Canon Social Media Hero

Canon na društvenim mrežama

Imamo lokalno prisustvo na društvenim mrežama širom regiona EMEA sa ciljem angažovanja i inspirisanja naših fotografskih i poslovnih zajednica. Pridružite se diskusiji da biste realizovali mogućnosti Canon tehnologije, kao i pronašli savete i predloge kako da zabeležite najbolje doživljaje pomoću slike.