Uslovi i odredbe za korišćenje Canon logotipa

Pročitajte ovaj dokument pre pristupanja Canon logotipu, bilo kojim logotipima proizvoda ili logotipima dostupnim za preuzimanje na ovoj veb stranici („Canon logotipi“). Pristupanjem Canon logotipima prihvatate da budete obavezani sledećim uslovima i odredbama. Kompanija Canon može povremeno da ažurira te uslove i odredbe postavljanjem ažuriranih uslova i odredbi bez prethodnog obaveštenja.

Prihvatanje
Ovo su uslovi i odredbe između vas i kompanije Canon Europa N.V. sa sedištem na adresi 59-61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen u Holandiji („Canon“), u vezi sa korišćenjem Canon logotipa dostupnih za preuzimanje na ovoj veb stranici.

Korišćenje
Kompanija Canon vas (pojedinca ili kompaniju) ovlašćuje da kao novinar, medijska kuća ili pripadnik sedme sile preuzimate ili koristite bilo koji od Canon logotipa u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi, kao i na Internetu, isključivo za novinarske potrebe, što obuhvata sledeće medije:

a) štampani mediji (obuhvata korice časopisa);
b) TV;
c) veb mediji;
d) novine.

  • U granicama opsega dozvoljene upotrebe nije dozvoljeno menjanje Canon logotipa ni na koji način. Canon logotipi uvek moraju da se prikazuju konzistentno i u skladu sa navedenim smernicama.

  • Canon logotipi ne smeju da se koriste ni u kakve komercijalne svrhe, što, bez ograničenja, obuhvata prodajne promocije, materijale na mestu prodaje, postere, reklamne panoe ili druge prodajne svrhe.

  • Canon logotipi ne smeju da se koriste na način koji umanjuje njihovu vrednost, dovodi kompaniju Canon ili njene podružnice na loš glas ili izaziva zabunu u vezi sa odnosom između vas, kompanije Canon i/ili Canon grupe kompanija. Ako kompanija Canon prema sopstvenom nahođenju utvrdi da se bilo koji Canon logotip koristi na takav način, odmah ćete na zahtev prekinuti korišćenje Canon logotipa na taj način.

Potvrđujete i slažete se da ne polažete nikakva prava, prava vlasništva niti interes na Canon logotipe osim onih koje vam ovi uslovi i odredbe izričito daju, kao i da su sva takva prava, prava vlasništva ili svojina za Canon logotipe vlasništvo kompanije Canon i/ili Canon grupe kompanija. Dodatno potvrđujete i slažete se da se ništa u uslovima i odredbama ne može protumačiti kao dodeljivanje ili davanje bilo kakvih prava, prava vlasništva ili interesa u vezi sa Canon logotipima ili bilo kojim autorskim pravom, zaštićenim žigom ili industrijskim dizajnom kompanije Canon ili Canon grupe kompanija, osim ograničenih prava koja vam daju ovi uslovi i odredbe. Kompanija Canon i sve kompanije iz Canon grupe i njihovi službenici, direktori, zaposleni, deoničari ili agenti, odriču se u maksimalnoj meri koju dozvoljava zakon svake odgovornosti za sve vrste gubitaka ili štete po vas ili treću stranu (što, bez ograničenja, uključuje sve direktne, indirektne, kaznene ili posledične gubitke ili štetu, kao i sve gubitke prihoda, profita, klijenata, podataka, ugovora, upotrebe novčanih sredstava ili gubitke/štetu) nastale kao posledica ili u vezi sa preuzimanjem i/ili korišćenjem, nemogućnošću preuzimanja i/ili korišćenja ili rezultatima preuzimanja i/ili korišćenja Canon logotipa. Ovo nema uticaja na vaša ustavna prava, kao ni na bilo kakvu odgovornost, štetu ili obeštećenje koje nije moguće isključiti prema primenljivom zakonu.

Prekid
Kompanija Canon zadržava pravo da od vas traži da odmah prekinete sa korišćenjem Canon logotipa ako prekršite bilo koji od uslova i odredbi ili iz bilo kog drugog razloga. Po prijemu takvog zahteva odmah ćete prekinuti sa korišćenjem Canon logotipa i uništićete sve neobjavljene kopije Canon logotipa.

Opšte
Na sastav, važenje i učinak ovih uslova i odredbi primenjuje se holandski zakon, a kompanija Canon i vi se slažete da se podvrgnete neekskluzivnoj nadležnosti sudova u Amsterdamu.

Nemogućnost kompanije Canon da upotrebi ili primeni bilo koje pravo ili odredbu iz ovih uslova i odredbi neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe, odnosno ni na koji način neće uticati na njeno pravo da je kasnije upotrebi ili primeni.

U slučaju da nadležni sud utvrdi da je bilo koja odredba iz ovih uslova i odredbi nevažeća, strane se slažu da to neće uticati na važenje niti na mogućnost primene bilo kojih drugih uslova ili prava koja će nastaviti u potpunosti da važe, osim bilo koje takve nevažeće ili neprimenljive odredbe ili njenog dela.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja, obratite se lokalnom odeljenju kompanije Canon za odnose sa javnošću.