PRISMAsatellite

PRISMAsatellite

Inteligentni sistem za upravljanje dokumentima stavljenim na čekanje za ERP, CRD i konvergentna okruženja, koji omogućava jednostavnu kontrolu i upravljanje čitavim procesom štampanja dokumenata.

Prednosti

  • Veća produktivnost uz automatsko zakazivanje proizvodnje
  • Smanjite vreme neoperativnosti zahvaljujući automatskom preusmeravanju
  • Optimizovana upotreba štampača
  • Potpuna kontrola uz jednu tačku nadgledanja
  • Efikasna upotreba štampača uz jednostavno zakazivanje zadataka
  • Zahteva minimalno učenje upravljanja
  • Garantovano sekvencijalno štampanje (poštansko sortiranje, niz čekova itd.)
  • Smanjenje broja grešaka usled automatizacije obrade zadataka
  • Efikasno poboljšavanje zadataka preko automatskog umetanja e-obrazaca
  • Paket izuzetno modularnih aplikacija povećava prilagodljivost

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte PRISMAsatellite

Efikasno stavljanje dokumenata na čekanje i zakazivanje


PRISMAsatellite pruža veoma efikasno stavljanje zadataka na čekanje i zakazivanje u ERP, CRD ili konvergentnim ERP/CRD okruženjima. Produktivnost je u velikoj meri poboljšana zahvaljujući optimizovanom i automatizovanom zakazivanju proizvodnje dokumenata u kombinaciji sa snažnim balansiranjem količine posla. U svakom trenutku možete da izmenite zakazane zadatke tako da ispunjavaju zahteve vašeg poslovanja. Zadaci mogu da budu zakazani i paralelno, tako da možete da štampate više kopija u isto vreme na različitim štampačima.
BestChoice Printing automatski bira optimalni uređaj za postizanje željene količine otisaka u najkraćem roku, dok je višekanalno štampanje podržano sa odvojenim redovima za čekanje za štampanje na papiru i slanje na uređaje u digitalnom obliku. Zadaci štampanja koji se redovno ponavljaju mogu takođe da se čuvaju u sistemu radi jednostavnog ponavljanja štampanja, bez potrebe za ponovnim slanjem podataka o zadatku.

Intuitivna kontrola rada za operatera


Zahvaljujući samo jednoj tački kontrole za jednostavno upravljanje zadacima, uređajima i redovima za čekanje, operateri mogu efikasno da nadgledaju status uređaja i napredovanje zadatka. Konzola neprekidno odražava proizvodnju sa prikazom rasporeda na kome se jasno vidi količina posla po redu za čekanje, uz mogućnost jednostavnog planiranja zadataka. Zadaci se jednostavno preusmeravaju prevlačenjem i otpuštanjem, a možete i da preusmeravate uređaje bez menjanja zadataka. Softverski čarobnjak koji je jednostavan za korišćenje vodi operatera kroz najefikasnije štampanje većeg broja kopija na više štampača.
Kontrolna tabla omogućava identifikovanje i izbegavanje grešaka. Agent za nadgledanje može da se koristi za reagovanje u slučaju mogućih grešaka, dok agent za praćenje prati dokumente od aplikacija za slanje i omogućava ažuriranje hostova klijenta o napredovanju zadatka. Možete i da ponovite štampanje zadataka bez ponovnog slanja zadatka sa hosta klijenta, dok detaljni izveštaj koji sadrži računovodstvene podatke omogućava potpunu trasparentnost troškova.

Efikasna obrada zadataka


PRISMAsatellite prihvata dokumente u različitim formatima sa većeg broja ulaznih kanala. Ulazni dokumenti se identifikuju po prijemu preko njihovih svojstava ili metapodataka, na osnovu čega se usmeravaju ka odgovarajućem rasporedu i redu za čekanje, gde će biti obrađeni kao jedan zadatak ili kao više paralelnih zadataka za različite načine obrade. To može da obuhvata konverziju, kreiranje ili razdvajanje dokumenata i omogućava njihovu obradu bez izmena postojećih aplikacija u proizvodnim kancelarijama. Opcije izlaza na više kanala obuhvataju papir, e-poštu, faks ili arhivu, što olakšava neprimetni prelaz sa papirnog na digitalni izlaz. Automatizovano sortiranje i grupisanje smanjuju troškove manuelnog rada.

Specifikacije proizvoda

Saznajte više o PRISMAsatellite, njegovim karakteristikama i mogućnostima.

Brošura

Product images are for illustration purposes only. Certain functions are optional. Please refer to the product specifications or contact your Canon sales representative for further details.