Canon EOS 5D Mark IV with Dual Pixel RAW

Dual Pixel RAW

Šta je Dual Pixel RAW?

Dual Pixel RAW je inovacija kompanije Canon koja koristi obe fotodiode na Dual Pixel CMOS AF senzoru od 30,4 megapiksela kod modela EOS 5D Mark IV.

Canon EOS 5D Mark IV sensor with Dual Pixel RAW

Kako funkcioniše

Pikseli Dual Pixel senzora imaju konstrukciju sa dve fotodiode. Ovaj dizajn senzora znači da senzor može da prima signale A i B sa subjekta i da detektuje razlike u fazi između dva signala, što omogućava postizanje fokusa kao deo sistema Dual Pixel AF. Prilikom snimanja slike senzor preuzima informacije o slici iz kombinacije signala A i B. Ova tehnologija omogućava fokusiranje i snimanje slike pomoću jednog senzora. 


Prilikom Dual Pixel RAW snimanja u jednu RAW datoteku čuvaju se dve slike. Jedna slika se sastoji od kombinovanih podataka iz signala A i B, a druga samo od podataka iz signala A. To znači da Dual Pixel RAW datoteke sadrže informacije o normalnoj slici i o paralaksi, što omogućava merenje i ekstrapoliranje informacija o udaljenosti subjekta. Pošto Dual Pixel RAW datoteke sadrže dve slike, dvostruko su veće od normalnih RAW datoteka. 


Dual Pixel RAW Optimizer u softveru Digital Photo Professional korisnicima omogućava da koriste Dual Pixel podatke sačuvane sa Dual Pixel RAW slikom za mikropodešavanja položaja maksimalne oštrine pomoću informacija o dubini iz datoteke.

Canon EOS 5D Mark IV sensor Dual Pixel RAW

Mikropodešavanje slike

Kada slika nije dovoljno oštra u određenoj oblasti, na primer na očima subjekta, možete da je podesite i vratite oštrinu u željenoj oblasti.

Pomeranje „bokeh“ efekta

Dual Pixel RAW omogućava podešavanje položaja oblasti izvan fokusa, odnosno „bokeh“ efekta, radi poboljšavanja kompozicije, na primer pomeranjem objekta koji je izvan fokusa i zaklanja subjekat.

Smanjenje pojave senki

Za razliku od odbleska objektiva, koji ponekad može kreativno da se iskoristi za stvaranje privida niskog kontrasta i zamućene atmosfere na slici, pojava senki nije poželjna i pokazuje interni odblesak na objektivu. Dual Pixel RAW omogućava kontrolisanje i maksimalno smanjivanje ove pojave, uz pažljivo podešavanje.

Za najbolje rezultate

Izvlačenje maksimuma iz tehnologije Dual Pixel RAW zahteva pažljivo podešavanje vrednosti za snimanje na modelu EOS 5D Mark IV. Da biste dobili najbolje rezultate, snimajte pri žižnoj daljini objektiva od najmanje 50 mm, sa otvorom blende f/5,6 ili nižim, i proverite da li je ISO vrednost 1600 ili niža.

Efekti mogu da se razlikuju u zavisnosti od toga da li snimate u uspravnom ili položenom formatu, a da biste postigli najbolje rezultate, proverite da li snimate sa sledećim parametrima:

Žižna daljina

Razdaljina do subjekta

50 mm

1–10 m (3,3–32,8 stopa)

100 mm

2–20 m (6,6–65,6 stopa)

200 mm

4–40 m (13,1–131,2 stopa)