Image of the PIXMA TS8150 representing how the series prints more than its nearest rivals with a fan of images coming out of the printer
alt text goes here

CANON ŠTAMPA VIŠE STRANICA
OD ŠTAMPAČA KONKURENATA

Kada se koriste isporučena mastila*

Imajte poverenja da će kompanija Canon pružiti više

Kada kupite štampač od nas, možete da budete sigurni da će mastila koja se isporučuju u paketu trajati duže nego na drugim štampačima, a imamo i nezavisne testove koji to dokazuju. Istražite asortiman u nastavku.

Serija PIXMA TS8150

Odštampajte do 170 dodatnih stranica.

Uređaji iz serije Canon PIXMA TS8150 štampaju više od najbližih rivala pomoću mastila koja se isporučuju u paketu.

Saznajte više

Image of the PIXMA TS8150 representing how the series prints more than its nearest rivals with a fan of images coming out of the printer

Serija PIXMA G

Odštampajte do 380 dodatnih stranica.

Uređaji iz serije Canon PIXMA G štampaju više od najbližih rivala pomoću dopunjivih mastila koja se isporučuju u paketu.

Saznajte više

Image of the PIXMA G Series with a stack of image prints show in a array near the printer

Serija MAXIFY MB5150

Odštampajte do 700 dodatnih stranica.

Uređaji iz serije Canon MAXIFY MB5150 štampaju više od najbližih rivala pomoću mastila koja se isporučuju u paketu.

Saznajte više

Image of the MAXIFY MB5150 Series showing a crescent shapes stack of imagery for a birds eye view to represent how much this printer can print

Serija PIXMA TS3150

Odštampajte do 120 dodatnih stranica.

Uređaji iz serije Canon PIXMA TS3150 štampaju više od najbližih rivala pomoću mastila koja se isporučuju u paketu.

Saznajte više

Image of the PIXMA TS3150 Series showing a neat straight line of prints

Serija PIXMA TS5150

Odštampajte do 120 dodatnih stranica.

Uređaji iz serije Canon PIXMA TS5150 štampaju više od najbližih rivala pomoću mastila koja se isporučuju u paketu.

Saznajte više

Image of the PIXMA TS5150 Series showing a neat straight line of prints

Serija PIXMA TS5050

Odštampajte do 430 dodatnih stranica.

Uređaji iz serije Canon PIXMA TS5050 štampaju više od najbližih rivala pomoću mastila koja se isporučuju u paketu.

Saznajte više

Image of the PIXMA TS5050 Series showing a spiral of prints coming from the printer

Odricanje odgovornosti

Na osnovu BLI (Buyers Laboratory Inc.) izveštaja o testiranju iz februara 2018. u kojem se porede Canon štampači sa cenovno najpribližnijim rivalima sa sličnim sistemima za mastilo.

Testirano je u decembru 2017, uz poređenje asortimana koji je bio dostupan u vreme testiranja.

Rezultati su zasnovani na Buyers Lab testiranju. Modele za poređenje za ovo testiranje izabrala je kompanija Canon na osnovu liste slično opremljenih modela koju je sastavila kompanija BLI, uz korišćenje kombinacije kriterijuma, uključujući, bez ograničenja, cenu, maks. veličinu papira, slični radni ciklus/preporučeni obim rada i ciljno tržište.

Preuzmite izveštaje o BLI testiranju (samo verzije na engleskom)