varioPRINT iX-series
Specifikacije

Detaljne specifikacije

Tehnologija

Printing Technology

Inkdžet, kapljice na zahtev, pijezoelektrično

Mastilo

Patentirana iX mastila sa polimerom na bazi vode

Veličina kapljica

Promenljivo, na više nivoa

Brzina štampe

varioPRINT iX3200:
320 A4 dvostranih slika u minuti
~9.120 SRA3 dvostranih slika u minuti
~8.340 B3 dvostranih slika u minuti
varioPRINT iX2100:
210 A4 dvostranih slika u minuti
~6.420 SRA3 dvostranih slika u minuti
~5.820 B3 dvostranih slika u minuti

Radni ciklus

varioPRINT iX3200: 1.000.000 – 10.000.000 A4 otisaka mesečno
varioPRINT iX2100: 1.000.000 – 7.000.000 A4 otisaka mesečno

Rezolucija štampe

1.200 x 1.200 tpi

Papir

Težina papira

Nepremazani: 60–350 g/m2
Premazani: 90–350 g/m2

Debljina papira

70–400 mikrona

Supstrati

Premazani i nepremazani papiri za široku potrošnju, uključujući specijalne varijante

Standardna konfiguracija

1 ulazni modul za papir (PIM Flex XL)
1 slagač velikog kapaciteta

Veličina papira

203 x 208 mm – 356 x 508 mm

Maksimalna površina za štampu

337 x 504 mm

Kapacitet papira

4.500 listova (80 g/m2) uz jedan ulazni modul za papir
9.000 listova (80 g/m2) uz dva ulazna modula za papir
13.500 listova (80 g/m2) uz tri ulazna modula za papir
23.400 listova A4 (80 g/m2) uz tri ulazna modula za papir i dva ležišta za papir

Flex XL ulazni modul za papir

Ležišta za papir

2 x 600 listova, 2 x 1.650 listova (80 g/m2)

Standardni kapacitet papira

4.500 listova

Veličina papira

Ležišta 1 i 2: 203 x 203 mm – 488 x 320 mm
Ležišta 3 i 4: 203 x 208 mm – 350 x 508 mm

Dimenzije (Š x D x V)

922 x 1150 x 716 mm

Težina

240 kg

Slagač velikog kapaciteta

Slaganje

2 x 3.000 listova (80 g/m2) po slagaču

Dimenzije (Š x D x V)

899 x 745 x 1040 mm
899 x 1.250 x 1.040 mm sa izvučenim ležištem za slaganje

Težina

Prazan 120 kg, pun 300 kg

PRISMAsync komander

Network Connectivity

Spoljni: 1 x 10 Gb Ethernet; Unutrašnji: 2 x 1 Gb (10/100/1000 Base-T), TCP/IP (LPR /LPD, 9100 Socket), Static IP / Auto-IP (DHCP), IPv4, IPv6 (samo u režimu za štampanje dokumenata)

Jezici za opisivanje strana

PDF 1.7 (Extension Level 3), PDF-X (podrška za APPE 5.6 RIP), PDF/VT (nivo 1), Postscript, PPML 2.2, IPDS (APPE 5.7), SRA PCL6

Prosleđivanje zadataka

IPR, automatizovane fascikle uz WebDAV, Socket (strimovanje), JDF/JMF, IPP 2.0, Remote PDF Driver

Protokoli

SNMP v1, SNMP v3, Host Resources MIB, MIB II, Printer MIB, Job Monitoring MIB, Job Management MIB (delimično), IEEE 802.1x

Spot Color Libraries

PANTONE+ Solid (premazani i nepremazani), PANTONE GOE (premazani i nepremazani), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+, PANTONE+ Solid 336 New (premazani i nepremazani)

Zahtevi za povezivanje

Osigurač za povezivanje

230/400 VAC, 100 A; 100-240 VAC, 13-20 A; 100-240 VAC, 13-20 A; 200-240 VAC, 13-20 A; 100-240 VAC, 13-20 A

Komprimovani vazduh

5–12 bara, suv i bez prisustva ulja

Voda

Sistem za vodu sa obrnutom osmozom

Zaštita životne sredine

Temperatura

Optimalni opseg: 20–26°C

Vlažnost

Optimalni opseg 40–60%

Fizički podaci

Dužina x širina x visina

8.800 x 2.750 x 2.300 mm

Težina

Približno 8.000 kg

Opcije

Ležišta za papir

Drugi i treći ulazni modul za papir
Dva ležišta za papir

Slagač velikog kapaciteta

Drugi slagač velikog kapaciteta

Linijska završna obrada

DFD interfejs
SFD interfejs

PRISMAsync

DPlink
DocBox
PRISMAlytics Dashboard
PRISMAsync Simulator
PRISMAprofiler

Regulatorni sertifikati

Deklaracija o usaglašenosti

Štampač je po deklaraciji usklađen sa sledećim EU direktivama:
2014/35/EU (Direktiva o niskom naponu)
2014/30/EU (Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti)
2011/65/EU (Direktiva o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci).
Štampač sadrži RFID čitač, koji je po deklaraciji usklađen sa 2014/53/EU (Direktiva o radio-opremi)

Sigurnost

IEC/EN/UL/CSA 62368-1:2014
Oznake: CE, UKCA, TÜV-GS, c-UL-us, RCM

Radio

EN 62479, EN301-489-1, EN301 489-3, EN302 291-2

EMC

EN 55011:2016, EN55035:2017
Oznake: CE, UKCA, FCC, ICES, VCCI, RCM, CETECOM

Environmental

EN/IEC 63000:2018
Oznake: CE/UKCA/WEEE
U skladu je sa propisom REACH

*Fizički podaci se odnose na standardnu konfiguraciju koja obuhvata jedan ulazni modul za papir i jedan slagač velikog kapaciteta