Streamlined printing for faster, smarter working

Efikasno
štampanje dokumenata

Unapređeno štampanje za brži i pametniji rad.

Neefikasna usluga štampe usporava poslovanje stvaranjem nepotrebnog posla i problema.

Zaposleni gube vreme na snalaženje u složenim sistemima koji ograničavaju odredišta za zadatke za štampu, a deljeni štampači stvaraju rizike po pitanju bezbednosti podataka.

Prednosti efikasnog štampanja dokumenata

Boost productivity Boost productivity

Povećajte produktivnost

Potpuno umreženo štampanje pojednostavljuje rad i skraćuje vreme neoperativnosti

Save money Save money

Uštedite novac

Udaljeno nadgledanje smanjuje troškove održavanja

Gain control Gain control

Uspostavite kontrolu

Izveštavanje vam pomaže da unapredite strategiju štampanja

Improve security Improve security

Unapredite bezbednost

Bezbedna tehnologija oslobađanja štiti osetljive dokumente

Unapređeno štampanje za održivu budućnost

Saved a million pages in the first three months, spending less on energy and consumables.
Ostvarili smo uštedu od milion stranica u prva tri meseca, uz manju potrošnju energije i potrošnog materijala.

David Clarkson

Armstrong Watson

Izazov

Računovodstvenoj kompaniji Armstrong Watson iz Ujedinjenog Kraljevstva bilo je potrebno da unapredi uslugu štampe u 14 kancelarija, koja je bila nepouzdana i skupa. Kompanija je želela održivo rešenje, u skladu sa svojim smernicama društvene odgovornosti koje imaju veliki uticaj na donošenje odluka u vezi sa klijentima.

Saved a million pages in the first three months, spending less on energy and consumables.
Canon helped the firm replace its original, mixed print fleet with just 43 multifunction devices.

Rešenje

Ovoj kompaniji smo pomogli da zameni originalni mešani sistem za štampu sa samo 43 višefunkcionalna uređaja kojima se upravlja pomoću uniFLOW softvera kompanije Canon za upravljanje dokumentima i uređajima.

Prednosti

Danas Armstrong Watson ima brži sistem za štampu, koji koristi 70% manje uređaja. To je dovelo do povećanja produktivnosti, 50% manje servisnih problema i velikih ušteda na troškovima. Pored smanjivanja uticaja kompanije na životnu sredinu, ovo rešenje takođe joj je pomoglo da odgovori na potrebe za bezbednošću podataka.

Improved productively, 50% fewer service issues and major cost savings.

Otkrijte kako efikasno štampanje dokumenata unapređuje način na koji radite.


RAZGOVARAJTE SA NAŠIM TIMOM

Kako funkcionišeKljučna rešenja

Easy to use, high performance laser printers that let you print, copy, scan and fax.

i-SENSYS

Jednostavni za korišćenje laserski štampači visokih performansi, koji vam omogućavaju da štampate, kopirate, skenirate i razmenjujete faksove. Ova serija obuhvata umrežene višefunkcionalne uređaje koji olakšavaju deljenje dokumenata sa računara ili mobilnih uređaja.

imageRUNNER ADVANCE

Inteligentni višefunkcionalni štampači koji povećavaju produktivnost putem brzog i preciznog snimanja dokumenata, unapređenih radnih procesa za dokumente i intuitivnog korisničkog doživljaja.
Fast and accurate document capturing with streamlined document workflows
Digital colour printing presses that offer high performance and outstanding quality.

imagePRESS

Digitalne štamparske prese u boji koje pružaju visoke performanse i izvanredan kvalitet, serija imagePRESS obuhvata širok opseg modela, za preduzeća svih veličina.

uniFLOW

Integrisani mrežni sistem za upravljanje štampanjem i skeniranjem koji vam pomaže da upravljate troškovima u vezi sa štampom, da povećate produktivnost, smanjite uticaj na životnu sredinu i unapredite bezbednost dokumenata.
Canon manage change efficiently
Uštedite vreme i novac unapređivanjem usluge štampanja.