Serija Canon MF730
Specifikacije

Tip

A4 MFP u boji

Brzina štampe

Do 27 stranica u minuti (A4)

Specifikacije

27 ppm

27 stranica u minuti

Brzo lasersko štampanje u boji

12.7 cm touchscreen

Ekran od 12,7 cm osetljiv na dodir

Upravljanje pomoću ekrana u boji osetljivog na dodir

Mobile printing

Mobilno štampanje

Mogućnost povezivanja sa aplikacijama Mopria, AirPrint

Laser technology

Laserska tehnologija

Poboljšane performanse boja

Security

Bezbednost

Bezbedno štampanje pomoću PIN koda

Connectivity

Povezivanje

Wireless Direct veza

Maintenance

Održavanje

Pojednostavljeno održavanje

Compact

Kompaktni

Kućište koje štedi prostor

Prikaži sve

Detaljne specifikacije

Glavna jedinica

Tip mašine

Višenamenski laserski uređaj u boji

Dostupne funkcije

i-SENSYS MF732Cdw:
Štampanje, kopiranje i skeniranje

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova

Štampač

Brzina štampe

Jednostrano: Do 27 stranica u minuti (A4)
Do 49 stranica u minuti (A5 položeno)
Dvostrano: Do 21,9 slika u minuti (A4)

Način štampanja

Lasersko štampanje u boji

Kvalitet štampe

Do 1.200 x 1.200 tpi

Rezolucija štampe

600 x 600 tpi

Vreme zagrevanja

Približno 13 sekundi ili manje od uključivanja

Vreme do prvog otiska

U boji približno: 8,6 sekundi ili manje
Crno-belo približno: 8,3 sekunde ili manje

Jezici štampača

i-SENSYS MF732Cdw:
UFRII, PCL 5c*, PCL6

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript

*Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.

Fontovi

i-SENSYS MF732Cdw:
45 PCL fontova

i-SENSYS MF734Cdw:
45 PCL fontova, 136 PostScript fontova

i-SENSYS MF735Cx:
93 PCL fontova, 136 PostScript fontova

Margine za štampu

5 mm – gore, dole, levo, desno
10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)

Režim štednje tonera

Da

Napredne funkcije štampanja

i-SENSYS MF732Cdw:
Bezbedno štampanje
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)
Podrška za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

i-SENSYS MF734Cdw:
Bezbedno štampanje
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)
Touch & Print (NFC)
Podrška za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

i-SENSYS MF735Cx:
Bezbedno štampanje
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)
Štampanje bar-kodova*
Touch & Print (NFC)
Podrška za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

*Dodatna oprema – neophodan je komplet za štampanje bar-kodova – E1 ili komplet za štampanje bar-kodova – E1E

Mašina za kopiranje

Brzina kopiranja

i-SENSYS MF732Cdw:
Jednostrano (A4): do 27 stranica u minuti

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Jednostrano (A4): do 27 stranica u minuti
Dvostrano (A4): do 21,9 stranica u minuti

Vreme do prvog otiska (FCOT)

ADF (A4):
U boji: približno 12,0 sekundi ili manje
Crno-belo: približno 10,2 sekunde ili manje
Platen (A4):
U boji: približno 11,3 sekunde ili manje
Crno-belo: približno 9,8 sekundi ili manje

Rezolucija kopiranja

Do 600 x 600 tpi

Režimi kopiranja

Tekst/fotografija/mapa (podrazumevano), tekst/fotografija/mapa (kvalitet), odštampana slika, tekst

Dvostrano kopiranje

i-SENSYS MF732Cdw:
Jednostrano u obostrano (automatski)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Obostrano na obostrano (automatski)

Višestruko kopiranje

Do 999 kopija

Umanjivanje/uvećavanje

25–400% u koracima od 1%

Ostale funkcije

Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte

Scanner

Tip

U boji

Rezolucija skeniranja

Optički: do 600 x 600 tpi
Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi

Brzina skeniranja

i-SENSYS MF732Cdw:
Jednostrano monohromatski: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Jednostrano u boji: 14 slika u minuti (300 x 600 tpi)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Jednostrano monohromatski: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Jednostrano u boji: 14 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dvostrano monohromatski: 47 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dvostrano u boji: 27 slika u minuti (300 x 600 tpi)

Dubina skeniranja u boji

24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)

Nijanse sive

256 nivoa

Kompatibilnost

TWAIN , WIA, ICA

Maks. širina za skeniranje

216 mm

Skeniranje u e-poštu

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF, šifrovani PDF/PDF (digitalni potpis)*

*Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Skeniranje na računar

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF, šifrovani PDF/PDF (digitalni potpis)*

*Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Skeniranje na USB

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF, šifrovani PDF/PDF (digitalni potpis)*

*Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Skeniranje na FTP adresu

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF

i-SENSYS MF735Cx:
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, pretraživi PDF, šifrovani PDF/PDF (digitalni potpis)*

*Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Skeniranje u informatički oblak

TIFF/JPEG/PDF/PNG*

*Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business

iFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
ITU-T.37

Faks

Brzina modema

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici*)

*Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1

Režim primanja

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno

Rezolucija faksa

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Standardno: 200 x 100 tpi
Fino: 200 x 200 tpi
Superfino: 200 x 400 tpi
Ultrafino: 400 x 400 tpi

Memorija faksa

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Do 512 stranica*

*Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1

Brojevi za brzo biranje

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Do 281 broj

Grupno biranje/odredišta

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Maks. 199 brojeva/maks. 199 odredišta

Sekvencijalni prenos

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Maks. 310 odredišta

Rezervna kopija memorije

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)

Dvostrano slanje faksova

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Da (slanje i primanje)

Ostale funkcije

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Prosleđivanje faksova, dvostruki pristup, daljinski prijem, PC faks (samo TX), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izveštaji o aktivnosti faksa, izveštaji o rezultatima aktivnosti faksa, izveštaji o upravljanju aktivnostima faksa

Rad sa medijima

Vrsta skenera

i-SENSYS MF732Cdw:
Staklena površina, ADF

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)

Ulaz za papir (standardni)

Kaseta za 250 listova
Višenamensko ležište za 50 listova
ADF sistem za 50 listova

Ulaz za papir (opcija)

Kaseta za 550 listova

Izlaz za papir

150 listova

Tipovi medija

Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, premazani papir, sjajni papir, nalepnica, razglednica, koverta

Veličine medija

Kaseta (standardna):
A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverte (COM10, DL, C5), prilagođene veličine: min. 100 x 148 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

Višenamensko ležište:
A4, A5, A5 (položeno), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, kartica indeksa, koverte (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

Kaseta (opcionalna):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, razglednica, koverte (COM10, DL, C5), prilagođene veličine: min. 100 x 148 mm maks. 215,9 x 355,6 mm.

ADF:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 128 x 139,7 mm maks. 215,9 x 355,6 mm

Težine medija

Kaseta (standardna i opciona): 52 do 163 g/m² (do 200 g/m² sa sjajnim papirom)
Ručno ležište: 60 do 176 g/m² (do 200 g/m² sa sjajnim papirom)
ADF: 50 do 105 g/m²

Dvostrano štampanje

Automatsko
Kaseta:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Prilagođena veličina – min. 176 x 250 mm maks. 215,9 x 355,6 mm
60 do 163 g/m2

Interfejs i softver

Tip interfejsa

Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008 / Vista
Mac OS X verzije 10.7.5 i novije
Linux*/Citrix

*Dostupno je samo putem interneta. Samo podrška za štampanje za Linux.

Mrežni protokoli

i-SENSYS MF732Cdw:
Štampanje:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skeniranje:
E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, Ipv6), FTP-Scan
TCP/IP aplikativne usluge:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Bezbednost (žična veza):
filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Bezbednost (bežična veza):
WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
Štampanje:
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Skeniranje:
E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, Ipv6), FTP-Scan, iFAX
TCP/IP aplikativne usluge:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Bezbednost (žična veza):
filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Bezbednost (bežična veza):
WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Softver i upravljanje štampačem

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Management Console: Serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja.
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.

i-SENSYS MF735Cx:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Management Console: Serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja.
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.
uniFLOW kompatibilnost uz ugrađeni uniFLOW Login Device Client

Opšte karakteristike

Preporučeni mjesečni obim štampe

750 do 4.000 stranica mesečno

Radni ciklus

Maks. 50.000 stranica mesečno

*Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skrati radni vek proizvoda

Brzina procesora

800 MHz x 2

Sećanje

1 GB

Kontrolna tabla

LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm

Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)

i-SENSYS MF732Cdw:
451 x 469 x 460 mm

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:
471 mm x 469 mm x 460 mm

Prostor za instalaciju (Š x D x V)

671 mm x 1.312 mm x 966 mm

Težina

Približno 26,5 kg

Radno okruženje

Temperatura: od 10 do 30ºC (od 50 do 86ºF)
Vlažnost: od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

Izvor napajanja

220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.400 W
Stanje pripravnosti: približno 17,7 W
Režim mirovanja: približno 0,8 W
Tipična potrošnja struje (TEC): 1,0 kWč sedmično (230 V)
Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Nivo Buke

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:
Zvučni pritisak*:
U toku rada: 48 dB
Stanje pripravnosti: 28 dB

Jačina zvuka*:
U toku rada: 63 dB ili manje
U stanju pripravnosti: 42 dB ili manje

i-SENSYS MF735Cx:
Zvučni pritisak*:
U toku rada: 48 dB
Stanje pripravnosti: 29 dB

Jačina zvuka8:
U toku rada: 62 dB ili manje
U stanju pripravnosti: 42 dB ili manje

*Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296

Potrošni materijal

Kartridži

Kartridž 046, crna (2.200 stranica*)**
Kartridž 046H, crna (6.300 stranica*)**
Kartridž 046, cijan (2.300 stranica*)**
Kartridž 046H, cijan (5.000 stranica*)**
Kartridž 046, magenta (2.300 stranica*)**
Kartridž 046H, magenta (5.000 stranica*)**
Kartridž 046, žuta (2.300 stranica*)**
Kartridž 046H, žuta (5.000 stranica*)**

*Na osnovu ISO/IEC 19798 
**Uz štampač se dobijaju početni kartridži za 2.200 stranica (crni) i 1.200 stranica CMY (cijan, magenta i žuta)

Dodatna oprema/opciona oprema

Stavke

i-SENSYS MF732Cdw:
KASETNA jedinica za uvlačenje – AF1 (kaseta za 550 listova)

i-SENSYS MF734Cdw:
KASETNA jedinica za uvlačenje – AF1 (kaseta za 550 listova)
TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica)

i-SENSYS MF735Cx:
KASETNA jedinica za uvlačenje – AF1 (kaseta za 550 listova)
TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica)
Komplet za štampanje bar-kodova – E1
Komplet za štampanje bar-kodova – E1E
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard komplet za montažu – B1
Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Awards