PRISMAdirect
Specifikacije

Detaljne specifikacije

Za opštu namenu

PDF dokumenti

Podrška za PDF 1.1–1.7 PRISMAdirect čuva i izvozi u formatu PDF 1.7

Ograničenja za PDF dokumente

Nije podržano: datoteke koje su zaštićene lozinkom;

PDF datoteke zaštićene lozinkom ne mogu da se programiraju po stranicama.

PDF datoteke zaštićene lozinkom sa vrednošću „Visoka rezolucija“ za opciju „Štampanje je dozvoljeno“ mogu da se šalju i štampaju u PRISMAdirect.

PDF datoteke zaštićene lozinkom sa vrednošću „Niska rezolucija (150 tpi)“ ili „Nijedno“ za opciju „Štampanje je dozvoljeno“ ne mogu da se šalju i štampaju u PRISMAdirect.

Jezik

engleski (Ujedinjeno Kraljevstvo), engleski (SAD), holandski, nemački, francuski, japanski, danski, italijanski, norveški, portugalski, španski, švedski, finski, poljski, češki, mađarski, pojednostavljeni kineski, ruski

ZAHTEVI ZA SERVERSKI SOFTVER

Operativni sistem, 64-bitni

MS Windows Server 2022 64-bitni (Datacenter, Standard)
Microsoft Windows Server 2016 64-bitni (Datacenter, Standard, Essential)
Microsoft Windows Server 2019 64-bitni (Datacenter, Standard, Essential)

Microsoft SQL Server, lokalna 64-bitna instalacija

Microsoft SQL Server 2014 (SP3), sve verzije
Microsoft SQL Server 2016 (SP2), sve verzije
Microsoft SQL Server 2017, sve verzije
MS SQL Server 2019 (sve verzije)
Napomena: SQL Server 2019 Express Edition with Advanced Services biće instaliran lokalno, ako je izabrano.

Microsoft SQL Server, udaljena 32/64-bitna instalacija

Microsoft SQL Server 2014 (SP3) Express, sve verzije
Microsoft SQL Server 2016 (SP2), sve verzije
Microsoft SQL Server 2017, sve verzije
MS SQL Server 2019 (sve verzije)
Za udaljeni SQL server morate da omogućite: Remote Connections, Reporting Services i SQL Server Browser

Mreža

TCP/IP (IPv4), 100/1.000 Mb/s

Windows® komponente u paketu

Microsoft .NET Framework v4.0 i 4.8 (instalira proizvod, ako već nije instalirano).
Microsoft ASP.NET
Microsoft IIS 7.0 ili noviji

Microsoft Office Excel®

Microsoft Office Excel® 2010
Microsoft Office Excel® 2013
Microsoft Office 2016 Excel
Microsoft Office 2019 Excel
Microsoft Office 2021 Excel

Napomena: Mora da se instalira za: Izračunavanje troškova, ako se i dalje koristi zastareli Excel uređivač formula

Sistem datoteka

NTFS (potrebno je 40 GB slobodnog prostora ili više)

Nazivna konverzija dokumenata

Neevia® Document Converter Pro 7 ili noviji

Napomena

Najnovije kritične ispravke iz usluge Windows Update

ZAHTEVI ZA SERVERSKI HARDVER

Procesor

Intel Core i5. Može da se koristi i Intel ekvivalent (kao što je AMD) ili Vmware GX server koji ispunjava ove uslove za performansama
Zahtevani broj jezgara zavisi od konfiguracije softvera PRISMAdirect

Sećanje

8 GB ili više
Zahtevana količina memorije zavisi od konfiguracije softvera PRISMAdirect

Hard disk

200 GB ili više (SATA3)
Broj o/min: više od 7.200 ili SSD
RAID-0 (segmentiranje)
prosečna brzina pretrage po disku: manje od 10 ms
prosečno kašnjenje po disku: manje od 5 ms

Video

1280 x 1024 piksela ili više, True Color (24/32-bitno) za stonu primenu

Ekran

19 inča ili veći

VIRTUELNI HARDVERSKI ZAHTEVI ZA VMWARE SERVER

Performanse

Pass Mark ocena 800 ili veća
Koristite alatku Performance Test 7.0

Performanse hard diska

Disk Mark ocena 1000 ili veća
Koristite alatku Performance Test 7.0

Kašnjenje hard diska

DPC Latency Checker: 1.000 μs ili manje

Napomena

Podrška za VMware ESX server ili MS Hyper-V

SOFTVERSKI ZAHTEVI ZA VEB SERVER

Operativni sistem

Windows Server 2016 64-bitni (Datacenter, Standard, Essential)
Microsoft Windows Server 2019 64-bitni (Datacenter, Standard, Essential)
MS Windows Server 2022 64-bitni (Datacenter, Standard)

Mreža

TCP/IP (IPv4), 100/1.000 Mb/s

Windows® komponente u paketu

Microsoft .NET Framework v4.0 i 4.8 (instalira proizvod, ako već nije instalirano).
Microsoft ASP.NET
Microsoft IIS 7.0 ili noviji
Microsoft MSMQ

Microsoft Office Excel®

Microsoft Office Excel® 2010
Microsoft Office Excel® 2013
Microsoft Office 2016 Excel
Microsoft Office 2019 Excel
Microsoft Office 2021 Excel

Napomena: Mora da se instalira za: Izračunavanje troškova, ako se i dalje koristi zastareli Excel uređivač formula

Sistem datoteka

NTFS (potrebno je 40 GB slobodnog prostora ili više)

Nazivna konverzija dokumenata

Neevia® Document Converter Pro 7 ili noviji
Napomena: Za svaki veb server biće vam potrebna odvojena instalacija / licenca

Napomena

Najnovije kritične ispravke iz usluge Windows Update

VEB SERVER – HARDVERSKI ZAHTEVI I VMWARE

Hardverski zahtevi za veb server

Istu su kao hardverski zahtevi za server navedeni iznad

Hardverski zahtevi za VMware Web Server

Istu su kao hardverski zahtevi za VMware Server navedeni iznad

ZAHTEVI ZA KONZOLU ZA OBRADU PORUDŽBINA

Operativni sistem / veb pregledač

Windows 11 64-bitni: Chrome 105 ili noviji, FireFox 105 ili noviji, Edge 104 ili noviji
Windows 10 32/64-bitni: Chrome 48 ili noviji, FireFox 44, Edge 25 ili noviji
Windows 8®/8.1 (32/64-bitni): Chrome 40 ili noviji
Mac® OS X 10.6 ili noviji: Chrome 40 ili noviji, Safari 5.1.x ili noviji
Linux® 2.4, 2.6 (32-bitni): Chrome 40 ili noviji
Android 13.x: Android 5.x, ili noviji: Chrome 44 ili noviji, FireFox 40 ili noviji
iOS 12.x/13.x, Safari 8 ili noviji, Chrome 44 ili noviji

Napomena

Chrome je preporučeni pregledač

Video

Preporučeno: 1920 x 1080 piksela za uređivač veb prodavnice i konzolu za obradu porudžbina

Ekran

Preporučeno: 24 inča za uređivač veb prodavnice i konzolu za obradu porudžbina

HARDVERSKI ZAHTEVI ZA KONZOLU ZA OBRADU PORUDŽBINA

Procesor

Intel® Core i5 ili ekvivalent

Sećanje

4 GB ili više

Video

1920 x 1200 piksela ili više, True Color (24/32-bitno)

Ekran

Ekran od 24 inča

ZAHTEVI ZA KLIJENTE – VEB PRODAVNICA

Opis

Klijenti mogu da šalju dokumente putem veba uz PRISMAdirect veb prodavnicu ili postojeću veb prodavnicu, e-poštom, u obliku fizičke kopije ili preko FTP servera.

Operativni sistem / veb pregledač

Windows 11 64-bitni: Chrome 105 ili noviji, FireFox 105 ili noviji, Edge 104 ili noviji
Windows 10 32/64-bitni: Chrome 48 ili noviji, FireFox 44, Edge 25 ili noviji
Windows 8®/8.1 (32/64-bitni): Chrome 40 ili noviji
Mac® OS X 10.6 ili noviji: Chrome 40 ili noviji, Safari 5.1.x ili noviji
Linux® 2.4, 2.6 (32-bitni): Chrome 40 ili noviji
Android 13.x: Android 5.x, ili noviji: Chrome 44 ili noviji, FireFox 40 ili noviji
iOS 12.x/13.x, Safari 8 ili noviji, Chrome 44 ili noviji

Napomena

Chrome je preporučeni pregledač

SERTIFIKOVANI VEB UPRAVLJAČKI PROGRAM – VEB PRODAVNICA

Operativni sistem, 32/64-bitni

Win 11
Win 10 32/64-bitni
Win 8 / 8.1 32/64-bitni
Win Server 2022
Win Server 2016 64-bitni
Win Server 2019 64-bitni
Mac OS x 10.15 (Catalina) ili noviji