizacija. Kada koristimo treće strane za naše aktivnosti realizovanja, obavezno biramo pouzdane partnere koji dele iste vrednosti kao i mi.

U zavisnosti od vaše uloge, možda ćemo morati da koristimo vaše informacije da bismo vas kontaktirali u vezi sa dostupnošću onlajn usluge (na primer, ažuriranja koja se odnose na periodično održavanje) ili promenama tih usluga.

2.6. Pronalaženje novih klijenata 

Da bismo naše proizvode i usluge ponudili drugima koji su možda zainteresovani za njih, ponekad dobijemo vaše kontakt-podatke od naših partnera u industriji, kao i profesionalnih tela koja preduzećima pružaju te informacije. Kada na ovaj način dobijemo kontakt-podatke, obezbeđujemo da vaši kontakt-podaci nisu deo neke nacionalne usluge za odbijanje saglasnosti.

2.7. Slanje anketa i korišćenje rezultata za poboljšavanje naših proizvoda i usluga 

Kompanija Canon i njeni partneri povremeno našim klijentima šalju ankete i obrasce za povratne informacije. Kada navedete ime i kontakt-podatke, možemo da ih koristimo da odgovorimo na povratne informacije, da vam pružimo informacije za koje mislimo da će vas zanimati u skladu sa datim odgovorima i da vas dodamo u našu marketinšku bazu podataka (možete da odustanete od ovoga tokom ankete, ako vas ne zanima).

Naši partneri mogu, gde je to dozvoljeno, da odluče kako da koriste vaše informacije za anketiranje. U tom slučaju, kompanija Canon nema kontrolu nad korišćenjem vaših ličnih informacija i više ne podležete ovom obaveštenju o privatnosti. Pročitajte smernice za privatnost tih partnera da biste dobili više informacija o njihovim praksama privatnosti ili o tome kako da se odjavite.

2.8. Informacije o kupovini 

Vodimo evidenciju o robi i uslugama koje kupujete preko Canon usluga. To nam pomaže da pružamo, održavamo, štitimo i poboljšavamo proizvode i usluge, kao i da razvijamo nove. Takođe šaljemo važna obaveštenja, kao što su informacije o kupovinama ili promenama odredbi, uslova i smernica.

2.9. Informacije o plaćanju 

Ne obrađujemo niti čuvamo podatke o banci ili kreditnoj/debitnoj kartici prilikom kupovine robe i usluga preko Canon usluga. Plaćanja za kupovine se vrše putem platformi za plaćanje trećih strana, koje ne dele vaše bankarske podatke sa kompanijom Canon.

2.10. Kolačići i druge tehnologije 

Kolačići i slične tehnologije (npr. veb svetionici) predstavljaju male komade informacija koji služe za čuvanje tehničkih i/ili ličnih podataka, identifikovanje korisnika usluge i pružanje određenih funkcija. Da biste saznali više o kolačićima koje koriste naše Usluge i tome kako da ih odbijete, pogledajte smernice u vezi sa kolačićima za svaku od Usluga kojima možete da pristupite sa početnih stranica naših veb lokacija ili iz relevantnih odeljaka naših aplikacija.

2.11. Pravni i regulatorni zahtevi i druge poslovne svrhe 

Ponekad je potrebno da obrađujemo vaše lične informacije kako bismo postupali u skladu sa važećim zakonima i propisima, na primer, kada imamo obavezu da prijavimo sumnju na prevaru.

Takođe mogu da postoje druge poslovne svrhe za obradu vaših informacija, uključujući pregovore, zaključivanje i sprovođenje ugovora, upravljanje nalozima i evidencijom, pružanje podrške aktivnostima korporativne društvene odgovornosti, pravnim, regulatornim i internim istragama.

3. Pravna osnova za korišćenje vaših ličnih podataka 

Canon će obrađivati vaše lične informacije samo kada postoji pravna osnova za to.

Pravna osnova će zavisiti od toga za koje od gornjih svrha prikupljamo i koristimo vaše lične informacije. U skoro svakom slučaju, pravna osnova će biti zasnovana na sledećem:

 • Opravdani poslovni interesi kompanije Canon: Gde je neophodno da kompanija Canon razume svoje klijente, promoviše svoju robu, proizvode i Usluge i da efikasno funkcioniše kao multinacionalni dobavljač IT usluga i proizvođač proizvoda za obradu slike, fotografiju, proizvoda za upravljanje informacijama i dokumentima, rešenja i Usluga. Više informacija potražite u odeljku 3.1 u nastavku.
 • Sprovođenje ugovora sa vašim preduzećem: Gde ste od nas poručili ili tražili proizvode ili Usluge, pa moramo da koristimo kontakt podatke kako bismo obradili vašu porudžbinu i isporučili proizvode ili Usluge.
 • Usaglašenost sa zakonom: Tamo gde kompanija Canon podleže pravnoj obavezi i mora da koristi vaše lične informacije kako bi se usaglasila sa tom obavezom.
 • Pristanak: Na primer, gde ste nam dobrovoljno dali informacije da biste se prijavili za takmičenje. Pristanak možete da povučete u bilo kom trenutku na stranici za privatnost kompanije Canon Europe

3.1 Naš opravdani interes 

Opravdani interesi kompanije Canon obuhvataju situacije kada je potrebno da kompanija Canon razume svoje klijente uz dovoljnu količinu detalja kako bismo mogli da kreiramo i predstavljamo nove proizvode i Usluge, kao i da svojim klijentima ponudimo bolje iskustvo. Na primer:

 • Analitiku sprovodimo na ovoj pravnoj osnovi jer je ona neophodna da bismo vam pružili prilagođeno iskustvo i da bismo mogli da poboljšavamo, održavamo i upravljamo proizvodima i Uslugama na način koji ispunjava vaša očekivanja kao klijenta;
 • Potrebno je da koristimo vaše informacije kako bismo bolje podržali vašu organizaciju i održavali proizvode i usluge koje koristite;
 • Koristimo tehnologiju upravljanja rukovođenjem i kampanjama kako bismo lakše analizirali način na koji naši klijenti komuniciraju sa nama i na kraju vam pružili relevantniji i zanimljiviji sadržaj;
 • Angažovani smo na razvoju proizvoda kako bismo poboljšali svoje proizvode i usluge i koristićemo vaše povratne informacije, ankete i druge informacije, kao deo ovog procesa; i
 • Kao i većina preduzeća, gde je to dozvoljeno, plasiramo nove proizvode i usluge za koje smatramo da mogu da vas interesuju, uvek uz opciju za odjavljivanje.

4. Kako delimo vaše informacije 

4.1. U kompaniji Canon 

Ograničavamo pristup ličnim podacima osobama unutar naše grupe kompanija koje imaju „potrebu da znaju“ takve informacije. Na primer, možemo da prosleđujemo lične podatke koje prikupljamo o vama našim lokalnim prodajnim preduzećima ili lokalnim servisnim centrima da bismo vam pružili Usluge tamo gde se nalazite.

4.2. Izvan kompanije Canon, sa našim partnerima i trećim stranama 

Kompanija Canon može da deli vaše lične informacije sa svojim podružnicama (kao što je definisano u članu 12 ovih Smernica) radi sopstvene upotrebe u vezi sa prodajom, odnosno poboljšavanjem Canon robe i usluga. Vaše informacije takođe mogu da se dele sa podružnicama kompanije radi reklamiranja Canon robe i usluga vama, ako ste dali pristanak za prijem direktne marketinške komunikacije od kompanije Canon. Vaši lični podaci koje prikuplja kompanija Canon kada koristite naše Usluge ili kupujete našu robu, mogu da se dele ili otkrivaju Canon partnerskim kompanijama, osim kompanije Canon i njenih podružnica, u svrhe marketinga i prodaje Canon robe i usluga vama. Ako zakoni o zaštiti podataka zemlje u kojoj živite to zahtevaju, delićemo vaše podatke u svrhu marketinga od strane naših partnera samo kada nam za to date pristanak.

Vaše lične podatke možemo da otkrijemo sledećim trećim stranama, između ostalog, u svrhe opisane ovde:

 • Prodavci ili drugi podizvođači sa kojima imamo poslovni odnos i koji nam pružaju proizvode i usluge da bismo mi vama mogli da pružamo Usluge (kao što su skladištenje i isporuka, partneri za održavanje i servisiranje, razvoj softvera, hostovanje i upravljanje veb stranicama);
 • Pružaoci usluga treće strane koji u naše ime sprovode marketinške kampanje, generišu prednost ili vode ankete za klijente;
 • Kompanije za obradu plaćanja, agencije za kreditni rejting i pružaoci usluga za zaštitu od prevara u cilju obrade plaćanja i (ako je potrebno) za obavljanje provere radi prevare;
 • Sa našim profesionalnim i pravnim savetnicima u svrhu dobijanja komercijalnih, finansijskih ili pravnih saveta;
 • U slučaju da prodamo bilo koja poslovna sredstva, lični podaci mogu da budu otkriveni potencijalnom kupcu. U tim okolnostima ćemo izvršiti razumne pokušaje da kupac bude obavezan uslovima ovog Obaveštenja o privatnosti;
 • U izuzetnim okolnostima, lične informacije mogu da se dele sa trećim stranama, kao što su policija i regulatorna tela, radi zaštite naših prava, imovine ili bezbednosti naših klijenata, osoblja i sredstava;
 • Vaše lične informacije takođe možemo da otkrijemo ako je neophodno da se poštuju zakonske obaveze u bilo kojoj nadležnosti, uključujući situacije gde se ta obaveza javlja kao rezultat dobrovoljnog akta ili naše odluke (npr. naša odluka da radimo u određenoj zemlji ili povezana odluka).

5. Kako štitimo vaše informacije 

Vaše lične informacije čuvaju se na bezbednim serverima i ne obrađuju se u druge svrhe osim onih navedenih u ovom Obaveštenju o privatnosti. Serveri koje kompanija Canon koristi za čuvanje tih informacija dostupni su samo ovlašćenom osoblju, a kompanija Canon se brine za sprovođenje odgovarajućih bezbednosnih mera.

Nažalost, nije moguće garantovati da će bilo koje slanje podataka preko interneta ili sistema za skladištenje podataka biti 100% bezbedno. Ako imate razloga da verujete da vaša interakcija sa nama više nije bezbedna (na primer, ako smatrate da je ugrožena zaštita bilo kog naloga koji imate kod nas), odmah nas obavestite o problemu tako što ćete nam se obratiti pomoću podataka u nastavku.

Koristimo prodavce i pružaoce usluga koji se nalaze širom sveta. Stoga, vaše lične informacije mogu da se obrađuju u zemljama izvan zemlje u kojoj živite, uključujući ako živite u Evropi, a među tim zemljama mogu da budu neke u kojima možete da imate manje zakonskih prava u vezi sa ličnim informacijama nego u skladu sa lokalnim zakonima. Ako prenosimo lične informacije izvan Evropskog ekonomskog prostora u zemlju koja pruža niži standard pravne zaštite ličnih informacija, mi ćemo obezbediti da vaša prava privatnosti budu zaštićena odgovarajućim zaštitnim merama, konkretno korišćenjem standardnih ugovornih odredbi EU. Obratite nam se ako želite više informacija o ovim zaštitnim merama.

6. Marketinška komunikacija 

Canon i/ili druge kompanije iz Canon grupe mogu da koriste vaše lične informacije u marketinške svrhe i za obaveštavanje o drugim proizvodima i uslugama, za koje kompanija Canon smatra da mogu da vam budu zanimljivi. Vi određujete želite li da primate takve informacije označavanjem odgovarajućeg polja u našim obrascima ili tako što ćete nam saopštiti izbor u slučaju lične interakcije.

Možete da odustanete od prijema tih informacija u bilo kom trenutku iz odgovarajućeg centra za željene postavke ili tako što ćete se odjaviti pomoću linka/mehanizma koji se nalazi u svim primenjivim komunikacijama. Ako se odjavite za marketinške informacije, imajte u vidu da možemo povremeno da vas kontaktiramo sa servisnim porukama (na primer, da bismo potvrdili porudžbinu koju ste napravili ili da bismo potvrdili detalje o isporuci).

7. Kako da iskoristite svoja prava 

U određenim nadležnostima imate pravo da pristupite svojim ličnim informacijama, ispravite ih, ažurirate, ograničite i dobijete kopiju koja može da se pročita na mašini, odnosno da izbrišete svoje podatke, kao i sva druga prava koja važe u vašoj nadležnosti. Možete da zatražite da iskoristite ova prava na našoj stranici o privatnosti kompanije Canon Europe, tako što ćete kliknuti na link koja se nalazi u našim e-porukama ili pristupanjem odgovarajućem odeljku veb stranica ili aplikacija kompanije Canon, odnosno tako što ćete nam se obratiti pomoću podataka za kontakt koji su navedeni na kraju ovog Obaveštenja.

Izbrisaćemo vaše lične informacije kada prestanu da budu potrebne za namenu zbog koje su originalno prikupljene.

Takođe imate pravo da uložite prigovor na korišćenje ličnih informacija u određene svrhe, uključujući slanje marketinških materijala. Više informacija o tome kako da odustanete od marketinških materijala potražite u gornjem odeljku „Marketinška komunikacija“.

Postupićemo po svim zahtevima za ostvarivanje vaših prava u skladu sa važećim zakonom. Međutim, imajte u vidu da postoje brojna ograničenja u vezi sa ovim pravima i da možda postoje okolnosti u kojima ne možemo da postupimo u skladu sa vašim zahtevom. Da biste poslali bilo kakve zahteve u vezi sa ličnim informacijama ili ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa ličnim informacijama, obratite nam se pomoću podataka u nastavku. Takođe imate pravo da izrazite zabrinutost lokalnim vlastima nadležnim za zaštitu podataka.

8. Zadržavanje vaših informacija 

Canon će čuvati vaše lične informacije sve dok su nam potrebne za svrhe navedene u odeljku 2 ovog Obaveštenja o privatnosti i u skladu sa svim periodima zadržavanja koje zahtevaju važeći zakoni i tokom relevantne zastarelosti. Taj period obično nije duži od 6 godina u većini nadležnosti. Na primer, kada obavite kupovinu kod nas, evidentiramo vašu kupovinu tokom perioda koji je neophodan za svrhe fakturisanja, poreza i garancije. Takođe možemo da čuvamo evidenciju korespondencije sa vama (na primer, ako ste uložili žalbu u vezi sa proizvodom ili našim Uslugama) sve dok je neophodno kako bismo se zaštitili od pravnog zahteva. Kada više nema potrebe da čuvamo vaše lične informacije, izbrisaćemo ih. Imajte u vidu da ćemo u slučaju da se odjavite od naše marketinške komunikacije čuvati evidenciju vaše komunikacije kako bismo bili sigurni da vam se u budućnosti nećemo reklamirati.

Kompanija Canon neće izbrisati vaše lične informacije kada se odnose na aktivni odnos ili na proizvod/uslugu koju ste vi izričito tražili (npr. skorašnja kupovina preko Canon usluga).

9. Vaše obaveze 

Garantujete za kvalitet informacija koje navodite u našim Uslugama. Sve lične informacije koje šaljete kompaniji Canon moraju da budu realne, tačne i ažurne. Preuzimate punu odgovornost da su informacije tačne, ažurne i da su u skladu sa ovim principom.

10. Promene u ovom obaveštenju o privatnosti 

Povremeno ažuriramo naše Obaveštenje o privatnosti kako bismo bili sigurni da ste na vreme obavešteni o aktivnostima kompanije Canon u vezi sa obradom podataka. Ne preduzimamo nikakve operacije obrade koje mogu da izlože riziku vaše lične informacije i tražimo vaš izričiti pristanak kada je to neophodno za zaštitu prava na privatnost. Obaveštavaćemo vas o svim promenama ovog Obaveštenja o privatnosti putem Usluga. Takođe ćemo koristiti sve metode komunikacije koje ste naveli da bismo vas informisali o važnim promenama u ovom Obaveštenju o privatnosti. Ako nastavite da koristite naše Usluge nakon što dobijete nedvosmisleno obaveštenje o ažuriranju Obaveštenja o privatnosti, prihvatate da budete obavezani ažuriranim uslovima.

11. Kontaktiranje kompanije Canon 

Obratite se kompaniji Canon ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi sa ovim Obaveštenjem o privatnosti u regionalnom predstavništvu kompanije Canon (informacije o predstavništvima se nalaze u odeljku za kontaktiranje sa nama na našoj veb stranici) ili direktno našem evropskom službeniku za zaštitu podataka na DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Nadamo se da će kompanija Canon moći da reši svaku nedoumicu koju možda imate. Međutim, ako i dalje niste zadovoljni, možete da izrazite zabrinutost kod lokalne ovlašćene institucije za zaštitu podataka.

12. Definicija kompanije Canon i njenih podružnica 

U Obaveštenju o privatnosti, „Canon“ će podrazumevati kompanije Canon Inc. i Canon Europa N.V, kao i njihove kompanije u punom vlasništvu, a u ovom obaveštenju će se navoditi kao „mi“, „nas“, „naš“ ili „Canon“. Podružnica kompanije Canon obuhvata sledeće:

 • Podružnica kojom upravlja kompanija Canon Europa N.V („CENV“), gde kontrola znači da CENV upravlja finansijskim i operativnim smernicama podružnice. Kontrolu predstavlja udeo u akcijskom kapitalu veći od 50%, sa pravom glasa; ili
 • Kompanija preko koje CENV ima znatan uticaj, kao moć da učestvuje u odlukama o finansijskim i operativnim smernicama podružnice (ali ne i kontrolu ili zajedničku kontrolu). Znatan uticaj se definiše kao situacije u kojima CENV ima 20% ili više glasačkih prava (direktno ili preko ogranaka) u drugoj kompaniji (primalac investicije).

Poslednja izmena: 10.12.2020.

Verzija: 1.1