ŠTAMPAČI ZA ŠIROKE FORMATE

Štampači za probne otiske

Zadržite kontrolu nad procesom štampanja probnih otisaka pomoću naših specijalizovanih
štampača za velike formate

Zatražite informacije

Srodan softver

Stoni računari sa prikazanim slikama

Softver za radni proces za grafički dizajn

Postojan izlaz i upravljanje bojama, od pripreme za štampu do dorade

Stoni računari sa prikazanim štampanjem

Softver za upravljanje štamparijom

Unapređena proizvodna štampa za štamparije i reprografska odeljenja

CAD & GIS Workflow Software

Softver za CAD/GIS radni proces

Optimizujte i upravljajte štampanjem dokumenata velikog formata, za CAD/GIS, veb i mobilnu primenu

Srodni proizvodi

Photography & fine art printer

Štampači za fotografiju i likovnu umetnost

Idealni su za štampanje fotografija, umetničkih dela i prilagođenu primenu

Signage & poster printer

Štampači za znakove i postere

Sve što vam je potrebno za štampanje kvalitetnih postera, znakova i izložbene grafike

Flatbed printer

Položeni štampači

Idealni su za automatizovanu završnu obradu otisaka za grafički dizajn na krutim ili fleksibilnim medijima

Speciality & industrial printer

Specijalizovani i industrijski štampači

Idealni su za procese proizvodne štampe izvan tržišta grafičkog dizajna

Beskompromisni rezultati za štampanje probnih otisaka

Obratite nam se