TC4 scanner Specifikacije

KONFIGURACIJA SKENERA

Skener

Osnovna konfiguracija (debljina originala do 3 mm)
Konfiguracija za deblje originale (debljina originala do 15 mm)
Standardne funkcije:
Skeniranje u boji i monohromatsko skeniranje
Velika brzina
Predlošci za skeniranje
Skeniranje na veb/mrežni direktorijum/komander
Pregled skeniranog materijala na komanderu
Upravljanje zadacima za skeniranje

Rezolucija

Svi IPDS neimpaktni štampači povezani sa hostom

Rezolucija skeniranja

600 tpi

TEHNOLOGIJA

Tehnologija skenera

Tehnologija Direct Scan skeniranja u boji: jedna kamera, jedno ogledalo

Detektovanje širine

Automatsko detektovanje širine

Unapred podešeni režimi

Umetnost linija
Siva i linije
Tamni original
Nacrt, foto, paus

BRZINA

Brzina skeniranja

Crno-belo: 5 m/min
U boji: 4 m/min

KOMANDER

Procesor/Bit/MHz

Power Logic komander sa ugrađenim operativnim sistemom Windows XP

Memorija (stand./maks.)

2 GB

Hard disk

2 x 250 GB

Format podataka

TIFF (nekomprimovani, PackBits, G3, G4 i LZW)
PDF (nekomprimovani, Flate LZW i G4)
CALS
JPEG

Lokacije za skeniranje u datoteku

Komander
FTP

MANIPULACIJA ORIGINALOM

Originalna širina

200-1.016 mm

Originalna dužina

200 mm-15 m

Širina slike

200 x 914 mm

Maksimalna debljina originala

TC4: 3 mm (osnovna konfiguracija)
TC4XT: 15 mm (konfiguracija za deblje originale)

Predlošci skenera

Standardni: 5 korisnički definisanih predložaka

DODATNE INFORMACIJE

Vreme zagrevanja

Trenutno uključivanje

Potrošnja energije

Aktivni režim (štampanje) 105 W
Režim spremnosti (pripravnosti) 18 W
Režim mirovanja 5 W

Zahtevi za napajanje (V/Hz/Amperi)

100-230 V, 50/60 HZ

Nivo jačine zvuka

Tokom rada: 50 dB (A)
U stanju pripravnosti: 23 dB (A)
U režimu mirovanja: 0 dB (A)

Dimenzije

1.300 x 650 x 1.050 mm sa panelom za operatera (Š x D x V)

Težina

70 kg